Suositukset ja kriteerit

Suomalaisten ravitsemussuosituksien lisäksi ravitsemuksesta on olemassa useita virallisia suosituksia ja kriteereitä eri ikäkausille sekä joukkoruokailun apuvälineeksi. 

Suomalaiset ravitsemussuositukset

Uusimmat suomalaiset ravitsemussuositukset julkaistiin tammikuussa 2014. Suomalaiset ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveille kohtalaisesti liikkuville.

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset

Viidennet pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkistettiin vuonna 2013, ja uusimmat suomalaiset ravitsemussuositukset on laadittu pohjoismaisten suositusten pohjalta.

Ruokasuositukset lapsiperheille

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille on uusi vuonna 2019 uudistettu suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien ja imettävien ruokavalioista. 

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille korvaa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 antaman Lapsi, perhe ja ruoka -kirjan suositukset. 

Kouluruokailusuositukset

Vuonna 2017 Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa kouluruokailusuosituksissa annetaan ohjeita aterioista ja niiden ravintosisällöstä sekä ruokailuajoista. Kouluruokailusuosituksia voidaan käyttää päätöksenteon apuvälineenä sekä suunnittelun pohjana koulujen ruokahuollosta vastaaville ja kouluille.

Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Ikääntyneiden ravitsemussuositusten tavoitteena on selkeyttää eri elämänvaiheessa olevien iäkkäiden ihmisten ravitsemuksen eroja sekä ravitsemushoidon tavoitteita. Ne on suunniteltu mm. kotihoidossa ja terveydenhuollossa työskentelevien avuksi.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta on Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan yhteistyönä vuonna 2016 julkaisema kokonaan uudistettu ja huomattavasti aikaisempaa laajempi suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi. Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa valtioneuvoston asetusta. Suositus on tarkoitettu työvälineeksi, joka helpottaa opiskelijaravintoloita ateriatuen kriteerit täyttävien aterioiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ravitsemushoitosuositus

Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu sairaaloiden ja terveyskeskusten, palvelu- ja hoitokotien sekä kuntoutuskeskusten käyttöön koko henkilökunnalle, päättäjistä toimijoihin.

Juomat ravitsemuksessa

Suomalainen juomasuositus sisältää tietoa juomien sisällöistä ja käyttötavoista. Sen tarkoitus on antaa suuntaviivat juomien järkevälle käytölle.