Valio poistaa varotoimenpiteenä myynnistä Valio Tuuti® äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita, joissa on parasta ennen -päiväys 14.6.2018. Pahoittelemme kuluttajille mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Lue lisää...

 

Valio Akatemia® ohjelman säännöt ja ohjeet

Valio Akatemia® on lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia tukeva ohjelma, jonka tukimuotoja ovat:

Valio Akatemia® ohjelman tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikunnan iloa ja yhdessäoloa aina huippu-urheiluun asti. Tavoitteena on, että stipendi tai muu tuki vie saajaansa liikuntaharrastuksessa ja hyvinvoinnissa eteenpäin. Valio Akatemia® tekee yhteistyötä niin yksilöurheilijoiden, joukkueiden kuin koululaistenkin kanssa.

Stipendit 2018

Stipendejä myönnetään vuonna 1999 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille. Aikuinen voi täyttää hakemuksen lasten tai nuorten puolesta, mutta tuki on käytettävä lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten edistämiseen. Valio Akatemia® toimii valtakunnallisesti, joten tukea voi hakea ympäri Suomen. Stipendien haku alkaa 2.5.2017 ja päättyy 13.8.2017. Seuraava hakukierros järjestetään vuonna 2018.

Hakemukset tulee lähettää verkkolomakkeen kautta osoitteessa www.valio.fi/akatemia. Postitse tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei huomioida. Hakemuksen voi jättää vain kerran, eikä hakemuksen tietoja voi muuttaa enää hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Hakija voi hakea yhtä stipendiä per hakukierros. Sama hakija voi hakea tukea peräkkäisillä hakukierroksilla. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Valio Akatemia® stipendiä.

Stipendien saajat julkistetaan lokakuussa 2017 Valio Akatemia® ohjelman verkkosivuilla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostitse marraskuun 2017 aikana. Valion myöntämä stipendi voi poiketa arvoltaan haetusta. Hakija vastaa mahdollisesta stipendistä maksettavasta verosta verolakien mukaan. Stipendit on tarkoitettu käytettäviksi vuoden 2018 aikana. Stipendejä maksetaan joulukuusta 2017 eteenpäin, ei aikaisemmin. Valio seuraa myönnettyjen stipendien käyttöä haettuun tarkoitukseen. Hakijan tulee tarvittaessa todistaa, että stipendi on käytetty haettuun tarkoitukseen. Valio voi tehdä pistotarkistuksia varmistuakseen stipendin oikeasta käytöstä. Jos Valio huomaa väärinkäytöksiä, voidaan stipendi periä takaisin.

Valio toivoo, että tukea saavat lapset ja nuoret ovat huoltajiensa luvalla valmiita tekemään yhteistyötä Valion kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Valio voi käyttää hakemukseen liitettyä materiaalia omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan. Tuen hakijoiden tiedoista muodostuu rekisteri, jonka tietoja käytetään ainoastaan hakuprosessissa.

Hakemisesta

Hakemuksessa tulee kertoa, kuka olet, ketä edustat, kenelle tukea haetaan, minkälaista tukea haetaan, mihin tuki käytetään, mahdolliset aiemmat saavutukset sekä mitä muuta tukea on mahdollisesti saatu. Hakemukseen voi myös liittää kuvia ja videoita. Hakemuksen voi tarvittaessa tallentaa ja täydentää loppuun myöhemmin. Valio ei voi muokata hakemuksia jälkikäteen. Hakemukseen liitettyjä tietoja ja liitteitä ei palauteta, eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Voit halutessasi lähettää valmiin hakemuksen itsellesi sähköpostiin.

Valio ei luovuta tai anna tietoja hakijoista tai hakemuksista kolmansille osapuolille.

Huolellisesti täytetty hakemus parantaa mahdollisuuksia tuen saamiseen! Erityisen tärkeää on kertoa, mihin ja miten tuki käytetään.

 

Valio Akatemia® rekisteriseloste                     

 

Valio Oy

Yhteyshenkilö: Nina Wahlström

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena käsitellä rekisterissä olevia Valio Oy:n Valio Akatemia® hakemuksia valintaprosessin aikana ja stipendin saajien kontaktoinnissa.

Tietolähteet             

Henkilö itse antaa tiedot hakemalla Valio Akatemia® stipendiä Valion verkkosivulla olevan lomakkeen kautta.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä annetut tiedot haettua stipendiä varten.

Tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Valion lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen.

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Tietojen poistamisen yhteydessä myös henkilön stipendihakemus poistuu.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: tietosuoja@valio.fi

 

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi