Valion asiakastyön kehittäminen -kyselytutkimuksen arvonnan säännöt

Järjestäjä

Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki

Kampanja-aika

Kampanja-aika on 3.5.-17.5.2018

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistutaan Valion toteuttamassa kyselytutkimuksessa osoitteessa https://my.surveypal.com/Valio---Asiakastyon-kehittaminen-2018. Osallistuminen ei edellytä rekisteröitymistä Valio.fi-palveluun. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, pois lukien ne yhtiön työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kampanjan järjestelyiden kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista.

Nämä säännöt koskevat kaikkia kampanjan osallistujia. Nämä säännöt ja Järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntö-muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäy-töksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on järjestäjällä oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta.

Kuinka osallistua arvontaan

Arvontaan osallistutaan vastaamalla kyselytutkimukseen osoitteessa https://my.surveypal.com/Valio---Asiakastyon-kehittaminen-2018 ja jättämällä pyydetyt yhteystiedot.

Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai joka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Palkinnot

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 10 (kymmenen) Valion tuotepalkintoa. Yhden palkinnon arvo on 30 €. Arvonta suoritetaan kaikkien osallistuneiden kesken kampanja-ajan päätyttyä 18.5.2018. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

Voitto on henkilökohtainen ja voittajalle toimitetaan palkinto annettujen yhteystietojen perusteella. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan. Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

Henkilötiedot

Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja käsitellään Valion suoramarkkinointirekisterissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 


Energiatarpeesi