Valio Trainee -ohjelma on hieno mahdollisuus!

Yhdeksän vuonna 2012 Valio Trainee -ohjelmaan osallistunutta nuorta ovat nyt saaneet urakkansa päätökseen ja siirtyneet kukin oman yksikkönsä tehtäviin Valion organisaatiossa. Mitä Trainee-vuosi piti sisällään, mitä toi tullessaan, ja millä tunnelmilla vuosi 2013 starttaa Trainee-kokemus takataskussa?

Mikä Valio Trainee -ohjelma oikeastaan on?

Valio Trainee -ohjelma on tarkoitettu korkeakouluissa lähikuukausina opintonsa päättäville tai vastavalmistuneille ihmisille, joilla on halua ja motivaatiota siirtyä työelämään vuoden mittaisen, työtä, työssäoppimista ja teoriaa yhdistävän koulutusohjelman kautta. 

Trainee-ohjelma on oiva tapa ymmärtää isoa organisaatiota kokonaisuutena sekä päästä tätä kautta asiantuntija- ja esimiestason tehtäviin. Valiolle on tärkeää kasvattaa nuoria kykyä tämän kaltaisen hallitun henkilöstönhankinnan kautta. Oikea taito ja motivaatio saadaan oikeaan työtehtävään, ja siitä on hyvä lähteä rakentamaan uraa.

"Ohjelman kautta sai loistavan laajan kokonaiskuvan Valiosta yrityksenä, organisaationa ja työnantajana.”"

Haastetta ja mahdollisuuksia

Kun keskustelunaiheena on Valio Trainee -ohjelman suurin anti, tulee kaikkien osallistuneiden suusta hyvin samankaltainen näkemys: ohjelman kautta sai loistavan laajan kokonaiskuvan Valiosta yrityksenä, organisaationa ja työnantajana. Monipuolinen eri sisäisten toimialojen tunteminen auttaa hahmottamaan omankin toiminnan vaikutusta osana kokonaisuutta. Ja toisaalta, kuten juomien tuoteryhmässä Junior Brändipäällikkönä toimiva Jenni Rantasalo kuvaa, on tärkeää nähdä, kuinka isossa talossa prosessit linkittyvät yhteen yhteen. ”Trainee-ohjelman kautta pääsi varmasti näkemään paljon sellaisia asioita, joihin ei normaalissa perehdytyksessä pääse käsiksi. Näin ymmärtää paremmin mitä omalta toiminnalta odotetaan.”

Toisaalta laajan kokonaisuuden opettelu ja ymmärtäminen on haaste: ei ole mahdollisuutta pysytellä vain omalla mukavuusalueella, vaan on pystyttävä heittäytymään joskus tuntemattomankin asian pariin ja opeteltava siitä olennainen. Tällä hetkellä tuoretuotteissa Junior Brändipäällikkönä toimiva Riikka Mononen kuvaa uuden oppimista hyvin: ”Niin paljon on tietoa saatavilla, kuin jaksaa kaivaa, mutta sitä ei tuoda hopeatarjottimella! On tullut tunne, että meihin uskotaan ja luotetaan, mutta toisaalta odotetaan myös paljon. Se on ollut mielekäs ympäristö tehdä asioita.” Yksi Trainee-ohjelman kulmakivistä onkin työssäoppiminen.

Juustot ja rasvat -tuoteryhmässä Junior Brändipäällikkönä työskentelevä Reeta Hammarén korostaa vahvasti juuri käytännön haasteiden kautta tulevaa oppia: ”Koulussa oppii strategioita ja teorioita, nyt pääsee toteuttamaan niitä käytännössä. Ja vaikka koulu kehitti myös kriittistä ajattelukykyä, vasta oikeassa työssä sitä pääsee todella käyttämään. Valiotyön kautta on päässyt tekemään teorioista totta. Suurin oppi on tullut tässä ja nyt!”

Toisaalta haasteiden kautta avautuu myös mahdollisuuksien horisontti: omia mielipiteitään ja projektejaan saa ja pitää joskus puolustaa vahvasti. ”Työ kokonaisuutena, sen monipuolisuus, haastavuus ja samalla uuden oppiminen on äärimmäisen innostavaa”, Rantasalo nauraa.

Maitoautosta tietohallintoon, ostoista tuotantoon

Mitä sitten tarkoittaa tuo kaikkien ohjelmaan osallistuneiden mainitsema laaja-alaisuus? Se selittyy sillä, että ohjelmaan haetaan ihmisiä jo hakuvaiheessa useiden eri toimialojen alle.  Jokainen trainee pääsee tutustumaan kaikkiin ohjelman sisältämiin toimialoihin ja näin saa kattavan yleiskäsityksen organisaatiosta. Vuoden 2012 Trainee-ohjelmassa edustettuina olivat niin markkinointi, myynti, osto, logistiikka, tuotanto kuin tietohallintokin.  Myös kansainvälisen tehtäväkierron haku oli yhdistetty trainee-hakuun.

