Omsorg om naturen

Det slutliga målet för oss är att skapa ett ekosystem av mjölkgårdar och biogasanläggningar som tillsammans ger en bättre miljö i mjölkproduktionen.

Gödsel blir energi

Det slutliga målet för oss är att skapa ett ekosystem av mjölkgårdar och biogasanläggningar som tillsammans ger en bättre miljö i mjölkproduktionen. En viktig del i den kedjan är hanteringen av gödsel.

Mjölkkorna i Finland genererar ungefär 15 miljoner ton gödsel varje år. Därför är vi väldigt stolta över att vara först i världen med ett patent som möjliggör att vatten, fosfor och kväve kan utvinnas från gödseln. Det som blir kvar omvandlas till biogas, som kan ersätta fossila bränslen. Vår målsättning är att hälften av gödseln ska återvinnas till år 2025.

Sojafritt foder

Soy no more Valios mjölkkor får sedan första mars 2018 inte längre soja i sitt foder. Fodret våra kor äter är baserat på rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Mer skonsamt för planeten

Den sojafria lösningen är viktig av flera anledningar. Soja är det vanligaste proteinfodret för djur i världen. Storskalig produktion av soja kan bland annat leda till att regnskogsområden förstörs, vilket i sin tur hotar djurliv. Eftersom koldioxid frigörs när skogen skövlas påverkar detta också klimatet. Genom att minska användningen av soja i djurfoder kan man spara regnskogsareal och minska påverkan på djur och natur.

Kort om foder

  • Valios mjölkkor får soja- och GMO-fritt foder.
  • Korna får rapskross och lokalt odlade vallväxter.

Växtbaserade förpackningar

Våra yoghurt- och gurtförpackningar är gjorda på 100 % förnybar växtråvara. Det betyder att alla delar är gjorda av förnybart material. Något vi faktiskt är relativt ensamma om på marknaden. Skruvkorken samt inner- och ytterhöljena är tillverkade av sockerrör istället för plast gjord på olja. Med de nya växtbaserade förpackningarna minskar vi koldioxidutsläppen med hela 58 % jämfört med de gamla förpackningarna.

Våra mjölkförpackningar är gjorda på 97 % förnybar växtråvara. Precis som för yoghurtförpackningarna är alla delar växtbaserade förutom en liten del av innerskitet som fortfarande är gjord på oljebaserad plast. Det beror på att vi ännu inte kunnat ersätta en av syrebarriärerna till ett helt växtbaserat material. Denna barriär behövs för att klara hållbarheten på just mjölk. De nya mjölkförpackningarna har 39 % lägre koldioxidutsläpp än de gamla förpackningarna.

Med de nya växtbaserade förpackningarna har vi minskat utsläppen på yoghurtförpackningarna med 58 % och mjölkförpackningarna med 39 %. På så sätt har vi kunnat minska koldioxidutsläppen i Sverige med hela 652 ton på ett år.

Vill du veta mer om uträkningen kring våra nya förpackningar, klicka här

Precis som tidigare kan förpackningarna återvinnas. Skruvkorken återvinns som plast, och kartongen som papper. Att tex skruvkorken är gjord på växtbaserad råvara förändrar inte detta.

Kort om växtbaserade förpackningar

  • Yoghurt- och gurtförpackningar: 100 % förnybar växtråvara – skruvkork, inner- och ytterhölje görs på sockerrör.
  • Mjölkförpackningar: 97 % förnybar råvara – allt utom ett av innerskikten är växtbaserad

Energisnål produktion och smarta transporter

Vi förbättrar energieffektiviteten på gårdarna och i fabriker. Vi minskar såväl vattenåtgång som svinn. Transporterna görs så effektiva som möjligt genom kortare transportvägar och fullpackade lastbilar. Steg för steg övergår vi till fossilfria bränslen. Det sker bland annat genom biogasdrivna lastbilar. På vissa håll tankas lastbilen direkt på mjölkgård, där gasen helt och hållet framställs på kogödsel.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra er användarupplevelse och samla in användarstatistik. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner ni att vi använder cookies.Läs hela Valios integritetspolicy ›