Suolamäärien vertaileminen jatkossa helpompaa

Pakkausmerkintöjä koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistuu EU:ssa lähi vuosina. EU:n kuluttajatietoasetuksen mukaisten pakkausmerkintöjen myötä kuluttajan on tulevina vuosina entistä helpompi verrata tuotteiden suolapitoisuuksia. Uuden asetuksen mukaisessa ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan kokonaisnatriumin määrä jatkossa suolana.

Elintarvikkeiden ravintosisältötiedoissa on tähän asti ilmoitettu tuotteen sisältämä natriumin kokonaismäärä milligrammoina. Kokonaisnatriummäärään on laskettu tuotteen luontainen natrium, suolan sisältämä natrium sekä lisäaineiden sisältämä natrium (esim. natriumglutamaatti). Kuluttajatietoasetuksen mukaisessa ravintoarvomerkinnässä merkitään kokonaisnatriumin määrä jatkossa suolana. Uuteen merkintään siirrytään liukuvasti joulukuuhun 2014 mennessä.

Natriummäärä suolaksi

Tuotteen sisältämä kokonaisnatriumin määrä muutetaan suolaksi kertomalla se luvulla 2,5. Ruokasuolasta (NaCl) 40 % on natriumia. Kun natriummäärä kerrotaan 2,5:llä saadaan selville mitä suolamäärää natriumluku vastaa. Esimerkiksi 0,4 grammaa natriumia vastaa 1 grammaa suolaa. Suolamerkinnässä on siis jatkossa huomioitu suoraan tuotteen luontainen natrium, lisäaineiden sisältämä natrium sekä suolan sisältämä natrium.

Maito sisältää luonnostaan suolaa

Maitoon ei lisätä suolaa, vaan maidon suolapitoisuus johtuu yksinomaan maidon luontaisesta natriumista. Maito on tarkoitettu nisäkkään ensiravinnoksi, joten sen täytyy sisältää kaikki tarvittavat ravintoaineet sekä toimia nestetasapainon ylläpitäjänä. Natrium on tärkeä kivennäisaine elimistön nestetasapainon säätelyssä.

Suomalaisten suolansaanti

Suomalaisten suolansaanti on kääntynyt vuoden 2012 tutkimustulosten perusteella hienoiseen nousuun. Suomalaiset saavat ruokavaliostaan keskimäärin liikaa suolaa suositukseen nähden. Suomalaiset miehet saavat suolaa lähes 9 grammaa ja naiset 6,5 grammaa vuorokaudessa, kun suositus suolan saanniksi on suomalaisissa ravitsemussuosituksissa (2014) enintään 5 g/ vrk. 

 

Sydänmerkki apuna  

Sydänmerkki tuotteet ovat omassa tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän, rasvan laadun ja määrän suhteen. Löydät Valion internetsivuilta tuotehaulla helposti esimerkiksi kaikki Valion Sydänmerkki –juustot. Valiolla on yhteensä yli 70 Sydänmerkki –tuotetta


Energiatarpeesi