D-vitamiini

D-vitamiinin saanti on tärkeää luustolle, sillä se mahdollistaa riittävän kalsiumin ja fosforin imeytymiseen sekä niiden kiinnittymiseen lujaksi rakenteeksi luustoon. Uudet tutkimukset ovat myös valottaneet muita D-vitamiinin monipuolisia terveysvaikutuksia. Riittävä D-vitamiinin saanti on tärkeää vastustuskyvyn ylläpitämisessä ja uusimpien tutkimusten mukaan D-vitamiinin saannilla voi olla merkitystä myös monien sairauksien kuten diabeteksen sekä sydän- ja verisuoni- ja syöpäsairauksien ehkäisyssä.

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa (2014) nostettiin D-vitamiinin saantisuositusta yli 2-vuotiailla, nuorilla ja aikuisilla (< 60 v.) sekä yli 75-vuotiailla henkilöillä. 18-60 -vuotiailla suositus on 10 µg/vrk

D-vitamiinin suositeltava päivittäinen saanti


Ikäryhmä Suositeltava kokonaissaanti* Lisätarve täydentämään ruoasta saatavaa D-vitamiinin määrää
2 viikon ikäiset - 2-vuotiaat 10 µg/vrk 10 µg/vrk ympäri vuoden
2-17-vuotiaat 10 µg/vrk 7,5 µg/vrk ympäri vuoden
18-60-vuotiaat 10 µg/vrk 10 µg/vrk tarvittaessa **
61-74-vuotiaat 10 µg/vrk 10 µg/vrk tarvittaessa **
75-vuotiaat ja yli 20 µg/vrk 20 µg/vrk ympäri vuoden ***
Raskaana olevat ja imettävätä naiset 10 µg/vrk 10 µg/vrk ympäri vuoden

* Tarkoittaa valmiista ruoasta ja mahdollisista valmisteista yhteensä saatava D-vitamiinimäärä.
** Pimeimpänä vuodenaikana (loka-marraskuu), jos ei käytä säännöllisesti vitaminoituja maitovalmisteita, ravintorasvoja ja/tai kalaa 2-3 kertaa viikossa.
*** Pienempi annos (10 µg/vrk) D-vitamiinilisää riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon vitaminoituja maitovalmisteita, ravintorasvoja ja/tai kalaa.

Finravinto 2012 -tutkimuksen mukaan D-vitamiinin saanti ruoasta on suomalaisilla miehillä 11,1 µg/vrk ja naisilla 8,7 µg. Aikuisten onkin mahdollista saada riittävästi D-vitamiinia suoraan ruoasta ilman vitamiinilisää. Vitamiinilisää suositellaan aikuisille talvikuukausina (loka-maaliskuussa) ainoastaan silloin, jos he eivät käytä päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita (n. 5 dl) ja rasvalevitteitä sekä kalaa 2-3 kertaa viikossa.

Raskaana oleville ja imettäville äideille, lapsille ja nuorille sekä yli 60-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää ympäri vuoden. D-vitamiini onkin ainoa ravintoaine, jolle on annettu tarkempia valmisteiden käyttösuosituksia eri väestöryhmille. Luomutuotteiden käyttäjien sekä vegaaniruokavaliolta noudattavien on syytä kiinnittää erityistä huomiota riittävään D-vitamiinin saantiin ja turvata se tarvittaessa ravintolisillä.

Elintarvikkeiden D-vitaminointi parantaa saantia väestötasolla

Täydennettyjen elintarvikkeiden avulla voidaan lisätä ravintoaineiden saantia silloin, kun tietyn ravintoaineen saanti uhkaa jäädä liian alhaiseksi. D-vitamiinia esiintyy luonnostaan vain harvoissa elintarvikkeissa ja siksi tarvitaan vitaminoituja elintarvikkeita tai ravintolisiä riittävän D-vitamiini saannin turvaamiseksi. Elintarvikkeiden D-vitamiinitäydennyksillä on mahdollista saavuttaa koko väestö ja Suomessa suositellaankin nestemäisten maitovalmisteiden ja levitettävien ravintorasvojen täydentämistä D-vitamiinilla. Täydentäminen on vapaaehtoista ja sitä säätelee EU:n täydentämisasetus. Täydentämisestä ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä.

Nestemäisten maitovalmisteiden D-vitaminointi tuli Suomessa mahdolliseksi ns. yleisen luvan nojalla vuoden 2002 joulukuussa ja vitaminointi aloitettiin vuoden 2003 alussa. Tuolloin vitaminointitaso oli 0,5 µg/100 ml. Täydentämisestä huolimatta suomalaisten keskimääräinen D-vitamiinin saanti jäi kuitenkin edelleen selvästi alle suositusten ja Valtion Ravitsemusneuvottelukunta päätyikin tuplaamaan suositellut täydennystasot keväällä 2010. Nykyisin suositus on nestemäisten maitovalmisteiden osalta 1 µg/100 ml ja levitettävien ravintorasvojen osalta 20 µg/100 g.

