Energiatehokkuus ja päästöt

Valio on sitoutunut hankkimaan ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa, käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti sekä suosimaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia.

Energiatehokkuus ja päästöt

Energian kulutus ja päästöt ilmaan

Meijeriprosessit käyttävät energiaa höyryn ja sähkön muodossa. Sähköä tarvitaan pääsääntöisesti prosessilaitteistojen käyttöön ja jäähdytykseen.

Lämpöenergiaa tarvitaan paljon jauhemaisten tuotteiden kuivauksessa, tuotteiden lämpökäsittelyissä, pesuissa sekä kiinteistöjen lämmityksessä. Valion toimipaikkojen kattilalaitokset on pääosin siirretty ulkopuolisten yhtiöiden hoidettaviksi.

Energian tuotannosta aiheutuu päästöjä ilmaan. Päästöjen laatu ja määrä riippuvat energian tuotantoon käytettävästä polttoaineesta. Valion tuotantolaitoksista Lapinlahden ja Seinäjoen kattilalaitokset kuuluvat Kioton ilmastosopimuksen mukaisen päästökaupan piiriin.

Vuonna 2014 energian kokonaiskulutus oli 744 GWh, mikä on 5,8 % enemmän kuin edellisenä vuotena.

Sähkön osuus energiankulutuksesta vuonna 2014 oli 32 %. Edellisvuoteen verrattuna sähkön kulutus kasvoi 5,6 GWh. Kaikkiaan sähköä käytettiin 236 GWh.

Lämpöenergiaa käytettiin vuonna 2014 yhteensä 508 GWh, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 41 GWh. Syynä lämpöenergian käytön merkittävään lisääntymiseen oli Venäjän vientikiellosta johtuva jauheiden kuivauksen merkittävä lisääntyminen.

Vuonna 2014 otettiin prosesseista talteen lämpöpumpuilla kaikkiaan 22 GWh hukkaenergiaa.

Lämpöenergian valmistukseen käytettiin vuonna 2014 lämpötehoksi laskettuna eniten turvetta (35 %), kotimaisia uusiutuvia polttoaineita (34 %) ja raskasta polttoöljyä (15 %). Kotimaisten polttoaineiden osuus energiantuotannossa jatkoi kasvuaan ja vuonna 2014 se oli 69 %.

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta syntyneet lämpöenergiantuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 124 200 tonnia, typen oksidipäästöt 259 tonnia, rikkidioksidipäästöt 235 tonnia ja hiukkaspäästöt 18 tonnia.

Valion ympäristöjärjestelmä

Valiolla on ollut kotimaan toiminnot kattava ISO 14 001-standardin mukainen ympäristösertifikaatti vuodesta 2000 alkaen.

Vuonna 2012 uudelleen hyväksytty sertifikaatti on voimassa 29.9.2015 saakka .Ympäristöjärjestelmän toimivuutta arvioidaan jatkuvasti ulkoisilla ja sisäisillä tarkastuksilla.

Valion ympäristötavoitteet luodaan kerrallaan kolmen vuoden hallintaohjelmakausille ja toteutettavien toimenpiteiden kautta luodaan vuosittaiset osatavoitteet.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi