Kotimainen Valio Tuuti® äidinmaidonkorvike

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

Hyvä terveydenhuollon asiantuntija, äidinmaito on parasta ravintoa pienelle lapselle. Aina äidinmaito ei kuitenkaan riitä tai imettäminen ei syystä tai toisesta onnistu. Tällöin voidaan suositella suomalaisia Valio Tuuti® tuotteita.

Tärkeää huomioida! Äidinmaito on parasta ja ensisijaista ravintoa pienelle lapselle

Imettämiseen ja imetykseen liittyviin ongelmatilanteisiin saa neuvoja ja ohjeita neuvolasta tai synnytyssairaalasta. Imetys pitää yllä maidoneritystä, joten osittaiseenkin pulloruokintaan siirtyminen saattaa heikentää maidontuloa. Äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta tarjottaessa tulee noudattaa tarkoin pakkauksessa mainittuja valmistus- ja säilytysohjeita. Se on lapsen terveyden kannalta tärkeää.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1216/2007 säätelee äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevaa tiedotusta ja markkinointia. Asetuksen mukaan vain terveydenhuollon ammattilaiset voivat antaa kuluttajille tietoa näiden tuotteiden ominaisuuksista ja käytöstä.

Valio Tuuti® 1 äidinmaidonkorvikkeen koostumus on suunniteltu täyttämään vastasyntyneen lapsen ravitsemukselliset tarpeet puolen vuoden ikään saakka. Valio Tuuti® 2 vieroitusvalmiste sopii 6 kuukauden iästä alkaen osaksi lapsen monipuolistuvaa ruokavaliota. Vieroitusvalmiste ei sovellu lapsen yksinomaiseksi ravinnoksi.

Valmistamme Valio Tuuti® tuotteet omalla tehtaallamme Turengissa tarkoin valituista raaka-aineista. Maitoraaka-aineena käytämme tuoretta, suomalaista maitoa. Tuotteet ovat käyttövalmiita.

Olemme Valiolla hyödyntäneet lasten ravitsemuksen asiantuntemusta jo 1960-luvulta lähtien, jolloin Arvo Ylpön pyynnöstä aloitimme maailman ensimmäisen käyttövalmiin UHT-menetelmällä valmistetun äidinmaidonkorvikkeen kehittämisen.

Tutustu tarkemmin Valio Tuuti® 1 äidinmaidonkorvikkeen ravintosisältötietoihin.

Tutustu tarkemmin Valio Tuuti® 2 vieroitusvalmisteeseen ravintosisältötietoihin.

Proteiinikoostumus

Äidinmaidossa proteiinin määrä ja laatu ovat imeväiselle ihanteelliset. Kokonaisproteiinipitoisuus äidinmaidossa on lehmänmaitoa pienempi ja pääosa äidinmaidon proteiineista on vauvan suolistossa helposti sulavaa heraproteiinia.

Valio Tuuti® tuotteet valmistetaan tuoreesta, suomalaisesta maidosta. Valmistukseen käytetyn lehmänmaidon proteiinikoostumus muokataan suodatustekniikan avulla imeväiselle ihanteelliseksi: kokonaisproteiinipitoisuutta pienennetään ja heraproteiinin suhteellista osuutta nostetaan. Äidinmaidonkorvikkeen toivotunlainen koostumus saadaan yhdistämällä suodatuksessa erotettuja maitoraaka-aineen osia eri suhteissa uudelleen. Kaikki imeväiselle välttämättömät ja ehdollisesti välttämättömät aminohapot tulevat tuotteeseen suoraan maidosta siten, että kokonaisproteiinipitoisuus pysyy kuitenkin matalana (1,2 g / 100 ml).

Äidinmaidossa on runsaasti heraproteiinin sisältämää α-laktalbumiinia. Valio Tuuti® tuotteiden proteiinikoostumuksen ansiosta α-laktalbumiinin pitoisuudet Valio Tuuti® tuotteissa ovat korkeammat kuin lehmänmaidossa. Heraproteiinista saatava α-laktalbumiinin on tutkimuksissa todettu olevan hyvin siedetty proteiini, joka edistää suoliston hyvinvointia.

Äidinmaidon kaseiiniproteiinista on ß-kaseiinia 60-80 % imetysajasta riippuen. Lehmänmaidon kaseiinista ß-kaseiinia on luontaisesti vain 35 %. Valio Tuuti® tuotteiden proteiinikoostumuksen kehittämisen ansiosta ß-kaseiinipitoisuudet Valio Tuuti® tuotteissa ovat lähempänä äidinmaitoa.

Maidosta suodattamalla saatavat yhdisteet

  1. Kaseiini
  2. Heraproteiini
  3. Laktoosi
  4. Suolat

Suodatustekniikan avulla tuore, nestemäinen maito jaetaan neljään osaan: kaseiiniksi, heraproteiiniksi, laktoosiksi ja suoloiksi. Tekniikka perustuu yhdisteiden erilaiseen molekyylikokoon. Pienikokoiset heraproteiinit suodattuvat eri tavoin kuin suurikokoiset kaseiinit.

Matalaproteiinipitoinen (1,8 g / 100 kcal) äidinmaidonkorvike, johon on täydennetty heraproteiinia (> 50 % kokonaisproteiineista), tukee lasten tervettä kasvua ja painonkehitystä WHO:n kasvukäyrien mukaisesti. Kasvu on samansuuntainen kuin rintaruokituilla lapsilla (Lähde: Alexander ym. Am J Clin Nutr 2016;104:1083–92).

Rasvahappokoostumus

Valio Tuuti® tuotteiden rasvakoostumuksen halutaan muistuttavan mahdollisimman paljon äidinmaidon rasvakoostumusta. Tästä syystä tuotteiden valmistuksessa käytetään maitorasvaa sekä rypsi- ja auringonkukkaöljyä. Rasvahappokoostumusta täydennetään lisäksi omega-3 rasvahapoilla (dokosaheksaeenihappo, DHA), kuten lainsäädäntö edellyttää kaikkien äidinmaidonkorvikkeiden osalta. Valio Tuuti® tuotteet eivät sisällä palmuöljyä, eivätkä soijalesitiiniä.

Rypsi- ja auringonkukkaöljystä saadaan välttämättömiä rasvahappoja (α-linoleenihappoa ja linolihappoa), joista elimistö pystyy muodostamaan muita omega-3 ja omega-6 -sarjojen rasvahappoja, kuten DHA:ta ja ARA:a. Kummatkin rasvahapot ovat välttämättömiä lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Niitä tarvitaan mm. aivojen, hermoston, verisuonten ja verkkokalvon normaaliin kehittymisen ja toimintaan.

Maitorasvasta ja sen merkityksestä on tutkimuksia liittyen vauvan hermostoon, aivojen ja vastustuskyvyn toimintaan, sekä ravintoaineiden imeytymiseen ja suoliston hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin .

Tuotteeseen lisättävä DHA on peräisin kalaöljystä. Se ei sisällä jäämiä kalaproteiinista, jolle kala-allergikot reagoivat. Kalaöljy on hyväksytty ja turvallinen, yleisesti äidinmaidonkorvikkeissa käytettyjä valmistusaineita.

Tarkempia tietoja

Inositoli

Inositoli on vitamiinin kaltainen yhdiste, jolla on tärkeä merkitys solukalvon osana. Sitä tarvitaan myös eikosanoidien ja monityydyttymättömien rasvahappojen muodostumisessa sekä solujen välisessä viestinnässä. Inositolia on luonnostaan äidinmaidossa ja lainsäädäntö edellyttää sen lisäämistä äidinmaidonkorvikkeisiin.

Koliini

Koliini on vitamiinin kaltainen, rasvaliukoinen yhdiste, jota tarvitaan mm. solukalvon rakenneosana, solujen välisessä viestinnässä ja aminohappojen valmistuksessa. Sitä on luonnostaan äidinmaidossa ja lainsäädäntö edellyttää sen lisäämistä äidinmaidonkorvikkeisiin.

L-karnitiini

L-karnitiini aminohappo. Sitä on luonnostaan äidinmaidossa ja lainsäädäntö edellyttää sen pitoisuutta äidinmaidonkorvikkeissa vähintään 0,3 mg/ 100 kJ.

Emulgointiaine auringonkukkalesitiini

Emulgointiaine auringonkukkalesitiini kuuluu lisäaineisiin. Auringonkukkalesitiiniä saadaan auringonkukkaöljystä. Se auttaa säilyttämään tuotteen rakenteen tasaisena säilyvyysajan kuluessa. Auringonkukkalesitiini ei ole yleisesti allergisoiva aine.

Valio Tuuti® äidinmaidonkorvikeen ja vieroitusvalmisteen valmistuksessa ei käytetä emulgointiaineena soijasta peräisin olevaa soijalesitiiniä, joka luokitellaan allergeeniksi.

Emulgointiaine rasvahappojen mono- ja diglyseridi

Emulgointiainetta käytetään, jotta tuotteen rakenne pysyy tasaisena. Tässä tuotteessa käytettävät rasvahapojen mono- ja diglyseridit ovat peräisin rypsiöljystä ja ovat lisäainelainsäädännössä hyväksyttyjä lisäaineita äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) on turvallisuusarvioinnissaan katsonut rasvahappojen mono- ja diglyseridit turvallisiksi lisäaineiksi äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa, joissa kyseistä lisäainetta käytetään yleisesti.

Valio Tuuti tuotteet eivät sisällä palmuöljyä tai soijalesitiiniä

Suosituksia ja tutkimuksia imeväisikäisten lasten ruokinnasta

  • Äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa. Mikäli äidinmaitoa ei ole riittävästi tai lainkaan, tulee käyttää rintamaidon ohella tai sen sijasta äidinmaidonkorviketta. Suositukset koskevat täysiaikaisena syntyneitä, perusterveitä lapsia.
  • Jos rintamaito ei riitä imeväisikäisille käytetään tavallista lehmänmaitopohjaista korviketta. Osittain tai pitkälle pilkottujen korvikkeiden käyttö ei ehkäise ruoka-allergiaa (Käypä hoito. Ruoka-allergia (lapset). Ehkäisy).
  • Jos rintamaito ei riitä käytetään tavallista lehmänmaitopohjaista korviketta. Tavallisen lehmänmaitopohjaisen korvikkeen käyttö ei lisää riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen (Effect of Hydrolyzed Infant Formula vs Conventional Formula on Risk of Type 1 Diabetes. The TRIGR Randomized Clinical Trial . JAMA. 2018;319(1):38-48. doi:10.1001/jama.2017.19826).

Tutkimusviitteet:

Cunnane SC, ym. Lipids 2000;35(1):105-11.

Uauy R, ym. Pediatr Res 2000;47:127-35.

Fleith M, ym. Crit Rev Food Sci Nutr 2005;45:205-29.

Forsyth JS, ym. BMJ 2003;326:1-5.

Lönnerdal B. et al. (1976). A longitudinal study of the protein, nitrogen and lactose contents of human milk from Swedish well-nourished mothers. Am J Clin Nutr 29:1127-33.

Lien EL. et al. (2004). Growth and safety in term infants fed reduced-protein formula with added bovine alpha-lactalbumin. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2004 Feb;38(2):170-6.

Davis AM. et al. (2008). Alpha-lactalbumin-rich infant formula fed to healthy term infants in a multicenter study:plasma essential amino acids and gastrointestinal tolerance. Eur J Clin Nutr. 2008;62(11):1294-301.

Kroening T. et al. (1998). Analysis of ß-casein and its phosphoforms in human milk. Nutrition research 18, 1175-186.

Bar-Yoseph F, Lifshitz Y, Cohen T. (2013). Review of sn-2 palmitate oil implications for infant health. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Sep;89(4):139-43.

Hernell O, Timby N, Domellöf M, Lönnerdal B. (2016). Clinical Benefits of Milk Fat Globule Membranes for Infants and Children. J Pediatr. 2016 Jun;173 Suppl:S60-5. doi: 10.1016/j.jpeds.2016.02.077.

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, tilastoimiseen sekä mainosten näyttämiseen.Lisätietoja ›