Materiaalitehokkuus

Valio on sitoutunut hankkimaan ympäristövaikutuksia vähentävää tekniikkaa, käyttämään raaka-aineita ja energiaa tehokkaasti sekä suosimaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai energiahyötykäyttöön soveltuvia pakkauksia.

Materiaalitehokkuus

Jätehuolto ja pakkaukset

Valion tuotannon jätehuolto perustuu jätteiden lajitteluun. Toimipaikkojen lajitteluohjeet on sopeutettu paikallisesti saatavilla oleviin jätehuoltopalveluihin. Kaatopaikkajätteen määrää on saatu vähennettyä jätteiden lajittelua tehostamalla ja ohjaamalla yhä enemmän jätettä energiajakeeksi.

Vialliset tuoretuote-erät sekä kaupoista palautuneet tuotteet ohjataan A-rehun Varkauden rehutehtaalle, missä niistä erotellaan nestemäiset tuotteet ja pakkaukset. Tuotejäte ohjautuu EY:n sivutuoteasetuksen mukaisin menettelyin rehukäyttöön. Käyttöön soveltumattomat pakkaamattomat erät ohjataan sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn biokaasun valmistukseen.

Valion tuotteet pakataan kertakäyttöisiin kuluttajapakkauksiin. Kotimaan markkinoilla nestemäisten tuotteiden kuljetuspakkauksina käytetään palautuvia maitolaatikoita, rullakoita ja alusvaunuja. Käytön jälkeen ne palautuvat meijerille, missä ne pestään ennen uudelleen käyttöä. Käytöstä poistetut kuljetusyksiköt ohjautuvat kierrätykseen.

Valio omistaa 5 % Suomen Kuitukierrätys Oy:stä, jolle siirtyi kesällä 2010 kaikkien kuitupakkausten jätelain mukaiset tuottajayhteisövastuut. Yhtiö huolehtii käytettyjen kuitupakkausten (mm. nestekartonki) keräilystä, kierrätyksen käytännön järjestelyistä sekä jätelain ja pakkausjäteasetuksen mukaisten velvoitteiden hoitamisesta.

Vuonna 2014 uusia pakkausmateriaaleja toimitettiin markkinoille yhteensä 35 513 tonnia, joista kotimaahan 24 360 tonnia ja vientiin 11 154 tonnia. Kotimaan markkinoille toimitettiin eniten nestepakkauskartonkia 12 643 tonnia ja muovia 5 290 tonnia. 77,9 % pakkauksista oli valmistettu materiaaleista, jolle on Suomessa toimiva kierrätysjärjestelmä.

Raaka-aineiden käyttö ja tuotantomäärät

Valion keskeisin raaka-aine on tiloilta tuleva raakamaito. Lisäksi tuotannossa käytetään tuotteista riippuen hilloja, soseita ja tiivisteitä sekä suolan, sokerin ja kasviöljyjen kaltaisia valmistusaineita.

Kemikaaleja käytetään putkistojen ja laitteistojen pesuissa sekä heranjalostuksen prosesseissa. Pesuissa ja jauhetehtaiden tuotannossa käytettävien happojen ja emästen ympäristövaikutukset kohdistuvat jäteveden puhdistamoiden toimintaan.

Normaalitilanteessa hapot ja emäkset neutraloivat toisensa luonnollisesti tai jätevedet neutraloidaan ennen puhdistusprosessia. Poikkeustilanteiden liian happamat tai emäksiset jätevedet voivat häiritä puhdistamon toimintaa.

Lisäksi Valion tuotantolaitosten kylmälaitoksissa käytetään jäähdytysaineena ammoniakkia. Ammoniakki on ihmisille myrkyllinen ja vesieliöstölle vaarallinen aine, jota kuitenkin käytetään yleisesti suurissa kylmälaitoksissa.

2014

Vuoden 2014 aikana Valio vastaanotti kotimaassa 1865 miljoonaa litraa maitoa, josta luomumaitoa oli 37,7 miljoonaa litraa. Valion tuotantolaitosten omaan tuotantoon käytettiin 1775 miljoonaa litraa maitoa.

Lisäksi tuotannossa käytettiin kaikkiaan 12 100 tonnia erilaisia hilloja, soseita ja tiivisteitä sekä 23 900 tonnia muita apu- ja raaka-aineita kuten suolaa, sokeria ja kasviöljyjä.

Vuoden aikana valmistettiin yhteensä 887 miljoonaa kiloa maitotuotteita ja mehuja.

Keskeisimmistä kemikaaleista 50 %:ta natriumhydroksidia käytettiin 6 256 tonnia ja 60 %:ta typpihappoa 2 627 tonnia. Jauhetehtaiden prosesseissa käytettiin lisäksi 3 974 tonnia 33 %:ta suolahappoa.

Tuotantolaitosten kylmälaitoksissa oli vuoden lopussa 154 tonnia ammoniakkia, josta Valion vastuulla 115 tonnia.

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käyttöä valvova Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES suoritti vuonna 2014 neljän laitoksen tarkastuksen. Tarkastuksissa ei ilmennyt laitoksien turvallisuutta vaarantavia puutteita.Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi