Koldioxidneutral mjölk 2035

Visste du att över 90 % av mjölkens koldioxidavtryck uppstår redan innan mjölkbilen har lämnat gården? Eller att välmående jord kan binda betydande mängder koldioxid? Ett fungerande hållbarhetsarbete på gårdarna kan därför göra stor skillnad.

Vårt mål är att producera helt koldioxidneutral mjölk till år 2035. För att kunna göra det behöver vi se över vårt hållbarhetsarbete i alla led och minska utsläppen på både mjölkgårdarna och i atmosfären. Under de senaste 50 åren har vi halverat mängden metan som släpps ut av mjölkkorna genom förbättrad djuromsorg, bättre foder och uppfödning, vilket lett till att varje ko ger mer mjölk.

Avtal med Science Based Targets

För att vara säker på att våra klimatmålsättningar är vetenskapligt baserade och i linje med Parisavtalet* har vi ingått ett avtal med organisationen Science Based Targets (SBT). SBT utvärderar och godkänner de anslutna företagens klimatmålsättningar och vi arbetar med att få våra klimatmål godkända under 2020.

*Parisavtalet innebär att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader.

Klimatkalkylator på Valios mjölkgårdar

Med Valio Carbo Farm Calculator kan våra bönder mäta och följa upp sina koldioxidutsläpp. Systemet introduceras under år 2020 och inom 5 år förväntas alla gårdar arbeta med det. Pilotstudier och uppskattningar visar att gårdarnamed hjälp av kalkylatorn kommer att kunna minska sina utsläpp med ca 30% redan inom 5 år. Detta genom att förbättra skördar och foder till korna, effektivisera gödselhanteringen och ställa om till förnybara bränslen för uppvärmning och transporter. Systemet är unikt i sitt slag, den enda klimatkalkylator som är helt skräddarsydd för mjölkgårdar.Det är tredjepartsgranskat och godkänt av företaget Carbon Trust. Läs mer om Valios hållbara mjölkgårdar.

JORDEN HJÄLPER JORDEN

Tillsammans med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group utbildar vi våra bönder i det som kallas för kolbindande jordbruk. Genom till exempel växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong blir markerna mer välmående och tar bättre upp koldioxid i atmosfären. Samarbetet ger en rad miljöförbättrande åtgärder som påverkar våra närmarker i Östersjöområdet på ett positivt sätt.

KORT OM KOLDIOXIDNEUTRAL MJÖLKPRODUKTION

En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan kan ta upp lika mycket koldioxid som det släpper ut i atmosfären.

  • Välmående jord binder och lagrar koldioxid från atmosfären.
  • Över 90% av mjölkens koldioxidavtryck uppstår innan mjölkbilen lämnat gården.
  • En förlängd växtsäsong innebär att växterna lämnas på fälten över vintern.
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra er användarupplevelse och samla in användarstatistik. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner ni att vi använder cookies.Läs hela Valios integritetspolicy ›