Kotimainen Valio Tuuti® äidinmaidonkorvike

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

Hyvä terveydenhuollon asiantuntija, äidinmaito on parasta ravintoa pienelle lapselle. Aina äidinmaito ei kuitenkaan riitä tai imettäminen ei syystä tai toisesta onnistu. Tällöin voidaan suositella suomalaisia Valio Tuuti® tuotteita.

Tärkeää huomioida! Äidinmaito on parasta ja ensisijaista ravintoa pienelle lapselle

Imettämiseen ja imetykseen liittyviin ongelmatilanteisiin saa neuvoja ja ohjeita neuvolasta tai synnytyssairaalasta. Imetys pitää yllä maidoneritystä, joten osittaiseenkin pulloruokintaan siirtyminen saattaa heikentää maidontuloa. Äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta tarjottaessa tulee noudattaa tarkoin pakkauksessa mainittuja valmistus- ja säilytysohjeita. Se on lapsen terveyden kannalta tärkeää.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 1216/2007 säätelee äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevaa tiedotusta ja markkinointia. Asetuksen mukaan vain terveydenhuollon ammattilaiset voivat antaa kuluttajille tietoa näiden tuotteiden ominaisuuksista ja käytöstä.

Valio Tuuti® 1 äidinmaidonkorvikkeen koostumus on suunniteltu täyttämään vastasyntyneen lapsen ravitsemukselliset tarpeet puolen vuoden ikään saakka. Valio Tuuti® 2 vieroitusvalmiste sopii 6 kuukauden iästä alkaen osaksi lapsen monipuolistuvaa ruokavaliota. Vieroitusvalmiste ei sovellu lapsen yksinomaiseksi ravinnoksi.

Valmistamme Valio Tuuti® tuotteet omalla tehtaallamme Turengissa tarkoin valituista raaka-aineista. Maitoraaka-aineena käytämme tuoretta, suomalaista maitoa. Tuotteet ovat käyttövalmiita.

Olemme Valiolla hyödyntäneet lasten ravitsemuksen asiantuntemusta jo 1960-luvulta lähtien, jolloin Arvo Ylpön pyynnöstä aloitimme maailman ensimmäisen käyttövalmiin UHT-menetelmällä valmistetun äidinmaidonkorvikkeen kehittämisen.

Tutustu tarkemmin Valio Tuuti® 1 äidinmaidonkorvikkeeseen

Tutustu tarkemmin Valio Tuuti® 2 vieroitusvalmisteeseen

Proteiinikoostumus

Äidinmaidossa proteiinin määrä ja laatu ovat imeväiselle ihanteelliset. Kokonaisproteiinipitoisuus äidinmaidossa on lehmänmaitoa pienempi ja pääosa äidinmaidon proteiineista on vauvan suolistossa helposti sulavaa heraproteiinia.

Valio Tuuti® tuotteet valmistetaan tuoreesta, suomalaisesta maidosta. Valmistukseen käytetyn lehmänmaidon proteiinikoostumus muokataan suodatustekniikan avulla imeväiselle ihanteelliseksi: kokonaisproteiinipitoisuutta pienennetään ja heraproteiinin suhteellista osuutta nostetaan. Äidinmaidonkorvikkeen toivotunlainen koostumus saadaan yhdistämällä suodatuksessa erotettuja maitoraaka-aineen osia eri suhteissa uudelleen. Kaikki imeväiselle välttämättömät ja ehdollisesti välttämättömät aminohapot tulevat tuotteeseen suoraan maidosta siten, että kokonaisproteiinipitoisuus pysyy kuitenkin matalana (1,2 g / 100 ml).

Maidosta suodattamalla saatavat yhdisteet

  1. Kaseiini
  2. Heraproteiini
  3. Laktoosi
  4. Suolat

Suodatustekniikan avulla tuore, nestemäinen maito jaetaan neljään osaan: kaseiiniksi, heraproteiiniksi, laktoosiksi ja suoloiksi. tekniikka perustuu yhdisteiden erilaiseen molekyylikokoon. Pienikokoiset heraproteiinit suodattuvat eri tavoin kuin suurikokoiset kaseiinit.

Matalaproteiinipitoinen (1,8 g / 100 kcal) äidinmaidonkorvike, johon on täydennetty heraproteiinia (> 50 % kokonaisproteiineista), tukee lasten tervettä kasvua ja painonkehitystä WHO:n kasvukäyrien mukaisesti. Kasvu on samansuuntainen kuin rintaruokituilla lapsilla (Lähde: Alexander ym. Am J Clin Nutr 2016;104:1083–92).

