Tutkimustietoa D-vitamiinista

Ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi eteenpäin kuluttajille.

Ammattilainen, haluatko lisätietoa?

  • Tarvitsetko ravitsemustietoa työssäsi? Tilaa ravitsemusuutiskirje ja saat luotettavaa tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta!Tilaa uutiskirje
  • Materiaalipankista löydät terveydenhuollon ammattilaisten tilattavissa olevia esitteitä ja muuta materiaalia.Materiaalipankkiin

D-vitamiinin yhteys luuston hyvinvointiin tunnetaan hyvin, ja uusimman tutkimusnäytön perusteella D-vitamiinin riittävä saanti voi suojata monilta sairauksilta. Eräs satunnaistettujen kontrolloitujen kokeiden, meta-analyysien ja muiden tieteellisten tutkimusten tuloksia tarkastellut katsaus (Wimalawansa 2018) selvitti D-vitamiinin saannin yhteyttä useisiin sairauksiin. Katsauksessa havaittiin, että riittävällä seerumin D-vitamiinitasolla oli yhteys pienempään riskiin mm. infektiosairauksissa, sydän- ja verisuonisairauksissa, diabeteksessa, useissa syöpätyypeissä, lihasten ja luuston ongelmissa, mielenterveyshäiriöissä, neurologisissa sairauksissa sekä hedelmättömyydessä ja raskauden häiriöissä. D-vitamiinin puute oli myös yhteydessä alhaisempaan kuolleisuuteen.

Vastustuskyky

D-vitamiini on välttämätön sekä luontaisen että hankitun immuunipuolustuksen toiminnan kannalta. Alhainen veren kalsitriolipitoisuus (25-OH-D) on yhdistetty mm. hengityselimistön infektioihin ja lisääntyneeseen infektioiden aiheuttamaan kuolleisuuteen. Meta-analyysissä todettiin D-vitamiinisupplementaation vähentävän riskiä sairastua hengitystieinfektioon (Martineau ym. 2017). Vaikutus oli suurin niillä henkilöillä, joilla seerumin 25-OH-D-vitamiinipitoisuus oli lähtötilanteessa <25 nmol/l. Tutkimuksissa oli mukana sekä lapsia että aikuisia ja D-vitamiini annettiin osassa tutkimuksia päivittäin (10-100 µg/pv), osassa suurempina annoksina viikoittain tai kuukausittain.

Diabetes

Epidemiologiset tutkimukset viittaavat siihen, että riittämätön D-vitamiinin saanti lisää sekä tyypin 1 että tyypin2 diabeteksen riskiä. Tyypin 1 diabeteksen osalta D-vitamiinin saanti raskauden aikainen ja varhaislapsuudessa on merkityksellistä. Meta-analyysin perusteella D-vitamiinisupplementaatio varhaislapsuudessa voi estää tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen (Zipitis ym. 2008). Eräissä interventiotutkimuksissa on todettu D-vitamiinisupplementaation parantavan insuliinin eritystä ja insuliinisensitiivisyyttä sekä suojaavan kroonisen inflammaation aiheuttamalta insuliiniresistenssiltä. Tuoreessa meta-analyysissä todettiin kuitenkin, ettei vielä ole riittävää näyttöä siitä, että D-vitamiinisupplementaatiolla voitaisiin ennaltaehkäistä tyypin 2 diabetesta (He ym. 2018).

Sydän- ja verisuonitaudit

D-vitamiinin yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin on myös tutkittu paljon. Tuoreen katsausartikkelin (Wimalawansa 2018) mukaan useissa tutkimuksissa on havaittu yhteys alhaisen D-vitamiinitason ja sydän- ja verisuonitautien kohonneen riskin välillä. Sydän- ja verisuonitauteja ehkäisevä vaikutus voi selittyä D-vitamiinin saannin mahdollisilla positiivisella vaikutuksella veren hyytymiseen, veren rasvahappoihin, verenpaineeseen, kilpirauhashormonien määrään, endoteelin palautumiseen ja sileiden lihassolujen kasvuun. Riittävän D-vitamiinin saannin tiedetään siis vaikuttavan edullisesti sydänterveyteen, mutta vielä kaivataan näyttöä interventiotutkimuksista syy-seuraussuhteen osoittamiseksi.

Syöpä

D-vitamiinin riittävä saanti voi suojata myös syövältä (Vuolo ym. 2012, Miwalawansa 2018). Useiden tutkimusten perusteella seerumin kohonnut D-vitamiinitaso ja altistus auringonvalolle ovat yhteydessä alhaisempaan syöpäkuolleisuuteen. D-vitamiini osallistuu solujen kasvun, erilaistumisen ja ohjatun solukuoleman säätelyyn, mikä voi selittää alhaisen D-vitamiinitason yhteyttä syöpäriskiin. Yhteys on havaittu mm. rintasyövän, paksusuolen syövän ja eturauhassyövän riskin kohdalla. On myös todettu, että alhaiset D-vitamiinitasot ovat yhteydessä syöpäkasvaimen aggressiivisempaan kasvuun. Tämänhetkisen näytön perusteella seerumin D-vitamiinitasolla >75 nmol/l riski sairastua syöpään on pienentynyt (Miwalawansa ym. 2018).

Autoimmuunisairaudet

Riittämättömän D-vitamiinin saannin ja alhaisen seerumin 25-OH-D-vitamiinipitoisuuden on havaittu olevan yhteydessä suurempaan tulehduksellisten suolistosairauksien, kuten Crohnin taudin, reuman ja MS-taudin riskiin. D-vitamiinia tarvitaan sekä elimistön puolustusreaktioiden käynnistämisessä että niiden vaimentamisessa. Tämän tasapainon järkkyminen D-vitamiinin puutteessa voi yhtenä tekijänä vaikuttaa autoimmuunisairauden kehittymiseen. D-vitamiinisupplementaatiolla on todettu edullisia vaikutuksia autoimmuunisairauksissa, mutta tutkimukset ovat olleet pieniä eikä näyttöä pidetä vielä riittävän vahvana (Dankers ym. 2016).

Neurologiset sairaudet

D-vitamiinia tarvitaan myös aivojen normaalin toimintaan. Alzheimerin tautia ja Parkinsonin tautia sairastavista henkilöistä suurimmalla osalla todetaan alhainen seerumin D-vitamiinitaso. Vastaavasti suomalaisessa seurantatutkimuksessa todettiin korkean seerumin 25-OH-D-vitamiinitason (> 50 nmol/l) pienentävän Alzheimerin taudin riskiä 65% alhaiseen D-vitamiinitasoon (<25 nmol/l) verrattuna (Knekt ym. 2010). Alzheimerin taudissa lääkehoitoon yhdistetyllä D-vitamiinisupplementaatiolla on todettu edullisia vaikutuksia kognitiivisen heikentymisen hidastamisessa. Myös ristiriitaisia tuloksia on saatu ja mm. optimaalinen annostus on edelleen epäselvä. Parkinsonin taudin osalta näyttö D-vitamiinilisän vaikutuksista taudin jo puhjettua on vähäistä (Di Somma ym. 2017).

Tutkimusviitteet:

Vuolo L, Di Somma C, Faggiano A, Colao A. Vitamin D and cancer. Front Endocrinol (Lausanne). 2012;3:58.

He S, Yu S, Zhou Z ym. Effect of vitamin D supplementation on fasting plasma glucose, insulin resistance and prevention of type 2 diabetes mellitus in non-diabetics: A systematic review and meta-analysis. Biomed Rep. 2018;8(5):475-484

Wimalawansa SJ. Non-musculoskeletal benefits of vitamin D. J Steroid Biochem Mol Biol. 2018;175:60-81

Wimalawansa SJ. Vitamin D and cardiovascular diseases: Causality. J Steroid Biochem Mol Biol. 2018;175:29-43

Dankers W, Colin EM, van Hamburg JP ym. Vitamin D in Autoimmunity: Molecular Mechanisms and Therapeutic Potential. Front Immunol. 2016; 7: 697

Di Somma C, Scarano E, Barrea L ym. Vitamin D and Neurological Diseases: An Endocrine View. Int J Mol Sci. 2017; 18(11): 2482

Knekt P, Kilkkinen A, Rissanen H ym. Serum vitamin D and the risk of Parkinson disease. Arch Neurol. 2010;67(7):808-11

Zipitis CS, Akobeng AK. Vitamin D supplementation in early childhood and risk of type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child. 2008;93(6):512-7

Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL ym. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data BMJ 2017; 356

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, tilastoimiseen sekä mainosten näyttämiseen.Lisätietoja ›