Asiakkaan tulee lukea ja hyväksyä nämä myynti- ja toimitusehdot aina ennen materiaalitilauksen tekemistä.

Yksityinen kuluttaja-asiakas

Valion verkkopalvelusta kulloinkin tilattavat esitteet löytyvät materiaalipankista.

Tilaaminen
Tilausta tehdessään asiakas ilmoittaa koko nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä toimitustiedoiksi koko nimensä ja täydellisen postiosoitteensa. Asiakas voi tilata tuotteita vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin. 

Kun tilauskori on valmis, täytetään tiedot ja napsautetaan Tilaa. Tilaukseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä: valiotilauspiste@itella.com

 
Toimitus
Tilaus lähtee käsittelyyn, kun tilaus on tehty. Tilauksen toimitusaika on 2 viikkoa ja esitteet/materiaalit voidaan toimittaa useassa erässä. Tilaukset toimitetaan Postin välityksellä. 
 
Tilauksen peruutus ja palautusoikeus
 Asiakkailla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osa siitä 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä Valiolle sähköpostiosoitteeseen valiotilauspiste@itella.com ja palauttamalla tuotteet. Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja sisältää kaikki pakkauksiin sisältyvät osat. Palautuksen voi jättää postin kuljetettavaksi maksutta osoitteella
 
Itella Logistics Oy
Asiakaspalautus/Valio
Alaniementie 2
02970 ESPOO
 
Virhe ja reklamaatiot
 Asiakkaan on välittömästi toimituksen tapahduttua tutustuttava tuotteeseen ja tarkistettava havaittavat mahdolliset virheet ja puutteellisuudet sekä ilmoitettava havaituista virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista sähköpostiin: valiotilauspiste@itella.com. Valio Oy:n vastuu tuotteen virheestä rajoittuu ensisijaisesti sen vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheettömän tavaran toimittamiseen. Valio Oy ei vastaa Asiakkaan tai Valio Oy:stä riippumattomien kolmansien osapuolien aiheuttamista virheistä.
 
Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen
Valio Oy:n vastuuseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan kuluttaja-asiakkaan tekemissä tilauksissa kuluttajansuojalain säännöksiä myyjän vastuusta. Valio Oy:n vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.
 
Muut ehdot
Asiakkaan antamia tietoja voidaan käsitellä Valio Oy:n verkkopalvelun asiakasrekistereissä henkilötietolain sallimin ja velvoittavin tavoin. Valio Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä myynti- ja toimitusehtoja. Asiakkaille tiedotetaan uusista ehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa Valio Oy:n verkkopalvelussa.
 
Valio Oy:n verkkopalveluun ja tilauspisteessä olevien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sovelletaan Suomen lakia. Ennakkotiedoissa, sopimusehdoissa ja sopimussuhteessa käytetään Suomen kieltä.
 
Jos Valio Oy ja asiakas eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, kuluttaja-asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisesti riita-asia voidaan saattaa myös asiakkaan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
 
Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki
Suomen kaupparekisteri, y-tunnus 0116297-6
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Ammattilaispalvelua käyttävä yritysasiakas

Tuotteet
www.valio.fi/ammattilaiset - palvelusta kulloinkin tilattavat esitteet ja materiaalit löytyvät materiaalipankista.
 
Tilaaminen  
 www.valio.fi/ammattilaiset -ammattilaispalvelun esitteiden ja materiaalien tilaaminen on mahdollista rekisteröitymällä tämän palvelun käyttäjäksi.
 
Tilausta tehdessään asiakas ilmoittaa koko nimensä ja sähköpostiosoitteensa sekä toimitustiedoiksi koko nimensä ja täydellisen postiosoitteensa. Asiakas voi tilata tuotteita vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin. 
 
Tilaaminen tapahtuu tilauskorin avulla. Tilattavaksi valittu tuote lisätään tilauskoriin, jonka sisältöä voi tarkastella ja tarvittaessa muokata. 
 
Tilaukseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä: valiotilauspiste@itella.com.
 
Toimitus
 Tilaus lähtee käsittelyyn, kun tilaus on tehty. Tilauksen toimitusaika on 2 viikkoa ja esitteet/materiaalit voidaan toimittaa useassa erässä. Tilaukset toimitetaan Postin välityksellä. 
 
Tilauksen peruutus ja palautusoikeus
Tuotteilla on lainsäädännön mukainen peruutus- ja palautusoikeus. Palautuksesta tulee ilmoittaa Valiolle sähköpostiosoitteeseen valiotilauspiste@itella.com. Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja sisältää kaikki pakkauksiin sisältyvät osat. Palautuksen voi jättää postin kuljetettavaksi maksutta osoitteella
 
Itella Logistics Oy
Asiakaspalautus/Valio
Alaniementie 2
02970 ESPOO. 
 

Virhe ja reklamaatiot
Asiakkaan on välittömästi toimituksen tapahduttua tutustuttava tuotteeseen ja tarkistettava havaittavat mahdolliset virheet ja puutteellisuudet sekä ilmoitettava havaituista virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista sähköpostiin: valiotilauspiste@itella.com. Valio Oy:n vastuu tuotteen virheestä rajoittuu ensisijaisesti sen vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheettömän tavaran toimittamiseen. Valio Oy ei vastaa Asiakkaan tai Valio Oy:stä riippumattomien kolmansien osapuolien aiheuttamista virheistä.
 
Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen
Valio Oy:n vastuuseen ja vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan kuluttaja-asiakkaan tekemissä tilauksissa kuluttajansuojalain säännöksiä myyjän vastuusta. Valio Oy:n vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.
 
Muut ehdot
Asiakkaan antamia tietoja voidaan käsitellä ammattilaispalvelun asiakasrekistereissä henkilötietolain sallimin ja velvoittavin tavoin. Valio Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä myynti- ja toimitusehtoja. Asiakkaille tiedotetaan uusista ehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa Valio Oy:n ammattilaispalvelussa.
 
Valio Oy:n ammattilaispalveluun ja tilauspisteessä olevien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sovelletaan Suomen lakia. Ennakkotiedoissa, sopimusehdoissa ja sopimussuhteessa käytetään Suomen kieltä.
 
Jos Valio Oy ja asiakas eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, voidaan riita-asia saattaa asiakkaan kotipaikan tai Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
 
Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki
Suomen kaupparekisteri, y-tunnus 0116297-6