Valion tuotteet ovat laajasti täydennettyjä

Valion tuotteista iso osa on D-vitaminoituja. Maitotuotteiden ja mehujen täydentämiseen käytetään hyvin imeytyvää, eläinperäisestä raaka-aineesta lähtöisin olevaa D3-vitamiinia. Oddlygood® tuotteissa on kasviperäistä D2-vitamiinia.

Kaikki Valion maidot, maitojuomat ja piimät D-vitaminoidaan (1 µg/100 g) lukuunottamatta luomutuotteita, joissa vain rasvaton, homogenoitu luomumaito on D-vitaminoitu. Suositeltava päivittäinen maitovalmisteiden käyttömäärä 5-6 dl sisältää puolet päivän D-vitamiinin saantisuosituksesta. Valio Eila® ja Valio Plus® maidoissa ja maitojuomissa sekä piimässä on D-vitamiinia kaksinkertainen määrä 2 µg/100 g, joten niistä saantisuositus täyttyy kokonaan 5 dl:n päivittäisellä käyttömäärällä. 

Kaikki Valio Gefilus® tuotteet ovat D-vitaminoituja ja monissa Valion jogurteissa on myös D-vitaminointi. Valion ravintorasvat D-vitaminoidaan voita lukuun ottamatta. Valio KevytLevi® ja Valio Oivariini® rasvoissa on D-vitamiinia täydennyssuosituksen mukaisesti 20 µg/100 g. 

Luomutuotteita ei vitaminoida, koska se on kielletty luomutuotteiden tuotantoa säätelevien määräysten perusteella lukuunottamatta homogenoimatonta rasvatonta luomumaitoa, jonka D-vitaminointi on pakollista.

Valion tuotteista saat helposti päivittäisen tarpeen D-vitamiinia. Valitse esimerkiksi näistä:

Tuote ja määrä D-vitamiinia µg
2 dl Valio Plus™ rasvatonta maitoa 4
2 dl Valio Gefilus Kefir® 2
3 rkl Valio Oivariini® juokseva rasvaa ruoanvalmistukseen 9
3 tl Valio Oivariini® vähemmän suolaa levite leivän päälle 3
150 g Valio A+™ luonnonjogurttia 1,5
Yhteensä 19,5

D-vitamiinille sallittu useita terveysväitteitä

Euroopan komissio on sallinut asetuksellaan D-vitamiinille useita terveysväitteitä. Ne liittyvät lähinnä kalsiumin ja fosforin imeytymiseen, luiden, hampaiden ja lihasten normaaliin kuntoon sekä vastustuskykyyn. Sallitut terveysväitteet voidaan esittää elintarvikkeista, jotka ovat kyseisen ravintoaineen LÄHTEITÄ eli täyttävät EU-asetuksessa ravintoaineelle määritetyn vähimmäismäärän. D-vitamiinin kohdalla tämä vähimmäismäärä on juomissa 0,38 µg/100 g ja muissa elintarvikkeissa 0,75 µg/100 g.   

D-vitamiinille hyväksytyt terveysväittämät (Lähde: Komission asetus (EU) N:o 432/2012.)

- D-vitamiini edistää kalsiumin ja fosforin normaalia imeytymistä/hyödyntämistä

- D-vitamiini edistää veren normaalia kalsiumtasoa

- D-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina

- D-vitamiini edistää normaalin lihasvoiman ylläpitämistä

- D-vitamiini edistää hampaiden pysymistä normaaleina

- D-vitamiini edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa

- D-vitamiini osallistuu solujen jakautumisprosessin.

D-vitamiinin liiallinen saanti

Ylisuurista D-vitamiinilisistä (yli 20 µg /vrk) ei ole havaittu olevan hyötyä, ja erittäin suurien D-vitamiinimäärien pitkäaikainen päivittäinen käyttö saattaa olla jopa terveydelle haitallista. D-vitamiinin suurin turvallinen päiväsaanti aikuisille on 100 µg/vrk.   Rasvaliukoisena vitamiinina D-vitamiini kertyy elimistöön saannin ollessa runsasta, jolloin myrkytysoireiden kehittyminen on mahdollista. Hyvin suuret D-vitamiiniannokset lisäävät luun hajoamista ja suurentavat veren kalsiumpitoisuutta, mikä voi johtaa kalsiumsuolojen saostumiseen kudoksissa sekä aiheuttaa sydän- ja hermoperäisiä oireita.

Auringonvalosta ei pystytä saamaan liikaa D-vitamiinia, koska sen aktiivisen muodon valmistuminen iholla vähenee aurinkoaltistuksen jatkuessa pitkään. Myöskään ruoasta ei D-vitamiinia pystytä saamaan liian suuria annoksia, vaan ongelmat liittyvät vitamiinivalmisteisiin.

 

1. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.

2. Anni Helldán, Susanna Raulio, Mikko Kosola, Heli Tapanainen, Marja-Leena Ovaskainen, Suvi Virtanen. Finravinto 2012 -tutkimus.

3. De Paula FJA, Rosen CJ. Vitamin D safety and requirements. Arch Biochem Biophys. 2012 Jul 1;523(1):64–72.

4. Lamberg-Allardt C, Brustad M, Meyer HE, Steingrimsdottir L. Vitamin D - a systematic literature review for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations. Food Nutr Res. 2013;57.