Materiaalipankki

Myynti- ja toimitusehdot

Asiakkaan tulee lukea ja hyväksyä nämä myynti- ja toimitusehdot aina ennen materiaalitilauksen tekemistä. Valion verkkopalvelusta kulloinkin tilattavat esitteet löytyvät materiaalipankista.

Tilaaminen

Tilausta tehdessään asiakas ilmoittaa koko nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä toimitustiedoiksi koko nimensä ja täydellisen postiosoitteensa. Asiakas voi tilata tuotteita vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin.

Kun tilauskori on valmis, täytetään tiedot ja napsautetaan Tilaa. Tilaukseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä: valiotilauspiste@posti.com

Toimitus

Tilaus lähtee käsittelyyn, kun tilaus on tehty. Tilauksen toimitusaika on 2 viikkoa ja esitteet/materiaalit voidaan toimittaa useassa erässä. Tilaukset toimitetaan Postin välityksellä.

Tilauksen peruutus ja palautusoikeus

Asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osa siitä 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä Valiolle sähköpostiosoitteeseen valiotilauspiste@itella.com ja palauttamalla tuotteet. Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja sisältää kaikki pakkauksiin sisältyvät osat. Palautuksen voi jättää postin kuljetettavaksi maksutta osoitteella

Itella Logistics Oy

Asiakaspalautus/Valio

Alaniementie 2

02970 ESPOO

Virhe ja reklamaatiot

Asiakkaan on välittömästi toimituksen tapahduttua tutustuttava tuotteeseen ja tarkistettava havaittavat mahdolliset virheet ja puutteellisuudet sekä ilmoitettava havaituista virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista sähköpostiin: valiotilauspiste@posti.com

Valio Oy:n vastuu tuotteen virheestä rajoittuu ensisijaisesti sen vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheettömän tavaran toimittamiseen. Valio Oy ei vastaa Asiakkaan tai Valio Oy:stä riippumattomien kolmansien osapuolien aiheuttamista virheistä.

Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

Valio Oy:n vastuuseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan kuluttaja-asiakkaan tekemissä tilauksissa kuluttajansuojalain säännöksiä myyjän vastuusta. Valio Oy:n vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.

Muut ehdot Asiakkaan antamia tietoja voidaan käsitellä Valio Oy:n verkkopalvelun asiakasrekistereissä henkilötietolain sallimin ja velvoittavin tavoin. Valio Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä myynti- ja toimitusehtoja. Asiakkaille tiedotetaan uusista ehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa Valio Oy:n verkkopalvelussa.

Valio Oy:n verkkopalveluun ja tilauspisteessä olevien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sovelletaan Suomen lakia. Ennakkotiedoissa, sopimusehdoissa ja sopimussuhteessa käytetään Suomen kieltä.

Jos Valio Oy ja asiakas eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, kuluttaja-asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisesti riita-asia voidaan saattaa myös asiakkaan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Julkaistu 20.01.2015