Asiakaskysely paljasti viisi tärkeää tulevaisuuden ruokatrendiä

Valion ja Heinon Tukun teettämässä asiakastyytyväisyyskyselyssä HoReCa-alan, julkisten ruokapalveluiden ja teollisuuden ammattilaisilta kysyttiin ruokaan ja syömiseen liittyvistä tulevaisuuden näkymistä. Vastauksien pohjalta muodostui viisi selkeää trendiä.

Valion ja Heinon Tukun teettämässä ja Onwayn toteuttamassa asiakastyytyväisyyskyselyssä yhteensä 474 HoReCa-alan, julkisten ruokapalveluiden ja teollisuuden ammattilaista kertoi näkemyksensä siitä, miten ruokaan ja syömiseen liittyvät ilmiöt tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan maalata kuvaa ammattikeittiöiden tulevista tarpeista. Lähes kaikkien tämänhetkisten merkittävimpien ruokaan ja syömiseen liittyvien trendien uskotaan kasvavan/lisääntyvän tulevina vuosia.

Asiakaskysely

HoReCa-alan, julkisten ruokapalveluiden ja teollisuuden ammattilaisten arviot siitä, kuinka ruokaan ja syömiseen liittyvät ilmiöt tulevat muuttumaan tulevaisuudessa.

Lataa pdf

Vastaajat uskovat erityisesti seuraavien viiden ilmiön vahvistumiseen lähivuosina:

1. Vastuullisuuden merkitys

"Luomua, kasvis- ja vegaaniruokaa, eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua kotimaista ruokaa"

88% vastasi vastuullisuuden merkityksen kasvavan entisestään. Yksikään vastaajista ei uskonut vastuullisuuden merkityksen vähenevän lähitulevaisuudessa, koulujen ja oppilaitosten keittiöissä vastuullisuuden uskoo kasvavan jopa 91% vastaajista. Vastuullisuus on laaja kokonaisuus ja jokainen määrittelee sen omalla tavallaan. Joillekin se on ruoan turvallisuutta, kotimaisuutta tai puhtautta, toisille taas eläinten hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta tai ympäristövaikutuksia.

Korostuneet toimialat:

 • Koulut ja oppilaitokset 91%
 • Teollisuus 94%
 • Leipomot 92%

2. Kotimaisuuden merkitys

"Meillä kotimaisuusaste tulee kasvamaan"

85% arvioi kotimaisuuden merkityksen kasvavan. Kotimaisen ruoan arvostuksen on nähty vahvistuvan koronapandemian aikana, ja ammattilaisten arvion mukaan se tulee vahvistumaan edelleen. Vastaajien kommenteissa nousivat esille kotimaiset raaka-aineet, lähellä tuotetut tuotteet, perinteiset ja tutut ruoat. Toisaalta vastauksissa toistuivat myös etnisten ruokien ja eri maiden reseptiikan lisääntyminen tarjonnassa – tacot, tortillat ja pitsat näkyvät säännöllisesti ruokalistoilla.

Korostuneet toimialat:

 • Koulut ja oppilaitokset 92%
 • Hoiva-ala ja sairaalat 90%

3. Kiinnostus ruoan terveellisyyteen

"Asiakkaat haluavat syödä kevyesti, terveellisesti. Ruuan pitää olla selkeetä, tunnistettavat raaka-aineet – ei sekavaa mössöä, johon on ympätty vaikka mitä"

82% vastasi uskovansa kiinnostuksen ruoan terveellisyyteen lisääntyvän. Ruoan terveellisyys on ollut jo pidempään yksi suurimmista ruokaan liittyvistä trendeistä, ja sen merkitys on vahvistunut koronapandemian aikana. Kasvisten lisääminen ruokavaliossa, sokerin vähentäminen, kuidun riittävä saanti ja alkoholittomien juomien suosion kasvu ovat yksittäisiä esimerkkejä tästä trendistä.

Korostuneet toimialat:

 • Koulut ja oppilaitokset 87%
 • Hoiva-ala ja sairaalat 91%

4. Ilmastovaikutusten huomiointi

"Hiilijalanjäljen pienentäminen on noussut isosti esille ja sen tietoisuus asiakaskunnassa lisääntyy. Lisäämme ruokalistalle ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja. Kasvis ja vegaaniruokien laatuun kiinnitetään reilusti huomiota ja haluamme tarjota kilpailukykyisiä tuotteita"

78% vastasi, että ilmastovaikutusten huomiointi tulee lisääntymään/kasvamaan. Ilmastonvaikutusten pohtiminen koskettaa useita elämän eri osa-alueita, erityisesti ruoan ja syömisen äärellä kuluttajat pysähtyvät usein puntaroimaan asiaa.

Korostuneet toimialat:

 • Koulut ja oppilaitokset 86%
 • Teollisuus 89%
 • Leipomot 88%

5. Kiinnostus kasvispainotteiseen ruokavalioon

"Punaisen lihan määrä laskee, erilaisten kasviproteiinien tarve kasvaa merkittävästi."

76% vastasi, että kiinnostus kasvipainotteiseen ruokavalioon tulee kasvamaan. Lähes sama luku saatiin kesällä 2021 Valion teettämässä ja nSightin toteuttamassa tutkimuksessa kasvipohjaisiin proteiinituotteisiin liittyen, johon vastasi yhteensä 110 ammattikeittiöiden hankinnoista vastaavaa henkilöä. Heistä 75% kertoi jo nyt valmistavansa päivittäin kasvisruokaa asiakkailleen ja jopa 93% viikoittain. Lisäksi yhdeksän kymmenestä arvioi, että kasvisruoan määrä tulee lisääntymään heidän keittiössään tulevien 3-5 vuoden aikana. Kasvipohjaisia ruoanvalmistuksen pääkomponentteja ja uusia kasvisruokaideoita toivotaan jatkuvasti lisää sekä kuluttaja- että ammattikeittiöpuolella.

Vaikka kasvisruokailun uskotaan kasvavan lähivuosina, sillä on myös omat haasteensa: kaikille nykyiset kasvisruoat eivät maistu, joten laajemmalle kohderyhmälle ja eri-ikäisille ruokailijoille maistuvien kasvisruokien löytämisessä on vielä tekemistä.

"Kasvisruoka kaikille ei ole menestystarina meillä, oppilaat jättävät kokonaan ruokailuun tulemisen"

Korostunut toimiala:

 • Koulut ja oppilaitokset 84%

Vastauksissa eroja toimialoittain ja alueittain

Koulut ja oppilaitokset korostuivat eri toimialojen tuloksia vertailtaessa: verrattuna keskiarvoon koulujen ja oppilaitosten vastaajista suurempi osa arvioi kaikkien viiden suurimman ilmiön kasvuun. Leipomoissa ja teollisuudessa uskotaan muita vahvemmin vastuullisuuden merkityksen ja ilmastovaikutusten huomioimisen kasvuun. Hoiva-alalla ja sairaaloissa työskentelevien vastauksissa korostuivat kotimaisuuden merkityksen kasvu ja lisääntynyt kiinnostus ruoan terveellisyyteen. HoReCa-alalla toimivat taas arvioivat kaikkien viiden ilmiön vaikuttavan oman asiakaskunnan käyttäytymiseen muita maltillisemmin.

Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa uskotaan muuta Suomea vahvemmin, että kiinnostus kasvispainotteiseen ruokavalioon tulee kasvamaan (80%), kun taas muualla Suomessa korostuivat vastuullisuuden (91%) ja kotimaisuuden merkityksen vahvistuminen (88%).

Vain muutos on pysyvää

Erityisruokavalioiden määrä on lisääntynyt, ja 75% vastaajista uskookin niiden lisääntyvän myös lähivuosina. Se tuo omat haasteensa ammattikeittiöihin, sillä kaikille erityistarpeille tulisi tarjota laadukasta ja maistuvaa ruokaa, kuitenkin niin, ettei tarvitse valmistaa useita eri ruokalajeja.

"Niin sanotusti yksi tuote sopii kaikille. Eli allergeenit huomioidaan eri tavalla."

Korona-ajasta oppineina tiedostamme nyt paremmin kuin koskaan aiemmin, että muutos on pysyvää, ja jopa täysin yllättäviä ja odottamattomiakin muutoksia voi tulla vastaan. Kuten eräs vastaaja hyvin asian kiteytti:

Ainoa pysyvä asia on muutos. Pitää olla ajan hermolla!
Pinnalla ammattikeittiössä
Miksi jokaisen ravintolan tulisi kiinnostua hyvikkiajattelusta?
Pinnalla ammattikeittiössä
Valio Aimo® tukun valikoima syntyy tiimityöllä
Pinnalla ammattikeittiössä
Taukohuone-palsta