Tutkimustietoa proteiinista ja ikääntymisestä

Proteiini tukee ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä

Ikääntyneet tarvitsevat enemmän proteiinia kuin nuoremmat aikuiset, sillä proteiinimetabolia muuttuu iän myötä ja proteiinin tarve voi kasvaa myös sairauksien vuoksi. Euroopan Unionin geriatrisen lääketieteen yhteisön (EUGMS) nimittämä ryhmä on laatinut katsauksen ja sen pohjalta suositukset ikääntyneiden proteiinin tarpeesta. Katsaus on tehty asiantuntijoiden lausuntojen ja arvioidun tutkimusnäytön pohjalta. Ryhmä suosittele yli 65-vuotiaille terveille ikääntyneille proteiinin päivittäiseksi saanniksi ainakin 1,0–1,2 g painokiloa kohden. Urheilua harrastaville ja aktiivisille ikääntyneille suositus on yli 1,2 g/kg vuorokaudessa ja akuutisti tai kroonisesti sairaille 1,2–1,5 g/kg/vrk (pl. munuaissairauksista kärsivät). Katsauksessa todetaan, että korkeampi proteiinin saanti tukee terveyttä, edistää sairaudesta toipumista sekä ylläpitää hyvää toimintakykyä.

Bauer J, Biolo G, CederholmT ym. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542-59

Tutustu tutkimukseen ›

Proteiinin saanti liikunnan jälkeen parantaa typpitasapainoa ikääntyneillä

Kokeellisessa tutkimuksessa selvitettiin proteiinin saannin ajoituksen vaikutusta typpitasapainoon ja edelleen elimistön proteiinien muodostamiseen. Tutkittavat (n=9) olivat terveitä 55–75-vuotiaita, ja tutkimuksessa heidän typpiaineenvaihduntansa mitattiin kuuden päivän ajan. Kolmena päivänä tutkittavat nauttivat proteiiniannoksen (15,3 g) tutkimuspäivän aamuna ja kolmena päivänä tunnin kestäneen liikuntasuorituksen jälkeen. Tutkittavien ruokavalio oli ravintosisällöltään samanlainen kaikkina tutkimuspäivinä. Tutkittavilla havaittiin 57 % korkeampi typpitasapaino, kun proteiiniannos nautittiin liikuntasuorituksen jälkeen verrattuna proteiinin nauttimiseen aamulla. Positiivinen typpitasapaino kertoo, että elimistössä muodostuu proteiineja enemmän kuin niitä hajoaa. Ikääntyneiden pitkäaikaisen positiivisen typpitasapainon ja lihasmassan ylläpitämiseksi näyttää olevan hyödyllistä saada laadukasta proteiinia, kuten maitoproteiinia, liikunnan jälkeen.

Jordan LY, Melanson EL, Melby CL, Hickey MS, Miller BF. Nitrogen balance in older individuals in energy balance depends on timing of protein intake. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010;65(10):1068-76

Tutustu tutkimukseen ›

Heraproteiini stimuloi lihasproteiinin muodostusta ikääntyneillä miehillä

Tutkimuksessa haluttiin selvittää eri proteiinien eroja imeytymisen ja lihasproteiinien muodostumisen suhteen. Tutkittavat olivat keskimäärin 74-vuotiaita ikääntyneitä miehiä (n=48), jotka satunnaistettiin saamaan joko heraproteiinia, kaseiinia tai kaseiinihydrolysaattia.  Proteiinien imeytymistä ja lihasproteiinien muodostusta mitattiin lihas- ja seeruminäytteistä. Tutkimuksessa havaittiin, että heraproteiini nosti nopeammin veren aminohappotasoja ja stimuloi lihasten proteiinisynteesiä tehokkaammin verrattuna kaseiiniin tai kaseiinihydrolysaattiin. Heraproteiinin ominaisuuksia voidaan hyödyntää ikääntymiseen liittyvän lihasmassan vähenemisen ehkäisyssä.

Pennings B, Boirie Y, Senden JM. Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. Am J Clin Nutr. 2011;93(5):997-1005

Tutustu tutkimukseen ›

Proteiini on edullista luuston terveydelle ikääntyneillä naisilla

Poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin proteiinin saannin yhteyttä luuntiheyteen. Tutkimukseen osallistui 1077 naista, jotka olivat keskimäärin 75-vuotiaita. Tutkittavilta mitattiin ruoankäyttö sekä luuntiheys kantapäästä ja lantioluusta. Tutkimuksessa havaittiin, että proteiinia vähiten kuluttaneella (alle 66 g/vrk) neljänneksellä tutkittavista oli alhaisempi luuntiheys kuin yli 87 g proteiinia vuorokaudessa kuluttaneilla. Mahdollisiksi mekanismeiksi on esitetty proteiinin aktivoivaa vaikutusta IGF1:een, joka säätelee solunjakautumista sekä vähäiseen proteiinin saantiin usein liittyvää alhaista kalsiumin saantia. Tutkimuksen perusteella proteiinin riittävä saanti (>66 g) auttaa luumassan määrän maksimoimisessa, joten siitä voi olla hyötyä luuston heikentymisen ehkäisyssä ikääntyneillä.

Devine A, Dick IM, Islam AF ym. Protein consumption is an important predictor of lower limb bone mass in elderly women. Am J Clin Nutr. 2005;81(6):1423-8.

Tutustu tutkimukseen ›


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio Ammattilaiset -verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen (max 3 minuuttia) kyselyyn. Vastauksesi on tärkeä. Kiitos ajastasi jo etukäteen!

Osallistu Ei kiitos