Unohtumaton asiakaskokemus ja kuinka se luodaan?

Helsinki Coffee Festival, Suomen suurin kahvifestivaali, järjestettiin huhtikuussa Helsingin Kaapelitehtaalla. Tapahtuma toi yhteen niin alan ammattilaiset kuin kaikki muutkin kahvinystävät.

Helsinki Coffee Festivalissa esillä oli koko kirjo kahvialan näytteilleasettajia. Lisäksi festivaalit tarjosivat tietysti ajatusten vaihtoa, verkostoitumista, baristojen kisailuja sekä runsaasti monipuolisia puheenvuoroja.

Päivi Mattsoff, puheviestinnän lehtori Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta puhui festivaaliyleisölle aiheesta ”Unohtumaton asiakaskokemus kahvilassa – kuinka se luodaan?”. Mattsoff johdatteli aiheeseen kertomalla kahvinjuonnissa tärkeää olevan nimenomaan yhdessäolon ja niin sanotun fika-kulttuurin. Kahvittelu on tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä ja sitä kautta merkittävä hengähdystauko etenkin suorituskeskeisille suomalaisille, jotka tutkitusti kokevat eniten kiirettä eurooppalaisista.

Muista toivottaa asiakas tervetulleeksi

Kuinka sitten luodaan unohtumaton asiakaskokemus kahvilassa? Oleellista on, että kahvilaan tullessaan asiakas tuntee olevansa tervetullut. Kahvilan henkilökunnan on tärkeää huomioida asiakas hänen astuessaan sisään kahvilaan, ottaa katsekontakti ja tervehtiä. Asiakaskohtaaminen jatkuu luontevasti kartoittamalla asiakkaan tarpeet: mitä asiakkaan tekisi mieli tänään nauttia. Tärkeää on keskittyä nimenomaan asiakkaan tarpeeseen, ei niinkään omien tuotteiden esilletuontiin. Oleellista on, että asiakkaalle jää kahvilassa käynnistä hyvä ja positiivinen mieli. Asiakkaan antamasta palautteesta kannattaa aina muistaa kiittää, sillä se on arvokasta kahvilan toiminnan kehittämisen kannalta.