Ikääntyneet

Ruokavaliolla on tärkeä merkitys ikääntyneen lihaskunnon ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Ikääntyminen on yksilöllistä ja ravitsemukselliset tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset iästä ja kunnosta riippuen. Riittävästä energian, proteiinin ja tärkeiden ravintoaineiden saannista tulee huolehtia iästä riippumatta. 

Ikääntyvän hyvinvointi ja ruokavalio

Ikääntyminen on yksilöllistä ja ravitsemukselliset tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset iästä ja kunnosta riippuen. Ikääntyvä tarvitsee ravintoaineita siinä missä nuoremmatkin, osaa ravintoaineista jopa enemmän, vaikka energiantarve usein hieman pieneneekin. Lue lisää ikääntyvän ruokavaliosta »

Ikääntyminen ja proteiini

Ikääntyminen ja proteiini

Riittävän energiansaannin ohella on ikääntyneen ruokavaliossa todella tärkeää huolehtia riittävästä proteiininsaannista. Ruokavalion riittävä proteiinimäärä auttaa pitämään yllä lihasmassaa ja näin ylläpitämään ikääntyneen toimintakykyä ja hyvinvointia. Lue lisää proteiinista ikääntyvän ruokavaliossa »

Ikääntyminen ja aliravitsemus

Ikääntyminen ja aliravitsemus

Ikääntyneen aliravitsemustila vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin, tulehdusalttiuteen, lihaskuntoon ja sairauksista toipumiseen. Riittävästä energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden saannista tulee huolehtia, vaikka ruokahalu heikkenisikin. Jo muutaman kilon tahattomaan painonputoamiseen tulee suhtautua vakavuudella. Lue ikääntyneen aliravitsemuksesta »

Erityisruokavaliot ja ikääntyminen

Ikääntynyt voi tarvita erilaisista syistä erityisruokavaliota. Todellinen tarve erityisruokavaliolle tulee selvittää aina tarkasti. Erityisruokavalio tulee koostaa vastaamaan monipuolista perusruokavaliota, jotta riittävä energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden saanti pystytään takaamaan ikääntyneelle. Lisää ikääntymisestä ja erityisruokavalioista »

Ravitsemustilan arviointi

Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi ja seuranta tulisi kuulua automaattisena osana muuhun terveydentilan arviointiin. Huono ravitsemustila heikentää yleistä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Tahaton painonlasku on tärkeää ehkäistä ikääntyneellä, koska menetetty massa on tavallisesti lihasta. Tästä linkistä löydät tarpeellista tietoa ravitsemustilan arviointiin »

Tutkimustietoa ikääntyneistä ja proteiinista

Tutkimustietoa ikääntyneistä ja proteiinista

Ravitsemustutkimukset keskittyvät erityisesti proteiinin hyödyllisiin vaikutuksiin ja proteiinin laadun vaikutukseen ikääntyneen lihaskunnon ylläpidossa. Lue lisää tutkimuksista »