JEPO tuottaa vastuullisia perunatuotteita suomalaisesta perunasta

Pohjanmaalainen JEPO on perunanviljelijöiden omistama yritys, jonka arvoina on huolehtia ympäristön hyvinvoinnista ja turvata perunanviljelyn jatkuvuus Suomessa myös tulevaisuudessa.

JEPO on perunanviljelijöiden omistama yritys, joka tuottaa vuosittain noin 17 miljoonaa kiloa kypsiä ja raakoja perunatuotteita ammattikeittiöiden ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Pohjanmaan Jepualla sijaitseva yritys perustettiin vuonna 1976, joten taustalla on yli neljän vuosikymmenen viljelyosaaminen ja kokemus perunajalosteiden valmistuksesta.

– Viljelijäomisteisuuden vuoksi meillä on läheiset suhteet ja hyvä keskusteluyhteys kaikkiin perunatoimittajiimme. Se mahdollistaa koko tuotantoketjun tarkastelemisen kokonaisuutena, auttaa ymmärtämään toisiamme sekä näkemään haasteet yhteisinä, kertoo toimitusjohtaja Markus Jussila.

JEPO perunan laatua valvotaan tarkasti

JEPO on panostanut vuosien aikana vahvasti raaka-aineiden ja tuotteiden laadun kehittämiseen. Toimintaa ohjaavat tarkat laatukriteerit ja viljelysopimukset. Viljelijät noudattavat maatalouden tuen myöntämisen vaatimuksia, omavalvontaa sekä viljelyn Laatutarha-ohjeistoa, joka myös auditoidaan.

– JEPOn viljelyneuvoja tekee kasvukauden aikana peltotarkastuksia sopimusviljelijöittemme pelloilla ja seuraa heidän kanssaan yhteistyössä sadon kehittymistä, kertoo Jussila. Kaikki perunaerät analysoidaan JEPOn laboratoriossa, jossa tehdään yli 6000 testiä vuosittain. Viljelijöille analyysitulokset toimivat pohjana raaka-aineen laadun kehittämisessä ja tuotannossa niitä hyödynnetään puolestaan raaka-aineen ohjauksessa, kuten valitessa sopivinta perunaerää kuhunkin lopputuotteeseen. Valmiista tuotteista otettavia näytteitä analysoidaan JEPOn lisäksi ulkopuolisessa laboratoriossa. JEPO perunat on jäljitettävissä myyntipakkauksissa olevan viljelijäkoodin perusteella sopimusviljelytilan peltolohkoon asti. Pitkälle kehitetty jäljitettävyystieto on osa tuoteturvallisuutta ja viestii samalla toimittajan luotettavuudesta.

Ympäristövastuusta huolehditaan tuotannon kaikissa vaiheissa

Peruna on yksi ilmaston kannalta kestävimmistä raaka-aineista, jonka käyttöä tulisi suositusten mukaisesti lisätä. JEPOlla viljely- ja tuotantoprosessia on kehitetty vuosia panostamalla ympäristön ja ilmaston hyvinvointia tukeviin ratkaisuihin. Hyvänä esimerkkinä on yrityksen osakkuus Jepuan Biokaasu Oy:ssa, josta ilmastoystävällinen biokaasu johdetaan maanalaista putkea pitkin Jepuan tuotantolaitokseen. Biokaasua käytetään energianlähteenä perunoiden kypsennyksessä tarvittavan höyryn tuotantoon. Biokaasun valmistukseen käytetään tuotannon sivutuotteena syntyvää kuorimassaa, joka edistää aidosti kiertotaloutta.

Perunalla kohti hiilineutraaliustavoitteita

JEPO on tehnyt tutkimuksen perunatuotteidensa hiilijalanjäljestä yhteistyössä Luonnonvarakeskus LUKEN kanssa. Ilmastonmuutosta ehkäisevien toimintatapojen, kuten uusiutuvan energian käytön vaikutukset, näkyivät tutkimuksessa erinomaisina tuloksina. Samalla saatiin tärkeää tietoa kehittämiskohteista. – Olemme asettaneet itsellemme ympäristötavoitteiksi biokaasun käytön lisäämisen. Lisäksi tutkimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaamme esim. energiatehokkuudessa ja kiertotaloudessa. Todennamme vastuullisuutta myös viime syksynä myönnetyllä ISO 14001 ympäristösertifikaatilla, Jussila kertoo. Kypsät JEPO perunatuotteet ovat ammattikeittiöille ja elintarviketeollisuudelle vastuullinen valinta, sillä ne auttavat vähentämään ruoanvalmistuksen ilmastokuormitusta ja tukevat kaupunkien ja ruokapalvelujen asettamia hiilineutraaliustavoitteita. Lisäksi kypsiä perunavalmisteita käyttämällä ruokaa voidaan helpommin valmistaa kysyntää vastaavaksi ja hallita ilmaston kannalta tärkeän ruokahävikin syntymistä.

Viljelijäomisteisuuden vuoksi meillä on läheiset suhteet ja hyvä keskusteluyhteys kaikkiin perunatoimittajiimme. Se mahdollistaa koko tuotantoketjun tarkastelemisen kokonaisuutena, auttaa ymmärtämään toisiamme sekä näkemään haasteet yhteisinä.
Markus Jussila, Jepuan Perunan toimitusjohtaja

JEPO huolehtii maaseudun elinvoimaisuudesta

JEPOn tuotteet valmistetaan suomalaisesta perunasta, joten yritys tuo Suomeen työtä ja verotuloja, joka auttaa pitämään maaseudun elinvoimaisena.

– Toimimme ympäristössä, jossa olemme osa elävää maaseutua. Meille on tärkeä arvo turvata perunantuotannon jatkuvuus Suomessa, toteaa Jussila. Osa sopimusviljelijöistä viljelee perunaa jo kolmannessa sukupolvessa. Osaamisen siirtyminen sukupolvelta toiselle edistää perunan laatua.

– Kotimainen tuotanto ja ympäristöasiat nousevat ostopäätöksiä tehdessä yhä tärkeämmiksi niin JEPOn asiakkaille kuin myös kuluttajille. Uskomme, että ne ovat tulevaisuudessa jopa ratkaisevia, kun asiakkaamme tekevät toimittajavalinnan, Jussila toteaa.

Viljelijäomisteisessa yrityksessä toiminta perustuu jatkuvuuteen ja arvopohjaan. Perunan tuotantoketju nähdään kokonaisuutena, jossa niin viljelijän kuin myös jalostajan on pärjättävä.

– Kun asiakkaamme käyttävät tuotteitamme, huolehtivat he samalla tärkeän kotimaisen ruokatuotannon jatkuvuudesta, joka on myös Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeä asia, muistuttaa Jussila.

Teksti ja kuvat: Jepuan Peruna

Tutustu muihin tuotteisiin:

Lisätietoa tuotteista
Nordqvist: Suomen ensimmäinen hiilineutraali teesarja
Lisätietoa tuotteista
Vöner - Herkullinen matkasi vastuullisuuteen
Lisätietoa tuotteista
Gold & Green - kasvipohjaiseen ruoanlaittoon