Vesi

Veden kulutusta pyritään vähentämään suosimalla panospesujen sijaan vettä ja kemikaaleja säästäviä kiertopesuja, optimoimalla prosessilaitteistojen kiertopesuja ja kierrättämällä käyttökelpoista vettä

Vesi

Veden kulutus ja jätevesi

Meijereillä on kaksi runsaasti vettä kuluttavaa käyttökohdetta: jäähdytys ja pesut. Jäähdytykseen käytetään pääosin pintavettä, joka palautetaan lämmönsiirtimen jälkeen takaisin vesistöön. Maito on herkästi pilaantuva raaka-aine, ja siksi tuotteiden laadun kannalta olennaista tuotantohygieniaa ylläpidetään pesuilla.

Veden kulutusta pyritään vähentämään suosimalla panospesujen sijaan vettä ja kemikaaleja säästäviä kiertopesuja, optimoimalla prosessilaitteistojen kiertopesuja ja kierrättämällä käyttökelpoista vettä.

Suuri vedenkulutus ja jäteveteen päätyvien tuotejäämien aiheuttama korkea kuormitus tekevät meijerien jätevedestä merkittävän ympäristöriskin. Yhtä lukuun ottamatta Valion kaikki toimipaikat on liitetty kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon ja varsinkin pienillä paikkakunnilla Valion toimipaikan kuormitus on merkittävä taajaman kuormitukseen verrattuna.

Vuonna 2014 Valio käytti vesistöistä otettua pintavettä prosessivirtojen jäähdytykseen 3,9 miljoonaa m3. Talousvettä käytettiin 5 miljoonaa m3, mistä määrästä kunnallisten vesilaitosten vettä oli 4,7 miljoonaa m3 ja omien vesilaitosten vettä 0,4 miljoonaa m3. Vuonna 2014 keräilyveden käytöksi mitattiin 0,9 miljoonaa m3.

Puhtaan talousveden kulutus lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 7,5 %. Vastaavasti vuonna 2014 Valion tuotantolaitoksilla syntyi jätevettä 5,6 miljoonaa m3 eli 8,2 % enemmän kuin edellisenä vuotena.

Jäteveteen päätyneen eloperäisen materiaalin määrää kuvaava kemiallinen hapenkulutuksen kuorma (COD-kuorma) oli 10 249 tonnia, mikä oli 1,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suoraan vesistöön johdetaan jäähdytys-, lauhdutus- ja lauhdevesiä. Kolmella laitoksella on vesien laskemiseen vesioikeuden lupa ja yhdellä mahdollisuus sisältyy ympäristölupaan. Lupiin liittyvissä velvoitetarkkailuissa päästöillä ei vuonna 2014 havaittu olevan haitallisia vaikutuksia.

Ympäristötavoitteet 2012 - 2014

Vuodet 2012- 2014 kattavilla hallintaohjelmilla tavoiteltiin jätevesikuormituksen ja jäteveden määrän vähentämistä suhteutettuna vastaanotettuun maitomäärään. Suhteutus vastaanotettuun maitomäärään on meijerialan kansainvälinen käytäntö.

Vuosien 2012-2014 hallintaohjelmakaudella. Saavutettiin selvästi jätevesikuormituksen tavoite, mutta jäteveden määrän tavoitteeseen ei päästy. Jäteveden määrässä näkyivät tuotannolliset ongelmat yhdellä tehtaalla sekä jauhetuotannon kasvu hallintaohjelman loppua kohden mentäessä.

Energiatehokkuuden parantaminen on päällekkäisyyksien välttämiseksi siirretty ympäristöjärjestelmästä Energiatehokkuussopimuksen mukaiseen kehitysohjelmaan.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi