Valio Oy:n asiakaspalauterekisteri (VAPA-rekisteri)

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Valio Oy:n asiakaspalauterekisteri (VAPA-rekisteri)

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Kuluttajapalvelu

Valio Oy

Meijeritie 6, 00370 Helsinki

PL 10, 00039 VALIO

puh. 010 381 121

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Antti Lehvonen
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito, ylläpito, asiakaskyselyt, asiakasinformaation toimittaminen sekä Valion tuotteita ja palveluita koskevien palautteiden käsittely.

Asiakkaan ja Valion väliset puhelut voidaan tallentaa rekisteriin palautteen tarkaksi dokumentoimiseksi, palautteen myöhempää selvittämistä varten sekä mahdollisten riitatilanteiden varalta. Näitä tallenteita voi käsitellä myös Valion lukuun toimiva palveluntuottaja, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Valion tuotteita ostaneita asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat ottaneet yhteyttä Valion kuluttajapalveluun tuote- tai muun informaation saamiseksi. Rekisteröidyistä on talletettu yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja korvausten maksamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot sekä henkilön antama asiakaspalaute. Asiakaspalautetietoja ovat reklamaatiot ja tuotekyselyt. Valio voi myös tallentaa asiakaspuheluiden nauhoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse postin kautta, internetin kautta, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen luovutettaminen

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Kirjalliset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa tiedot ja vaatia virheen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot. Tarkistuspyyntö on toimitettava rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti sopimalla asiasta etukäteen rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Kirjallinen tarkistuspyyntö ja vaatimus virheellisen tiedon korjaamiseksi on toimitettava osoitteeseen Valio Oy / Kuluttajapalvelu, "Rekisteritietojen tarkastus/korjaus", PL 10 (Meijeritie 6), 00039 VALIO.

Rekisteröidyillä on lisäksi oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi