Tilamaito

Raakamaito, jota kutsutaan myös tinkimaidoksi tai tilamaidoksi, on lehmänmaitoa, jota ei ole pastöroitu tai homogenoitu. Siihen ei ole lisätty mitään eikä siitä ole poistettu mitään. Maito ainoastaan jäähdytetään. Raakamaito sisältää rasvaa noin 4 %. Raakamaito sisältää luonnostaan D-vitamiinia alle 0,1 µg/dl, eikä sitä D-vitaminoida.

Suomalainen raakamaito on erittäin puhdasta, mutta se sisältää silti aina bakteereita, jotka joutuvat maitoon lypsyn ja maidonkäsittelyn yhteydessä erilaisilta pinnoilta ja navettaympäristöstä. Alhainen bakteerimäärä kertoo hyvästä yleishygieniasta, mutta sen perusteella ei voida päätellä, mitä bakteereita kunkin tilan maidossa esiintyy.

Tilamaito voi sisältää taudinaiheuttajabakteereita

Useimmat raakamaidossa olevista bakteereista ovat pilaajabakteereita, mutta joukossa saattaa olla myös taudinaiheuttajia (esim. Yersinia, Listeria, EHEC). Siksi elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelevat, että pikkulapset, vanhukset, raskaana olevat naiset tai henkilöt, joilla on vakava perussairaus, eivät nauttisi raakamaitoa.  

Eviran tutkimuksen mukaan yersiniabakteeri voi lisääntyä jääkaappilämpötilassa jopa parissa päivässä niin, että se sairastuttaa myös terveen ihmisen. Sen vuoksi Evira suosittelee, että raakamaitoa käytetään vain kuumennettavien ruokien valmistamiseen.

Listeria

Listeria voi aiheuttaa ihmiselle listerioosi-nimisen taudin. Terve aikuinen ja lapsi sairastuvat harvoin vakavasti, mutta riskiryhmään kuuluville tauti voi aiheuttaa vakavia oireita. Riskiryhmässä ovat: vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt, vanhukset, raskaana olevat naiset ja vastasyntyneet. Listerioosiin sairastuneista 25 prosenttia menehtyy. Listeria tuhoutuu pastörointilämpötilassa 72 asteessa.

EHEC

EHEC on kolibakteeri, joka voi aiheuttaa veriripulia. Vakavimmillaan tauti voi johtaa munuaisvaurioon ja kuolemaan. Lapset ja vanhukset ovat alttiimpia sairastumaan infektion vaikeampiin muotoihin, kun taas aikuisilla EHEC-tartunta voi olla oireeton. Myös EHEC tuhoutuu pastörointilämpötilassa 72 asteessa.

Miksi jotkut ihmiset tuntuvat sietävän tilamaitoa paremmin kuin tavallista maitoa?

On esitetty, että osa ihmisistä sietäisi käsittelemätöntä lehmänmaitoa, mutta saisi oireita homogenoidusta maidosta. Maidon käsittelyyn, erityisesti homogenointiin on liitetty monenlaisia oireita, kuten allergista nuhaa ja toistuvia poskiontelotulehduksia, toiminnallisia vatsavaivoja, närästystä, hiivasyndroomaa, laktoosi-intoleranssia ja nivelsärkyä.

Pastöroimattoman tai muulla kuumennusmenetelmällä käsittelemättömän maidon on puolestaan esitetty olevan luonnollisempaa, ja sen sisältämien maidon bakteerien ja entsyymien on väitetty edistävän ruoansulatusta. Tutkimusnäyttöä pastöroimattoman maidon ruoansulatusta edistävistä vaikutuksista ei ole. Päinvastoin, pastöroimaton maito saattaa levittää ruonsulatuskanavan infektioita.

Homogenointi ja pastörointi

Asiaa on tutkittu mm. Suomessa, mutta eroja tilamaidon ja käsitellyn maidon juomisesta saaduissa oireissa ei löytynyt(2). Tutkimuksen koehenkilöt koostuivat ihmisistä, jotka olivat itse raportoineet saavansa oireita tavallisesta maidosta. Kaksoissokkoutetussa kokeessa noin puolet tutkittavista raportoi sietävänsä tavallista maitoa (homogenisoitu, pastöroitu) paremmin ja noin puolet taas raportoi sietävänsä paremmin homogenisoimatonta ja pastöroimatonta maitoa.

 

Laktoosi

Jotkut laktoosi-intolerantit puolestaan kertovat pystyvänsä juomaan raakamaitoa. Raakamaidon on arveltu sisältävän maitosokeria pilkkovaa laktaasi-entsyymiä, joka tuhoutuu pastöroinnin yhteydessä. Tutkimusten mukaan raakamaito ei kuitenkaan sisällä laktaasientsyymiä. Myös laktoosipitoisuudeltaan raakamaito ja tavallinen maito ovat samanlaisia.

