Taloudellinen vaikuttavuus

Valio on 17 suomalaisen maidontuottajaosuuskunnan omistama yritys, joka luo arvoa omistajiensa tuottamalle maidolle. Valio kerää reilut 80 % suomalaisesta maidosta, ja maidontuotanto työllistää koko ketjussa arviolta 30 000 henkilöä.

Taloudellinen vaikuttavuus

Valion koko tuotto maksetaan maidontuottajille

Valion liiketoiminnan koko tuotto maksetaan omistajille, Valion hankintaosuuskuntien maidontuottajille. Jokaisen kaupasta ostetun Valion tuotteen kerryttämä tuotto siirtyy tilityshinnassa osuuskunnille ja sieltä tuottajahinnassa valiolaisille maidontuottajille.

Suomalaisten maidontuottajaosuuskuntien omistama Valio Oy kerää noin 85 % suomalaisesta maidosta, josta sillä on velvoite myydä noin 10 % kilpailijoille omakustannushintaan, jos kilpailijat haluavat ostaa.

Valioryhmään kuuluu 8 omistajaosuuskuntaa, joiden maidon jalostajaksi ja markkinointiyhtiöksi Valio Oy on perustettu. Vuoden 2014 lopussa Valioryhmässä oli noin 7 100 (7 500 vuonna 2013) maidontuottajaa.

Valion taloudellista menestymistä mitataan liikesuhteessa olevien omistajien maidolle luodulla arvolla eli maitotuotolla*, jonka perusteella maksetaan Valio-ryhmän osuuskunnille maidosta tilityshinta. Osuuskunnat maksavat tuottajille tuottajahinnan.

Valion tehtävä on jalostaa omistajien maito mahdollisimman kannattavasti ja maksaa EU:n parasta tilityshintaa, mihin yhtiö on pystynytkin lähes edelliset 10 vuotta, kunnes vuoden 2014 elokuussa voimaan astunut Venäjän tuontikielto, alhaiset teollisuustuotteiden markkinahinnat ja suomalaisten kuluttajien alentunut ostovoima käänsivät sekä Valion liikevaihdon, tuotekannattavuuden että tuottajahinnan laskuun.

Valion tuotteiden menestys markkinoilla koituu suomalaisten maidontuottajien ja Suomen hyväksi. Valio tulouttaa Suomeen tilityshintana, investointeina, hankintoina, veroina ja palkkoina yli miljardi euroa vuosittain.

Valioryhmän maidontuotanto- ja jalostusketju työllistää Suomessa arviolta 30 000 ihmistä, mikä on noin 10 % elintarvikeketjun työllisistä.

Maidontuotanto on tärkein maatalouden tulonlähde Suomessa.

Annus horribilis 2014

Vuonna 2014 Valion liikevaihto väheni edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 % 1950 miljoonaan euroon (2029 miljoonaa euroa). Liikevaihto väheni ulkomailla 9,0 % ja kotimaassa 0,8 %. Konsernin maitokate** jäi 974 miljoonaan euroon (1026 miljoonaa euroa).

Konsernin maitotuotto* laski 43,7 senttiin litralta (48,0 s/l). Maksettu tilityshinta oli 45,4 senttiä maitolitralta (47,5 s/l). Loppuvuoden romahdus ei näy täysimääräisenä näissä tunnusluvuissa, koska niihin vaikuttaa ennätysvauhdissa ollut alkuvuosi.

Valion omavaraisuusaste oli 42 % (47 %). Investoinnit olivat 152 miljoonaa euroa (118 miljoonaa euroa).

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 929 miljoonaa litraa (1 888 miljoonaa litraa).

Vuonna 2014 Valio maksoi suomalaisille maidontuottajille 885 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdosta), missä oli 22 miljoonaa euroa vähennystä edellisvuodesta.

*Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä.

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

Maito on suurin elannon tuoja Suomessa

Maidontuotanto on ainoa maatalouden muoto, jota voidaan harjoittaa kaikkialla Suomessa. Suuressa osassa Suomea se on ainoa kannattava maatalouden tuotantosuunta. Maito on suomalaisten luontaista ruokaa: Kaikkialla Suomessa kasvaa nurmea karjan rehuksi ja puhdasta juomavettä on riittävästi.

Maidontuotannon myyntitulot ovat lähes 42 % (41 %) maatalouden myyntituloista. Kainuussa ja Lapissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha kattavat noin 80 % maatalouden myyntituloista.

Maitotulojen osuus Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on keskimäärin 66 %.

Polttoaineiden, ostorehujen ja viljan hinnat laskivat vuoden 2014 aikana noin 10-30 %, tuoteryhmästä ja -tyypistä riippuen. Viljan hinta on kuitenkin hiukan korkeammalla tasolla kuin matalimmillaan 2000 - 2010 välisenä aikana.

Ostopanosten hintojen lasku ei kuitenkaan riitä kokonaan kattamaan loppuvuoden aikana tapahtunutta maidon tuottajahinnan laskua.

Kannattavuuskirjanpitotulosten ennakkotietojen mukaan maidontuotannon kannattavuuskerroin* oli vuonna 2014 0,57 (0,52 vuonna 2013 ja 0,6 vuonna 2012).

Vuonna 2013 maidontuotanto oli kannattavuuskertoimella mitattuna maatalouden toiseksi parhaiten kannattava tuotantosuunta kasvihuonetuotannon jälkeen. Vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan maidontuotanto oli kannattavin tuotantosuunta.

Maatalouden eri tuotantosuuntien keskimääräinen kannattavuuskerroin oli 0,4 vuonna 2013 ja vuoden 2014 ennuste on 0,36.

Kesän 2014 nurmirehusadon määrä ja laatu oli varsin hyvä. Pääosin tämän seurauksena laskennallinen lehmien keskituotos ja maidon pitoisuudet nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Meijereihin toimitetun maidon määrä kasvoi vuonna 2014 noin 3% ja lehmien keskituotos 2,4% vuoteen 2013 verratuna.

*Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka suuri osa palkkavaatimuksesta (14,5 e / tunti) ja oman pääoman korkovaatimuksesta (5,3% ) on saavutettu (Taloustohtori 2013).Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi