Sydänterveys ja tutkimukset

Maidon ja maitotuotteiden yhteyttä sydänterveyteen on tutkittu paljon. Aiheesta on tehty mm. kohortti- ja tapaus-verrokkitutkimuksia sekä näistä tehtyjä meta-analyysejä. Useissa tutkimuksissa maitotuotteiden käyttö on ollut yhteydessä alentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin tai tutkimuksissa ei ole havaittu yhteyttä riskiin tuotteiden rasvapitoisuudesta huolimatta. 

Tutkimuksia maitotuotteista ja sydän- ja verisuonitaudeista

Laajassa meta-analyysissa (Elwood ym. 2010) selvitettiin maidon ja maitotuotteiden yhteyttä verisuonitauteihin, diabetekseen ja kuolleisuuteen. Analysoitavana oli 38 kohorttitutkimusta, joiden lisäksi kirjoittajat tarkastelivat myös viiden tapaus-verrokkitutkimuksen tuloksia. Meta-analyysin perusteella maitotuotteita eniten käyttäneillä oli alhaisempi iskeemisen sydänsairauden, aivohalvauksen ja kuoleman riski kuin vähiten kuluttaneilla. Kirjoittajat myös toteavat, että yksittäisten maitotuotteiden vaikutuksista ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä olemassa olevan tutkimusnäytön perusteella – esimerkiksi voin kulutukseen liittyvien riskien osalta tutkimusnäyttö on melko ristiriitaista. Kirjoittajien mukaan on olemassa myös useita julkaisuja siitä, että sairastuvuusriski on kohorttitutkimuksissa sama riippumatta käytettyjen maitotuotteiden rasvapitoisuudesta.

Toisessa meta-analyysissa (Soedamah-Muthu ym. 2011) tutkittiin 17 kohorttitutkimuksen perusteella maidon, maitotuotteiden sekä vähärasvaisten ja rasvattomien maitotuotteiden yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin sekä kuolleisuuteen. Analyysissa havaittiin, että maidon kulutus oli yhteydessä alhaisempaan sydän- ja verisuonitautien riskiin (RR=0,94 per 2 dl), mutta maidolla ei havaittu olevan yhteyttä yksittäisiin sairauksiin (sepelvaltimotauti, aivohalvaus) tai kuolleisuuteen. Muiden maitotuotteiden suhteen analyysissa ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia.

Myös eräässä katsauksessa (Alvarez-León ym. 2006) selvitettiin epidemiologisista tutkimuksista tehtyjen meta-analyysien pohjalta maitotuotteiden yhteyttä terveyteen. Katsauksessa oli mukana kuusi meta-analyysia, joissa oli selvitetty maitotuotteiden yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin. Katsauksessa havaittiin yhteys maitotuotteiden korkean kulutuksen ja alhaisemman aivohalvauksen sekä verenpainetaudin riskin välillä. Maitotuotteiden ja kohonneen sydän- ja verisuonitautien riskin välillä ei havaittu yhteyttä.

Tanskalaisessa satunnaisessa vaihtovuorotutkimuksessa (Hjerpsted ym. 2011) selvitettiin runsasrasvaisen juuston käytön vaikutusta LDL-pitoisuuteen verrattaessa voihin ja henkilöiden normaaliin ruokavalioon. Tutkimuksessa 49 koehenkilöä käytti kuusi viikkoa voita ja kuusi viikkoa juustoa (rasvaa 27 %), ja jaksojen aikana he eivät saaneet käyttää muita maitotuotteita. Tutkimuksessa havaittiin, että rasvaisen juuston runsas käyttö (143 g/ vrk) ei nostanut tutkittavilla seerumin LDL-kolesterolia verrattuna heidän normaaliin ruokavalioonsa. Voi nosti LDL-kolesterolin pitoisuutta keskimäärin 0,2 mmol/l verrattaessa normaaliin ruokavalioon. Runsaan juuston käytön aikana proteiinin ja kalsiumin saanti oli huomattavasti korkeampaa kuin voijaksolla.

Tutkimuksia maitotuotteista ja sepelvaltimotaudista

Systemaattisessa katsauksessa (Gibson ym. 2009) selvitettiin 12 kohorttitutkimuksen perusteella maitotuotteiden käytön ja sepelvaltimotaudin yhtyettä. Yhteensä kohorttitutkimuksissa oli yli 280 000 tutkittavaa.  Neljässä tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä maitotuotteiden ja sepelvaltimotaudin välillä ja kahdeksassa löydettiin vain vaihtelevia yhteyksiä esimerkiksi eri maitotuotteiden suhteen ja riippuen mm. tutkittavien sukupuolesta ja tutkimuksen kestosta. Kyseissä katsauksessa ei löydetty johdonmukaista yhteyttä maitotuotteiden ja korkeamman sepelvaltimotautiriskin välillä.

Tuoreessa kohorttitutkimuksessa (Dalmeijer ym. 2013) tutkittiin maitotuotteiden kokonaiskulutuksen ja eri maitotuotteiden (rasvaiset tuotteet, vähärasvaiset tuotteet, maito, maitovalmisteet, juusto, hapanmaitotuotteet) yhteyttä sepelvaltimotautiin sekä aivohalvaukseen. Tutkimuksessa seurattiin 33 625 hollantilaista, joista 13-vuoden seurantajakson aikana 1648 oli sairastunut sepelvaltimotautiin.  Maitotuotteiden kokonaiskulutuksen tai yksittäisten maitotuotteiden ja korkeamman sepelvaltimotautiriskin välillä ei havaittu yhteyttä. Sen sijaan maitotuotteiden korkea kokonaiskulutus ja vähärasvaiset maitotuotteet näyttivät olevan yhteydessä alentuneeseen riskiin henkilöillä, joiden verenpaine oli normaali.

