Valion sähköisten tietopalvelujen yleiset käyttöehdot

1. Yleistä
Nämä käyttöehdot sisältävät Valion sähköisen tietopalvelun www.valio.fi, Valion ammattilaispalvelun ja tuotetietopalvelun (Tuotteet ja uutuudet -osiossa) käyttöä koskevat ehdot. Palvelut ovat Valio Oy:n (jäljempänä palveluntuottaja) ylläpitämä ja ovat käytettävissä Internetissä osoitteessa www.valio.fi ja www.valio.fi/ammattilaiset.

2. Palvelujen sisältö ja tekijänoikeudet
Palvelut tarjoavat tietoa Valio Oy:stä, kuluttajakäyttäjälle yleistä sekä ammattilaiskäyttäjille valitun profiilin (Food Service/Vähittäiskauppa, Ravitsemus ja terveys, Teollisuus) mukaista ruoka- ja ravitsemustietoa sekä tietoa Valio Oy:n tuotevalikoiman tuotteiden ainesosista, ravintosisällöstä ja koostumuksesta (Elintarvikelaki 361/1995 6 §). Valion yritysasiakkaiden henkilökunnalle palvelu tarjoaa asiakaskohtaisia tietoja, joihin kuuluu yrityskohtaisen Valiomyyjän palvelut ja materiaalipankista asiakasmateriaalit.

Ruoka- ja leivontaohjeissa näytettävien ravintosisältötietojen laskennassa on käytetty Valion tuotteiden ravintosisältötietoja, Fineli® elintarvikkeiden koostumustietokantaa sekä muiden tuotevalmistajien tuotteiden ravintosisältötietoja. Ravintosisältötiedot ohjeissa ovat suuntaa antavia. Niissä ei ole huomioitu mm. mahdollista kypsennyksessä tapahtuvaa hävikkiä.

Palvelun osien linkittämiseen osaksi toista Internet-sivustoa hyötymistarkoituksessa tai uusien tietokantojen tuottamiseksi on saatava Valio Oy:n lupa.

Kaikki palveluntuottajan sivuilla esitetty aineisto on palveluntuottajan omaisuutta. Sivuilla olevat brändit, teksti, ääni, kuvat ja muu aineisto on suojattu tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sivuilla esitetyn aineiston osittainenkin kopiointi ja käyttö uusien julkaisujen ja/tai tietokantojen tuottamiseksi sekä muu kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

Aineistoa siteerattaessa (sitaattioikeus) on mainittava tietolähteeksi Valion sähköinen tietopalvelu osoitteessa www.valio.fi tai Valion ammattilaispalvelu osoitteessa www.valio.fi/ammattilaiset.

3. Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa täysmääräisesti kaikista aiheuttamistaan vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä, toiminnasta tai laiminlyönnistä. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, sekä on velvollinen ilmoittamaan niissä tapahtuneista muutoksista päivittämällä tai poistamalla tietonsa palvelussa olevilla Omat tiedot - lomakkeilla. Käyttäjä hyväksyy palveluntuottajan oikeuden informoida palvelun toiminnasta tai palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista suoraan käyttäjälle tämän antamia yhteystietoja hyväksikäyttäen. Yhteystietojen käyttötarkoituksena on Valion ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Valio-konsernin liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Valio-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

4. Palveluntuottajan vastuu
Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle yleisen palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä ammattilaispalvelun muuhun kun mainittuun tarkoitukseen.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisten toimintakatkoksien tai palvelun mahdollisten teknisten vikojen aiheuttamista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

5. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen
Valio Oy pidättää kaikki oikeudet muuttaa palvelun sisältöä ja toimintoja palvelun kehittämiseksi.

6. Riitojen ratkaiseminen
Palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Copyright © Valio Oy 2009. Kaikki oikeudet pidätetään.