Eli käytännössä eri yksikköjen traineet pääsivät tutustumaan kaikkiin ohjelman osa-alueisiin ja näkemään koko tuotantoketjun aina maitoautosta, maitotilalta tuotannon ja myynnin sekä ostojen kautta tietohallintoon. Nopeasti ajateltuna on vaikeaa keksiä, mitä hyötyä maitoauton kyydissä olemisesta on tietohallinnon traineelle, mutta totuus on toinen: ”Tässä on päässyt näkemään käytännössä sitä, mihin oma työ vaikuttaa. Esimerkiksi kun mietin reitin suunnittelua maitoautoille, on siitä tosi paljon hyötyä että on ollut itse kyydissä. On nähnyt reitin käytännön haasteet. Ohjelman kautta on oppinut hahmottamaan, minkälaisia valiolaiset käyttäjinä ovat. Näin pääsee käytännössä paremmin tavoitteeseen.” Näin kertoo Ilari Pulkkinen, joka työskentelee tällä hetkellä Valion tietohallinnossa tietojärjestelmäasiantuntijana.

Hyvin moni ohjelmaan hakenut oli jo aikaisemmin tutkinut ja kiinnostunut Valiosta potentiaalisena työnantajana. Tähän mielikuvaan vaikuttavia seikkoja löytyi useita: mahdollisuudet kansainväliseen uraan, omia arvoja kuvastava työnantaja, iso ja perinteinen yritys tai yksikertaisesti tuttujen tuotteiden ja brändien kautta kiinnostava työpaikka. Ihan jokaiselle asia ei kuitenkaan ollut näin päivänselvä, ja ilman Trainee-ohjelmaa ei välttämättä olisi edes päätynyt Valiolle tai meijerialalle. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta urapolusta on Riihimäen tehtaalla projektivastaavana työskentelevä Jussi-Pekka Lumme: ”Minulla on tausta paperiteollisuudessa ja paperinjalostuksessa. Tilanne siellä pakotti katsomaan laajemmalle. Elintarvikepuoli ei ollut aikaisemmin millään tavalla tuttua, joten uuden opettelua on ollut paljon. Ilman tämän ohjelman löytämistä en olisi todellakaan osannut hakea Valiolle. Mutta kun löysin Trainee-ohjelman, pirautin Liisa Jenkinsille HR-osastolle, kysyin suoraan, että tekeekö tällaisella tyypillä mitään. Päädyin haastatteluun ja olemalla oma itseni haastattelussa tulin valituksi ohjelmaan. Enkä todellakaan kadu!” Ei siis tarvitse olla markkinoinnin tai elintarvikepuolen opiskelija voidakseen löytää kiinnostavia työtehtäviä Valiolta. Isoon organisaatioon tarvitaan todella monialaista osaamista. 

"Työn haasteet opettavat ja muiden toimenkuvien kautta näkemys laajenee."

Omakohtaista oppimista, työssäoppimista ja rinnakkain oppimista

Valio Trainee -ohjelman anti perustuu monen asian summaan: työn haasteet opettavat ja muiden toimenkuvien kautta näkemys laajenee. Mutta myös yksilönä ja henkilökohtaisella tasolla nähdään vaivaa kehittymisen eteen. Lapinlahden aluelaboratoriossa työskentelevä Annakaisu Kuokkanen alleviivaa henkilökohtaisen perehdytyssuunnitelman merkitystä omassa työssään. Siitä saa tukea ihan päivittäin, kun hahmottaa oman suuntansa ja tavoitteensa. Lisäksi motivaatioita toi se, että Valion eri osa-alueilla vierailujen aikana näki työstään innostuneita oman alan osaajia sekä sai syvällisemmän ymmärryksen eri toiminnoista.

Paula Pohjola, Valion Food servicen markkinointisuunnittelija puolestaan antaa pisteitä rinnakkain oppimiselle: ”On helpompaa ymmärtää omaa työtään, kun pystyy peilaamaan laaja-alaisesti kaikkeen, mitä talossa on, ja nähdä asiat myös sitä kautta. Ja yhteisissä perehdytyksissä ihmiset kysyvät asioita omien yksikköjensä näkökulmista, jolloin oppii ymmärtämään niiden haasteita.” Hannu Nyman puolestaan työskentelee tällä hetkellä ostoissa ja kokee oppineensa Trainee-ohjelman aikana tehdystä työstä paljon. ”Vaikka Valio on iso talo ja asioita on tehty pitkään, ei missään kohtaa kuitenkaan sanottu että tee näin. Ohjelma vakuutti siitä, että työssä pystyy vaikuttamaan paljon siihen miten ja mitä tulevaisuudessa voisi tehdä. Ja se on tärkeä tieto, että omaan työhön voi vaikuttaa”, Nyman toteaa. Ketjumyyntipäällikkönä työskentelevä Eeva Ignatius puolestaan näkee, että on ollut hauska peilata Hannun kanssa oston ja myynnin näkemyksiä. Ja toisaalta on voinut tuoda myynnin kulmaa markkinoinnin puolelle. Toisin sanottuna traineet ovat toisilleen myös talon sisäinen verkosto: olipa kyse sitten lähes mistä tahansa, aina löytyy toinen trainee, joka osaa ohjata oikeaan osoitteeseen tai parhaimmillaan jopa vastata suoraan.

Ja kiteytettynä, kuin yhdestä suusta, mitä sitten pitää ihmisellä olla, jos huomaa haluavansa hakea tuleviin Valio Trainee -ohjelmiin: halua heittäytyä uuteen, pelottomuutta uuden edessä, kiinnostusta, motivaatiota ja ennakkoluulottomuutta. Kykyä tarttua tekemisen meininkiin. Niistä on hyvä Valio trainee tehty!

 

Valio Trainee -ohjelmaan 2012 osallistuneet:

1. Nimi

2. Koulutustausta

3. Nykyinen toimenkuva Valiolla

4. Ohjelman paras anti tai huippukohta minulle oli?

 1. Ilari Pulkkinen
 2. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi. TKK Digital service design and engineering (kesken).
 3. Tietohallinnossa Valiolla tietojärjestelmäasiantuntija.
 4. Oma koulutustausta keskittyy kapea-alaisempaan erityisosaamiseen. Trainee-ohjelma loi yleisen käsityksen firmasta ja siitä miten se toimii. Eli sai makrotason ymmärrystä.

 1. Reeta Hammarén
 2. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi. TKK Digital service design and engineering (kesken).
 3. Junior Brändipäällikkö, Juustot ja rasvat.
 4. Koulussa opittujen teorioiden ja strategioiden käytännön soveltaminen. Se on ollut parasta oppia.

 1. Jenni Rantasalo
 2. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Kansainvälinen liiketoiminta.
 3. Juomien tuoteyhmä, mehut ja marjakeitot Junior Brändipäällikkö.
 4. On ollut hienoa, että on päässyt tekemään työtä tuttujen tuotteiden kanssa ja vaikuttamaan niihin. Parasta kaikessa on kokonaisuuden ymmärtäminen, ja sen näkeminen, kuinka isossa talossa prosessit linkittyvät yhteen.

 1. Paula Pohjola
 2. Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta.
 3. Valio Foodservice, markkinoinnin suunnittelija
 4. Parasta on ollut monipuolisuus, nähnyt työnantajasta enemmän. Päässyt arvoihin käsiksi: esimerkiksi vastuullisuus on tullut konkreettisesti esille monessa asiassa.

 1. Hannu Nyman
 2. Helsingin kauppakorkeakoulu, logistiikka. Tekninen korkeakoulu, tietoliikennetekniikka (kesken).
 3. Ostot: palvelujen hankinta, sähköisten työkalujen kehitys ja tytäryhtiöyhteistyö sekä sen kehittäminen.
 4. Ilman ohjelmaa moni asia olisi jäänyt epäselväksi. On hyödyllistä tietää miten kuvio menee esimerkiksi ostojen puolella. Jos talon sisällä vaihtaa paikkaa, niin tietää vähän joka puolelta jotakin.

 1. Jussi-Pekka Lumme
 2. Tampereen teknillinen yliopisto. Paperinjalostus ja -pakkaustekniikka.
 3. Riihimäen tehdas, projektivastaava. Tehtaan investointiprojektit ja tekniset projektit.
 4. Uuden oppiminen. Pitäisi nähdä oma ura niin, että on valmistumisen jälkeen valmis vasta kehittymään työyhteisössä. Itse asiassa ei ole oikeastaan koskaan valmis. Nyt on upeaa vetää projekteja, joissa pääsee jatkuvasti oppimaan lisää itselleni aiemmin tuntemattomasta meijerimaailmasta

 1. Riikka Mononen
 2. Helsingin yliopisto, elintarviketeknologia
 3. Junior Brändipäällikkö, Tuoretuotteet ja markkinointi -liiketoiminta-alue ja Tuoreruoka tulosyksikkö.
 4. Meihin on luotettu, meitä on haastettu, ja olemme saaneet itse haastaa itsemme. Luottamus taustalla on säilynyt, jolloin on uskaltanut tehdä ja toteuttaa omia projektejaan.

 1. Eeva Ingnatius
 2. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, markkinointi ja kv-sivuainekokonaisuus (kesken).
 3. Ketjumyyntipäällikkö.
 4. Parasta antia ohjelmassa on ollut se, että on nopealla tahdilla saanut monipuolisen kuvan Valion eri toiminnoista.

 1. Annakaisu Kuokkanen
 2. Itä-Suomen yliopisto, elintarvikebiotekniikka.
 3. Lapinlahden aluelaboratorio, mikrobiologi
 4. Oli hienoa oppia tuntemaan yritystä laajemmin. Omasta perehdytyssuunnitelmasta sai apua työhön ja toisaalta oli mahdollista hankkia syvempää ymmärrystä eri toimialoista yrityksen sisällä.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi