Tuotantoeläinten hyvinvointi

Lypsylehmän hyvinvointi edellyttää terveyden lisäksi sopivaa ympäristöä, oikeaa ruokintaa sekä mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Terve lehmä tuottaa laatumaitoa

Lypsylehmän hyvinvointi edellyttää terveyden lisäksi sopivaa ympäristöä, oikeaa ruokintaa sekä mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Lajille ominaisesti lehmät lepäävät tai märehtivät lepoasennossa suurimman osan vuorokaudesta.

Pihatoissa elävien lehmien määrä kasvaa jatkuvasti. Arvioilta reilu puolet lehmistä asui vuonna 2014 pihatoissa ja vajaa puolet parsinavetoissa. Noin 80 %:lla oli mahdollisuus laiduntaa tai terapialaiduntaa.

Valio järjesti eri puolilla Suomea yleisölle avoimia laitumellelaskutilaisuuksia, joita tuhannet ihmiset seurasivat maitotiloilla.

Vuoden 2014 teema oli nuorkarja. Valion Alkutuotanto järjesti yhdessä osuuskuntien kanssa nuorkarjan kehitykseen, hyvinvointiin ja olosuhteisiin liittyviä koulutuksia.

Maitotilaopaste laatutiloille

Valiolaisilla maitotiloilla on käytössään laatukäsikirja, jossa ohjeistetaan maidontuotannon eri osa-alueita. Tiloista 98 % (97%) on tehnyt laatusopimuksen Valion hankintaosuuskunnan kanssa.

Vähintään 5 % tiloista auditoidaan vuosittain. Vuonna 2014 laatuarviointi tehtiin noin 7 %:lla tiloista.

Noin 27 % Valioryhmän tiloista on saanut Valio Maitotilaopasteen. Opasteen saanti edellyttää laatukäsikirjan täydentämistä tilan omilla työohjeilla ja valiolaisten vaatimusten täyttämistä maidon laadun, eläinten ruokinnan ja hoidon, ympäristön sekä tuotannon seurannan suhteen.

Hyvää ruokaa ja kunnon navetta

Lehmien lajityypillinen ruoka on nurmi tai säilörehu. Valkuaisen suomalaiset lehmät saavat rypsistä.

Valioryhmän lehmien ruokinnassa ei sallita geenimuunneltujen ainesosien käyttöä.

Valio on laatinut tuottajien käyttöön ”Hyvät ruokintaperiaatteet” –ohjeen, joka painottaa ruokinnan lajinmukaisuutta. Vuonna 2012 laadittiin maidontuotannon eettiset tavoitteet.

Valio järjestää vuosittain hyvää navettarakentamista edistäviä seminaareja sekä rakennussuunnittelijoille että tuottajille.

Keräilykuljettajat tunnistamaan mahdollisia ongelmia

Myös maitotiloilla saattaa ilmetä inhimillisiä ongelmia, jolloin eläinten hyvä hoito vaarantuu tai laiminlyödään.

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Keräilyautojen kuljettajia on koulutettu huomaamaan mahdolliset ongelmat ja hankkimaan apua heti.

Osuuskunnan neuvoja käy tilalla myös, jos säännöllisesti seurattava maidon laatu heikkenee.

Euroopan unionin komission tavoitteena on standardoida eläinten hyvinvoinnin arviointi. Welfare Quality® -ohjelma havainnoi eläimen käyttäytymistä. Valio seuraa aktiivisesti eri hyvinvointiohjelmien kehitystyötä.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi