Hankinta ja alkuperä

Valion hankintakriteereitä ovat laatu ja hinta, eettisyys ja kotimaisuus. Suosimme paikallisia hankintoja aina kun se kilpailukyvyn kannalta on mahdollista.

Hankinta ja alkuperä

Hankintaperiaatteet

Valion hankintakriteereitä ovat laatu ja hinta, eettisyys ja kotimaisuus. Suosimme paikallisia hankintoja aina kun se kilpailukyvyn kannalta on mahdollista.

Valion hankintojen kotimaisuusaste oli Suomessa 96 % (95) ja Virossa 83 % (85) (pl. Koneet ja laitteet).

Suomessa Valio tuotemerkin alla myytävien tuotteiden maitoraaka-aine on aina kotimaista ja tuotteet on valmistettu Suomessa. Virossa Valio Alma tuotemerkin alla myytävät tuotteet on aina valmistettu Virossa.

Rypsiöljyä ja sokeria suomalaisilta pelloilta

Maidon lisäksi käytetyimpiä raaka-aineita ovat rypsiöljy ja sokeri.

Valion rasvalevitteisiin käytettävä rypsiöljy on 100 % kotimaista. Käyttämämme sokeri on Hyvää Suomesta -merkittyä kotimaista* sokeria.

*Hyvää Suomesta Joutsenlippu merkityn tuotteen kotimaisuus aste on vähintään 75 %.

Vastuullinen hankintapolitiikka

Tuote- ja toimittajakyselyillä varmistamme, että ostamme laadukkaita ja turvallisia raaka- ja apuaineita luotettavilta toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan SA 8000* standardiin perustuvia eettisiä periaatteita.

(*SA 8000 –standardi perustuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen sekä Kansainvälisen Työjärjestön ILO:n keskeisiin työelämää sääteleviin yleissopimuksiin.)

Auditoimme vuosittain 20-30 tavarantoimittajaa riskinarvion perusteella.

Valio ei hanki WWF:n uhanalaiseksi määrittelemiä kalalajeja.

Maitopakkaukset Imatralta

Valion 1 litran maito-, piimä-, jogurtti- ja mehupakkaukset hankitaan Tetra Pakin Imatran tehtaalta.

Kartonki tulee läheltä Stora Enson Imatran Kaukopään tehtaalta. Maitopakkausten puuraaka-aineesta suuri osa hankittu läheltä Imatran tehtaita. Lyhyt kuljetusmatka kartonkitehtaalta jalostuslaitokselle pienentää kuljetuksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Maidon keräily ja jäljitettävyys

Valion tuotteiden raaka-aineen jäljitettävyys on hyvä. Tuotevirheen sattuessa maitoraaka-aine pystytään jäljittämään tilalle, josta maito on haettu.

Maito kerätään tiloilta joka toinen päivä. Maidon keräilyreitit suunnitellaan tehokkaiksi ja ympäristöä säästäviksi.

Vuonna 2014 keräilyautot liikkuivat keskimäärin 21 tuntia (20,4) vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä.

Keräilyn hoitavat Valion alihankkijayritykset 91 (94) autolla, joilla ajettiin yhteensä 23,5 (23,9) miljoonaa kilometriä.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi