Tutkimustietoa D-vitamiinista

Tutkimustietoa D-vitamiinista

D-vitamiin yhteys luuston hyvinvointiin tunnetaan hyvin, ja uusimman tutkimusnäytön perusteella D-vitamiinin riittävä saanti voi suojata monilta sairauksilta. Eräs satunnaistettujen kontrolloitujen kokeiden, meta-analyysien ja muiden tieteellisten tutkimusten tuloksia tarkastellut katsaus (Pludowski ym. 2013) selvitti D-vitamiinin saannin yhteyttä useisiin sairauksiin. Katsauksessa havaittiin, että riittävällä seerumin D-vitamiinitasolla oli yhteys alentuneeseen riskiin mm. infektiosairauksissa, sydän- ja verisuonisairauksissa, diabeteksessa, useissa syöpätyypeissä, lihasten ja luuston ongelmissa, mielenterveyshäiriöissä sekä hedelmättömyydessä ja raskauden häiriöissä. D-vitamiinin puute oli myös yhteydessä alhaisempaan kuolleisuuteen.

Vastustuskyky

D-vitamiinin yhteyttä vastustuskykyyn ja infektiotautien ehkäisyyn ja hoitoon on tutkittu paljon. Immuniteettijärjestelmän toimintaa tarkastelevan katsausartikkelin (Prietl  ym. 2013) mukaan useat elimistön solut, kuten puolustusjärjestelmän solut, tarvitsevat D-vitamiinia toimiakseen. Tutkimustiedon perusteella näyttääkin siltä, että D-vitamiini on välttämätön sekä luontaisen että hankitun immuunipuolustuksen toiminnan kannalta. Alhainen veren kalsitriolipitoisuus on yhdistetty mm. hengityselimistön infektioihin ja lisääntyneeseen infektioiden aiheuttamaan kuolleisuuteen. Vaaditaan kuitenkin vielä lisää tutkimusnäyttöä, jotta D-vitamiinia voidaan soveltaa immuunijärjestelmän sairauksien sekä infektioiden hoidossa.

Diabetes

D-vitamiinin epäillään olevan yhteydessä autoimmuunisairauksien, kuten tyypin 1 diabeteksen riskiin. Tuoreen katsauksen (Harinarayan 2014) perusteella D-vitamiinin riittävällä saannilla vaikuttaa olevan yhteys alhaisempaan tyypin I diabeteksen riskiin eläin- ja ihmiskokeissa. Yhteys näyttäisi olevan erityisesti varhaislapsuuden ja raskauden ajan saannilla. Tyypin 2 diabeteksen kannalta D-vitamiini näyttää parantavan insuliinin eritystä ja insuliinisensitiivisyyttä sekä suojaavan kroonisen inflammaation aiheuttamalta insuliiniresistenssiltä. Näyttö ei kuitenkaan ole vielä riittävän vahva tukemaan D-vitamiinin tehoa diabeteksen ehkäisemisessä.

Sydän- ja verisuonitaudit

D-vitamiinin yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin on myös tutkittu paljon.  Laajan katsausartikkelin (Ku ym. 2013) mukaan useissa tutkimuksissa on havaittu yhteys alhaisen D-vitamiinitason ja sydän- ja verisuonitautien kohonneen riskin välillä. Sydän- ja verisuonitauteja ehkäisevä vaikutus voi selittyä D-vitamiinin saannin mahdollisilla positiivisella vaikutuksella veren hyytymiseen, veren rasvahappoihin, verenpaineeseen, kilpirauhashormonien määrään, endoteelin palautumiseen ja sileiden lihassolujen kasvuun. D-vitamiinin sydän- ja verisuonitaudeilta ehkäisevää vaikutus vaatii kuitenkin vielä lisää tutkimusnäyttöä, ennen kuin D-vitamiinivalmisteita voidaan käyttää sairauksien ehkäisyssä.

Syöpä

D-vitamiinin riittävä saanti voi suojata myös syövältä. Eri syöpätyyppeihin perehtyvässä katsauksessa (Vuolo ym. 2012) käsitellään D-vitamiinin ja syövän välistä yhteyttä, jota on tutkittu niin solu-, molekyyli- kuin epidemiologisissakin tutkimuksissa. Useiden tutkimusten perusteella seerumin kohonnut D-vitamiinitaso ja altistus auringonvalolle ovat yhteydessä alhaisempaan syöpäkuolleisuuteen. D-vitamiini osallistuu solujen kasvun, erilaistumisen ja ohjatun solukuoleman säätelyyn, mikä voi selittää alhaisen D-vitamiinitason yhteyttä syöpäriskiin. Erityisesti yhteys on havaittu rintasyövän ja paksusuolen syövän riskin kohdalla. On myös havaittu, että D-vitamiinin alhainen aktiivisuus on yhteydessä syöpäkasvaimen aggressiivisempaan kasvuun. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusnäyttöä yhteyttä selittävistä mekanismeista sekä D-vitamiinivalmisteiden käytöstä syövän ehkäisyssä ja hoidossa.

Tutkimusviitteet

Harinarayan CV. Vitamin D and diabetes mellitus. Hormones (Athens). 2014;13(2):163-81.

Ku YC, Liu ME, Ku CS, Liu TY, Lin SL. Relationship between vitamin D deficiency and cardiovascular disease. World J Cardiol. 2013;5(9):337-46.

Pludowski P, Holick MF, Pilz S ym.Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia and mortality-a review of recent evidence. Autoimmun Rev. 2013;12(10):976-89.

Prietl B, Treiber G, Pieber TR, Amrein K. Vitamin D and immune function. Nutrients. 2013;5(7):2502-21.

Vuolo L, Di Somma C, Faggiano A, Colao A. Vitamin D and cancer. Front Endocrinol (Lausanne). 2012;3:58.


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio Ammattilaiset -verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen (max 3 minuuttia) kyselyyn. Vastauksesi on tärkeä. Kiitos ajastasi jo etukäteen!

Osallistu Ei kiitos