Lisäksi laktoosittoman maidon on arveltu aiheuttavan ummetusta. Tutkimuksissa ilmiöitä ei ole kuitenkaan pystytty vakuuttavasti todentamaan. Erääseen tutkimukseen osallistui 33 laktoosia sietävää naista, jotka joivat kahden viikon ajan päivittäin 8 dl joko maitoa tai laktoositonta maitojuomaa. Naiset raportoivat tutkimusjakson ajan ulosteidensa koostumuksen, ulostustiheyden ja suolisto-oireet sekä antoivat ulostenäytteitä. Tutkimuksessa ei havaittu eroja ulosteiden koostumuksessa, ulostamistiheydessä tai suolisto-oireissa tavanomaista maitoa tai laktoositonta maitojuomaa sisältäneiden tutkimusjaksojen välillä. Tuloksen mukaan laktoositon maitojuoma on hyvin siedettyä myös laktoosia sietävillä henkilöillä eikä aiheuta ummetusta.(3)

Mikä selittäisi vatsavaivat?

Maidon huonoon sietokykyyn liitetyt oireet voivat suurelta osin selittyä toiminnallisilla vatsavaivoilla, joita on noin 70 %:lla aikuisväestöstä. Maidon sietokyvyssä voi myös olla tekijöitä, joita ei osata vielä tieteen keinoin selittää. Niinpä jokainen voi itse valita itselleen parhaiten sopivan maitotyypin. Tilamaitoa käytettäessä täytyy kuitenkin huolehtia tarkasti kylmäketjusta ja säilytysastioiden puhtaudesta sekä myös tiedostaa riskitekijät. Tilamaito tulisi aina kuumentaa vähintään 72 celsiusasteessa 15 sekunnin ajan ennen käyttöä. Pikkulasten, vanhuksien, raskaana olevien naisten tai henkilöiden, joilla on vakava perussairaus, ei suositella nauttivan raakamaitoa lainkaan.

Haluatko maitosi vähemmän käsiteltynä? Myös Valio tarjoaa homogenoimattomia tuotteita. Valio Luomu™ kevytmaitoa ja Valio Luomu™ rasvaton maitoa ei homogenoida, mutta turvallisuuden takaamiseksi ne ovat pastöroituja.

Joissakin tutkimuksissa tilamaitoa saaneilla lapsilla on havaittu vähemmän allergioita kuin kuumennuskäsiteltyä maitoa juoneilla. Samat lapset kuitenkin altistuvat elinympäristössään maidon bakteerien lisäksi runsaammalle määrälle esimerkiksi maaperän ja kotieläimien bakteereja. Luontainen bakteerialtistus kouluttaa puolustusjärjestelmän toimintaa ja voi siten vähentää allergioiden ja astman riskiä.

On myös hyvä muistaa, että maitohappobakteereita ja muita probioottisia bakteereita kertyy maitotuotteisiin merkittävässä määrin vasta niiden hapatuksen seurauksena, eli jogurtin, viilin, rahkan ja juuston valmistuksessa. On laskettu, että raakamaidossa pitäisi olla 1000-10 000 -kertainen määrä probioottisia bakteereita, jotta se todennäköisesti edistäisi terveyttä(1). Teollisesti valmistetuissa tuotteissa, erityisesti hapanmaitotuotteissa, on lisätty erilaisia hyviä maitohappobakteereita.

Tutustu Valio Luomu tuotteisiin ›

Lue lisää vatsan hyvinvoinnista ›

Lue lisää maidon käsittelystä ›

1. Claeys WL, Cardoen S, Daube G, De Block J, Dewettinck K, Dierick K, et al. Raw or heated cow milk consumption: Review of risks and benefits. Food Control. 2013 May;31(1):251–62.

2. Paajanen L, Tuure T, Poussa T, Korpela R. No difference in symptoms during challenges with homogenized and unhomogenized cow’s milk in subjects with subjective hypersensitivity to homogenized milk. J Dairy Res. 2003 May;70(2):175–9.

3. Seppänen S, Niittynen L, Poussa T, Korpela R. Removing lactose from milk does not delay bowel function or harden stool consistency in lactose-tolerant women. Eur J Clin Nutr. 2008 Jun;62(6):727–32.

Lisää tutkimuksia aiheesta

Berton A et al. Mol Nutr Food Res 2009; 53: 1592–602.

Oliver SP et al. Foodborne Pathog Dis. 2009; 6: 793–806.

Lejeune JT et al. Clin Infect Dis. 2009; 48: 93–100.