Rekisteriseloste

 

Valio ammattilaiset palvelun henkilörekisterin rekisteriseloste 

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Valio Oy Pääkonttori PL 10 00039 VALIO

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Mari Wardi, Valio Oy

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Valion ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Valio-konsernin liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Valio-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä 

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Valio ammattilaispalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista 

Käyttäjä rekisteröityy Valion ammattilaispalveluun ammattiprofiilinsa mukaisesti. Henkilörekisteri sisältää valitun profiilin mukaan seuraavia tietoja:

Food Service / vähittäiskauppa

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Toimiala
-Yrityksen/toimipisteen nimi
- Sähköpostiosoite
- käyttäjätunnus ja salasana

Teollisuus

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Ammattinimike
- Yrityksen/toimipisteen nimi
- sähköpostiosoite
- käyttäjätunnus ja salasana

Ravitsemus ja terveys

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Puhelinnumero ja sähköpostiosoite                                                                                                                                                               - Yrityksen/toimipisteen nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Toimiala
- käyttäjänimi ja salasana

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisätyviä tietoja.

Perustiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, toimiala, yrityksen nimi ja yhteystiedot sekä asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten edut, palvelut, kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet. Suoramarkkinointiluvat ja - kiellot, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasanana

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteri sisältää sekä käyttäjän itse itsestään antamia tietoja että rekisterin ylläpitäjän asiakassuhteen hoidon yhteydessä saamia ja päivittämiä tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Valion yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Valion toimeksiannosta ja lukuun Valion ammattilaispalveluun liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.