Maidon käsittely ja vatsavaivat

On esitetty, että osa ihmisistä sietäisi käsittelemätöntä lehmän maitoa, mutta saisi oireita homogenoidusta maidosta, vaikka ei kärsisi laktoosi-intoleranssista tai maitoallergiasta. Maidon homogenointiin on liitetty monenlaisia oireita, kuten allergista nuhaa ja toistuvia poskiontelotulehduksia, toiminnallisia vatsavaivoja, närästystä, hiivasyndroomaa, laktoosi-intoleranssia ja nivelsärkyjä. Pastöroimattoman tai muulla kuumennusmenetelmällä käsittelemättömän maidon on esitetty olevan luonnollisempaa ja sen sisältämien maidon bakteerien ja entsyymien edistävän ruoansulatusta. Lisäksi laktoositooman maidon on arveltu aiheuttavan ummetusta. Tutkimuksissa ilmiöitä ei ole kuitenkaan pystytty vakuuttavasti todentamaan.

Maidon homogenointi

Maidon homogenointiin liitetyt oireet voivat suurelta osin selittyä toiminnallisilla vatsavaivoilla, joita on noin 70 %:lla aikuisväestöstä. Saattaa kuitenkin olla, että maidon homogenointi lisää pienten rasvamolekyylien määrää, jotka suolistobakteerien toiminnalle altistuessaan aiheuttavat oireilua.

Maidon pastörointi

Joissakin tutkimuksissa tilamaitoa saaneilla lapsilla on havaittu vähemmän allergioita kuin kuumennuskäsiteltyä maitoa juoneilla. Samat lapset kuitenkin altistuvat elinympäristössään maidon bakteerien lisäksi runsaammalle määrälle esimerkiksi maaperän bakteereja. Luontainen bakteerialtistus kouluttaa puolustusjärjestelmän toimintaa ja voi siten vähentää allergioiden ja astman riskiä.

Tutkimusnäyttöä pastöroimattoman maidon ruoansulatusta edistävistä vaikutuksista ei ole. Päinvastoin, pastöroimaton maito saattaa levittää ruonsulatuskanavan infektioita.

Tutkimuksia aiheesta

44 aikuista käsittävä, viisi päivää kestävä tutkimus selvitti homogenoidun ja homogenoimattoman maidon aiheuttamia oireita henkilöillä, jotka olivat aikaisemmin havainneet oireita homogenoidun maidon käytön jälkeen. Tutkimuksessa ei havaittu eroja homogenoidun ja homogenoimattoman maidon aiheuttamien oireiden välillä. Noin puolet tutkituista sieti paremmin homogenoitua maitoa toisten raportoidessa vähemmän oireita homogenoimattoman maidon käytön jälkeen.

Toiseen tutkimukseen osallistui 33 laktoosia sietävää naista, jotka joivat kahden viikon ajan päivittäin 8 dl joko maitoa tai laktoositonta maitojuomaa. Naiset raportoivat tutkimusjakson ajan ulosteidensa koostumuksen, ulostustiheyden ja suolisto-oireet sekä antoivat ulostenäytteitä. Tutkimuksessa ei havaittu eroja ulosteiden koostumuksessa, ulostamistiheydessä tai suolisto-oireissa tavanomaista maitoa tai laktoositonta maitojuomaa sisältäneiden tutkimusjaksojen välillä. Tuloksen mukaan laktoositon maitojuoma on hyvin siedettyä myös laktoosia sietävillä henkilöillä eikä aiheuta ummetusta.

Alkuperäistutkimukset:

Paajanen ym. No difference in symptoms during challenges with homogenized and unhomogenized cow's milk in subjects with subjective hypersensitivity to homogenized milk. J Dairy Res 2003;70(2):175-9.

Seppänen ym. Removing lactose from milk does not delay bowel function or harden stool consistency in lactose-tolerant women. Eur J Clin Nutr 2008;62(6):727-32.

Lisää tutkimuksia aiheesta

Berton A et al. Mol Nutr Food Res 2009; 53: 1592–602.

Oliver SP et al. Foodborne Pathog Dis. 2009; 6: 793–806.

Lejeune JT et al. Clin Infect Dis. 2009; 48: 93–100.