Liikuntaravitsemus

Riittävä energiansaanti on perusedellytys harjoittelutehon säilymiselle ja terveenä pysymiselle. Oikein suunniteltu syöminen ja juominen ennen liikuntaa, liikunnan aikana ja liikunnan jälkeen takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Tästä osiosta löydät lisätietoa liikunnasta ja ravitsemuksesta.

Liikunnan polttoaineet

Liikunnan polttoaineet

Kun liikkujan ruokavalio on järkevästi ja monipuolisesti koottu ja energiamäärä on kulutukseen nähden riittävä, myös ravintoaineiden saanti on tasapainossa. Ruoan energiaravintoaineilla, hiilihydraateilla, rasvoilla ja proteiinilla, on kaikilla keskeinen merkitys liikkujan jaksamiselle. Lisää tietoa liikunnasta ja ravitsemuksesta »

Liikkujan lautasmalli

Liikkujan lautasmalli

Lautasmalli on luotu auttamaan hyvän aterian koostamisessa ja se antaa kuvan myös siitä, mistä perusaineksista suositusten mukainen ruokavalio koostuu. Oheisesta taulukosta näet hyvin, kuinka lautasmalli käytännössä toimii. Lue lisää lautasmallista »

Liikkujan ateriarytmi

Liikkujan ateriarytmi

Säännöllinen ateriarytmi pitää veren sokerin tasaisena ja auttaa jaksamaan harjoituksissa. Aktiiviliikkujilla säännöllinen ateriarytmi on erityisen tärkeä, sillä suuremman lihasmassan vuoksi perusaineenvaihdunta on kiihtynyt ja siten energiankulutus levossakin on suurempi. Ateriavälit eivät saisi venyä kolmea tuntia pidemmäksi, jottei elimistö rupea käyttämään lihasproteiinia energianlähteenä Katso malliesimerkit aterioiden rytmittämisestä »

Nestetasapaino

Nestetasapaino

Fyysinen rasitus lisää nesteen tarvetta, koska liikunnan aikana noussutta kehon lämpötilaa jäähdytetään hikoilemalla. Liikunnan aikaista nestehukkaa tulisikin ennakoida huolehtimalla päivän aikana riittävästä juomisesta, jotta nestetasapaino olisi kunnossa harjoituksiin lähdettäessä. Lisää urheilijan nestetasapainosta »

Palautuminen

Säännöllinen ja riittävän kova harjoittelu antaa elimistölle ärsykkeen kehittyä, mutta se ei yksinään riitä. Elimistön täytyy kyetä palautumaan riittävästi harjoitusten välissä, jotta ihmisen fyysiset ominaisuudet kehittyisivät. Tähän tarvitaan lepoa ja täysipainoista ruokavaliota, joiden avulla lihaksisto ja verenkiertoelimistö kehittyvät ja voimistuvat palau tumisjakson aikana. Lisätietoa oikeanlaisesta palautumisesta »

Suojaravintoaineet

Suojaravintoaineiden eli vitamiinien ja kivennäisaineiden puutokset heikentävät merkittävästi suorituskykyä. Sen sijaan tutkimusnäyttö lievempien suojaravintoaineiden puutosten merkityksestä suorituskyvyn, palautumisen ja sairastumisriskin kannalta on toistaiseksi epäselvä Lue lisää suojaravintoaineista »