Rasvahappokoostumus

Valio Tuuti® tuotteiden rasvahappokoostumuksen halutaan muistuttavan mahdollisimman paljon äidinmaidon rasvahappokoostumusta. Toivotunlaisen rasvahappokoostumuksen saavuttamiseksi tuotteiden valmistuksessa käytetään maitorasvaa sekä rypsi- ja auringonkukkaöljyä. Tuotteiden valmistukseen ei ole käytetty palmuöljyä.

Rasvahappokoostumusta täydennetään pitkäketjuisilla monityydyttymättömillä omega-3 ja omega-6 -rasvahapoilla: dokosaheksaeenihapolla (DHA) ja arakidonihapolla (ARA).

Äidinmaito sisältää luonnostaan DHA:ta ja ARA:a. Kummatkin ovat välttämättömiä rasvahappoja lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Niitä tarvitaan mm. aivojen, hermoston, verisuonten ja verkkokalvon normaaliin kehittymiseen ja toimintaan. ARA toimii myös esiasteena ryhmälle hormonien kaltaisia yhdisteitä, joita kutsutaan eikosanoideiksi (mm. prostaglandiinit, prostasykliinit, tromboksaanit, leukotrieenit). Ne vaikuttavat mm. kasvun, verenpaineen, veren hyytymisen sekä munuaisten ja puolustusjärjestelmän toiminnan säätelyyn.

Omega-3 (DHA) ja omega-6 (ARA)

Ihmisen elimistöstä puuttuvat entsyymit, joita tarvitaan kaksoissidosten muodostamiseen rasvahappoketjuihin kohtiin n-3 ja n-6. Tästä johtuen ihmiselle välttämättömiä, ravinnon kautta saatavia rasvahappoja ovat α-linoleenihappo (C18:3, n-3) ja linolihappo (C18:2, n-6), joissa kaksoissidos on joko kohdassa n-3 tai n-6. Näistä rasvahapoista elimistö pystyy muokkaamaan muita omega-3 ja omega-6 -sarjan rasvahappoja, kuten DHA:ta ja ARA:a . Osalla vastasyntyneistä kyky muodostaa DHA:ta ja ARA:a on kuitenkin puutteellista.

Lyhytketjuiset omega-3 ja omega-6 sarjan rasvahapot toimivat elimistössä esiasteina pitkäketjuisille omega-3 ja omega-6-sarjan rasvahalpoille:

Omega-3-sarja Omega-6-sarja
α-linoleenihappo (C18:3, n-3) = ALA linolihappo (C18:2, n-6) = LA
dokosaheksaeenihappo (C22:6, n-3) =DHA arakidonihappo (C20:4, n-6) = ARA

Äidinmaidonkorvikkeilla, joihin on lisätty DHA:ta ja ARA:a, on kliinisissä tutkimuksissa havaittu samanlaisia myönteisiä vaikutuksia imeväisen näkökykyyn, kognitiivisiin toimintoihin ja verenpaineeseen kuin äidinmaidolla.

Valio Tuuti® tuotteet on täydennetty DHA:lla ja ARA:lla. DHA on peräisin kalaöljystä. Se ei sisällä jäämiä kalaproteiinista, jolle kala-allergikot reagoivat. Arakidonihappoa (ARA) saadaan yksisoluöljystä, joka on peräisin Mortierella alpina -sienestä. Kummatkin öljyt ovat hyväksyttyjä, yleisesti äidinmaidonkorvikkeissa käytettyjä ja turvallisiksi todettuja valmistusaineita.

Suosituksia ja tutkimuksia imeväisikäisten lasten ruokinnasta

  • Äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa. Mikäli äidinmaitoa ei ole riittävästi tai lainkaan, tulee käyttää rintamaidon ohella tai sen sijasta äidinmaidonkorviketta. Suositukset koskevat täysiaikaisena syntyneitä, perusterveitä lapsia.

  • Jos rintamaito ei riitä imeväisikäisille käytetään tavallista lehmänmaitopohjaista korviketta. Osittain tai pitkälle pilkottujen korvikkeiden käyttö ei ehkäise ruoka-allergiaa (Käypä hoito. Ruoka-allergia (lapset). Ehkäisy. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50026#NaN).

  • Jos rintamaito ei riitä käytetään tavallista lehmänmaitopohjaista korviketta. Tavallisen lehmänmaitopohjaisen korvikkeen käyttö ei lisää riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen (Effect of Hydrolyzed Infant Formula vs Conventional Formula on Risk of Type 1 Diabetes. The TRIGR Randomized Clinical Trial . JAMA. 2018;319(1):38-48. doi:10.1001/jama.2017.19826).

Tutkimusviitteitä:

Cunnane SC, ym. Lipids 2000;35(1):105-11. Uauy R, ym. Pediatr Res 2000;47:127-35. Fleith M, ym. Crit Rev Food Sci Nutr 2005;45:205-29. Forsyth JS, ym. BMJ 2003;326:1-5.