Maitotuotteet ja kohonnut verenpaine

Maitotuotteiden kulutuksen yhteyttä kohonneeseen verenpaineeseen selvitettiin eräässä meta-analyysissa (Ralston ym. 2012). Kohonnut verenpaine on sydän- ja verisuonitautien merkittävä riskitekijä. Analyysissa keskityttiin erityisesti rasvaisten ja vähärasvaisten tuotteiden sekä juuston ja nestemäisten maitovalmisteiden vertailuun. Meta-analyysissa huomioitiin viiden kohorttitutkimuksen tulokset, joissa tutkittavia oli yhteensä lähes 45 000. Maitotuotteiden kokonaiskulutus oli yhteydessä alhaisempaan verenpainetaudin kehittymisen riskiin (RR=0,87), samoin kuin vähärasvaisten maitotuotteiden kulutus (RR=0,84) sekä nestemäisten maitotuotteiden kulutus (RR=0,92). Rasvaisten maitotuotteiden ja juuston kulutuksen ja verenpainetaudin riskin välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.

Maitotuotteet vain osa ruokavaliota

Tutkimusnäyttö maitotuotteiden ja sydänterveyden yhteyksistä on edelleen melko ristiriitaista. Viime vuosina on julkaistu myös tutkimuksia, joissa rasvaiset maitotuotteet ovat olleet yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin ja kuolleisuuteen sekä tutkimuksia, joissa maitotuotteilla ei ole ollut lainkaan yhteyttä sydänterveyteen (FAO 2013). Tutkimuksia tarkasteltaessa on tärkeää huomata, että tiettyyn ruoka-aineryhmään keskittyminen voi olla harhaanjohtavaa, kun tutkitaan yhteyttä pitkälti elintapoihin liittyviin sairauksiin. Esimerkiksi vähärasvaisten maitotuotteiden kulutus voi indikoida myös muun ruokavalion terveellisyyttä, kuten runsasta kasvisten ja hedelmien tai kalan käyttöä.

Maitovalmisteet voivat olla ruokavaliossa merkittävä tyydyttyneen rasvan lähde, ja yleisesti ruokavalion tyydyttynyttä rasvaa pidetään merkittävänä sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä. Toisaalta maitotuotteissa on paljon sydänterveyden kannalta hyödyllisiä yhdisteitä, kuten kalsiumia ja monityydyttymättömiä rasvahappoja (FAO 2013), mikä saattaa selittää havaittua suojaavaa vaikutusta.

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan kokonaisenergiansaannista 25–40 % tulevan rasvasta, ja tyydyttyneen rasvan osuus kokonaisenergiasta tulisi olla alle 10 %.  Ravitsemussuosituksissa todetaan, että rasvaisten maitovalmisteiden vaihtaminen rasvattomiin ja vähärasvaisiin parantaa ruokavalion rasvan laatua. Maidosta, piimästä ja jogurtista suositellaan valittavan enintään 1 % rasvaa sisältäviä vaihtoehtoja ja juustoista enintään 17 % rasvaa ja vähemmän suolaa sisältäviä tuotteita.

 

Viitteet

Alvarez-León EE, Román-Viñas B, Serra-Majem L. Dairy products and health: a review of the epidemiological evidence. Br J Nutr. 2006;96(1):S94-9. 

Dalmeijer GW, Struijk EA, van der Schouw YT ym. Dairy intake and coronary heart disease or stroke - a population-based cohort study. Int J Cardiol. 2013;167(3):925-9. 

Elwood PC, Pickering JE, Givens DI, Gallacher JE. The consumption of milk and dairy foods and the incidence of vascular disease and diabetes: an overview of the evidence. Lipids. 2010;45(10):925-39. 

Gibson RA, Makrides M, Smithers LG, Voevodin M, Sinclair AJ. The effect of dairy foods on CHD: a systematic review of prospective cohort studies. Br J Nutr. 2009;102(9):1267-75. 

Hjerpsted J, Leedo E, Tholstrup T. Cheese intake in large amounts lowers LDL-cholesterol concentrations compared with butter intake of equal fat content. Am J Clin Nutr. 2011;94(6):1479-84 

Muehlhoff E, Bennet A, McMahon D (toim.) Milk and dairy products in human nutrition. Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 2013; 150-3. 

Ralston RA, Lee JH, Truby H, Palermo CE, Walker KZ. A systematic review and meta-analysis of elevated blood pressure and consumption of dairy foods. J Hum Hypertens. 2012;26(1):3-13

Soedamah-Muthu SS, Ding EL, Al-Delaimy WK, ym. Milk and dairy consumption and incidence of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Am J Clin Nutr. 2011;93(1):158-71

 

 


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio Ammattilaiset -verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen (max 3 minuuttia) kyselyyn. Vastauksesi on tärkeä. Kiitos ajastasi jo etukäteen!

Osallistu Ei kiitos