Suolavähennyksen vaikutus valtimotautitapahtumiin ja terveydenhuollon kustannuksiin Suomessa

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

  • Tarvitsetko ravitsemustietoa työssäsi? Tilaa ravitsemusuutiskirje ja saat luotettavaa tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta!Tilaa uutiskirje
  • Materiaalipankista löydät terveydenhuollon ammattilaisten tilattavissa olevia esitteitä ja muuta materiaalia.Materiaalipankkiin

Leivän, kovien juustojen ja levitteiden ruokasuolan osittainen korvaaminen maitosuolalla vähentäisi aikuisten päivittäistä kokonaissuolansaantia noin 11 %:lla. Suolan saannin vähentyminen ja siitä seuraava verenpaineen lasku vähentäisi valtimotautitapahtumia ja niistä johtuvia kuolemia yhteensä 3700 tapauksella seuraavan 10 vuoden aikana. Terveydenhuollon kustannuksissa tämä tarkoittaisi samassa ajassa 65 miljoonan euron säästöjä.

Valio ja Fazer teettivät yhdessä ravitsemus-, terveys- ja lääkealaan erikoistuneella tutkimusyritys Medfiles:lla terveystaloustieteellisen selvityksen suolapitoisuuden vähentämisen vaikutuksista valtimotautitapahtumiin ja terveydenhuollon kustannuksiin. Terveystaloustieteellisen selvityksen tarkoituksena oli arvioida leivän, levitteiden ja kovien juustojen suolapitoisuuden vähentämisen vaikutusta aikuisten (25-74 -vuotiaat) päivittäiseen suolansaantiin, verenpaineeseen, valtimotautitapahtumiin sekä terveydenhuollon kustannuksiin.

Selvityksessä tutkittiin miten normaalisuolaisten leipien, kovien juustojen ja levitteiden muuttaminen Valio ValSa® maitosuolaa sisältäviin vähempisuolaisiin tuotteisiin vaikuttaisi päivittäiseen suolansaantiin, verenpaineeseen, valtimotautitapahtumiin sekä terveydenhuollon kustannuksiin. Oheisessa taulukossa on lueteltu selvityksessä käytettyjen tuotteiden suolapitoisuudet.

Suolan määrä tavanomaisissa tuotteissa Suolan määrä vähemmän suolaa* sisältävissä tuotteissa
Leivät 1,2 % 0,7 %
Kovat juustot 1,3 % 0,6 %
Levitteet 1,3 % 0,6 %

* tavallista ruokasuolaa korvattu  Valio ValSa® maitosuolalla

65 miljoonan euron säästöt terveydenhuollon kustannuksissa

Leipätuotteiden, levitteiden ja juustojen ruokasuolan osittainen korvaaminen maitosuolalla vähentäisi sekä miehillä että naisilla päivittäistä kokonaissuolansaantia noin 11 %:a. Päivittäisen suolansaannin vähentyminen alentaisi systolista verenpainetta keskimäärin yhden mmHg (elohopeamillimetri) yksikön verran molemmilla sukupuolilla.

Verenpaineen laskun seurauksena valtimotautitapahtumat (sepelvaltimotauti- ja aivohalvaustapaukset) ja niistä johtuvat kuolemantapaukset vähenisivät yhteensä arviolta 3 700 tapauksella seuraavan 10 vuoden aikana, verrattuna normaalisuolaisilla tuotteilla laskettuun riskiin. Kuolemia 3 700 tapauksesta olisi noin 1 000. Valtimotautitapahtumien vähenemisestä yli kolme neljännestä kohdistuisi miessukupuoleen. Valtimotauti- ja kuolemantapausten vähenemisestä seuraisi yhteiskunnalle yhteensä 65 miljoonan euron säästöt terveydenhuollon kustannuksissa seuraavan 10 vuoden aikana, kun normaalisuolaisten tuotteiden sijasta käytettäisiin tuotteita, joiden suolataso olisi vastaava kuin ruokasuolan ja Valio ValSa® maitosuolan yhdistelmällä saavutettu.

Suolan saanti reilusti yli suositusten

Suomalaiset saavat leivistä, levitteistä ja kovista juustoista reilun viidenneksen päivittäisestä suolansaannistaan. Miehillä tämä tarkoittaa noin 2 grammaa ja naisilla 1,5 grammaa suolaa päivässä. Miehet saavat ruokavaliostaan kokonaisuudessaan 8,6 grammaa ja naiset 6,3 grammaa suolaa, kun suositus olisi enintään 5 grammaa suolaa päivässä.

Tavallinen ruokasuola on koostumukseltaan lähes kokonaan natriumkloridia. Natrium on elimistölle välttämätön kivennäisaine, mutta saamme sitä yli 10-kertaisesti fysiologiseen tarpeeseen nähden (230 mg/vrk, suolaksi muutettuna 0,6 g).

Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine

Kohonneen verenpaineen keskeisin riskitekijä on runsas suolan (natriumin) saanti. Noin kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Elintapamuutokset ovat ensisijaisia kohonneen verenpaineen ehkäisyssä ja hoidossa. Ruokasuolan sisältämän natriumin saannin vähentäminen laskee verenpainetta annoksesta riippuvalla tavalla. Verenpainelääkkeiden aloitusannoksilla saavutetaan yleensä 4-6 mmHg lasku verenpaineessa, useamman lääkkeen yhdistelmällä lasku on suurempi.

Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä yhteisistä riskitekijöistä sekä sepelvaltimotaudissa että aivohalvauksessa. Verenpaineen kohoamiseen vaikuttavat perinnöllinen alttius ja elintavat. Liiallinen natriumin saanti lisää verenpaineen iänmukaista kohoamista ja valtimotautitapahtumien vaaraa.

Sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen kansantaloudellinen merkitys on suuri. Suomessa hoidetaan vuosittain noin 17 000 akuuttia sepelvaltimotautikohtausta, ja aivohalvaukseen sairastuu noin 14 000 henkilöä vuodessa. Sepelvaltimotauti aiheuttaa useamman kuin joka viidennen kuoleman.

Lähde: Suolapitoisuuden vaikutus valtimotautitapahtumiin ja terveydenhuollon kustannuksiin Suomessa: Tarkastelussa leipätuotteet, levitteet ja juustot, 3/2016. Terveystaloustieteellisen selvitystutkimuksen toteutti Medfiles Ltd.