Hävikkismoothiebaarin Design-hackathon tapahtuman säännöt

1. Mitä, missä, milloin?

Valio Oy (”Valio”) järjestää 24. - 25.4.2019 Helsingissä, Ravintola Pöytä by Valio -tilassa, Design-hackathon -tapahtuman (”tapahtuma”). Tapahtuman tarkoituksena on löytää Valion Hävikkismoothiebaarille visuaalinen ilme. Tapahtumaan on mahdollista hakea 1.-10.4.2019 välisenä aikana.

Hakemalla ja/tai osallistumalla tapahtumaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

2. Kuka voi osallistua?

Tapahtumaan voi osallistua kahdesta henkilöstä koostuva tiimi, joka on ilmoittautunut tapahtumaan. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittaja ilmoittaa koko tiimin, eli molemmat tiimin jäsenet, tapahtumaan yhdellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus ilmoittaa myös tiimin toinen jäsen tapahtumaan, ja että tämä on tietoinen tapahtuman säännöistä ja sitä koskevasta tietosuojaselosteesta.

Tiimin jäsenet vakuuttavat, että heidän ilmoittautumislomakkeessa antamansa tiedot ovat oikeita ja että annetut tiedot eivät riko kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia.

Valio valitsee tapahtumaan yhteensä kuusi tiimiä. Valio ilmoittaa 14.4.2019 mennessä kaikille osallistujille sähköpostitse, tulivatko he valituksi tapahtumaan.

3. Valitaanko tapahtumassa voittaja?

Tapahtuman lopuksi tiimit esittelevät kehittämänsä ratkaisuehdotukset Valiolle. Valio valitsee esitellyistä ratkaisuista mielestään parhaan ja palkitsee voittajatiimin 2000 euron palkintosummalla. Palkintosumma on saajalleen veronalaista tuloa, jonka veron maksamisesta palkinnonsaaja itse vastaa.

Valio pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki ratkaisuehdotukset.

4. Kenelle kuuluvat oikeudet tuloksiin ja muuhun materiaaliin?

Osallistujat takaavat, että heidän luomansa tulokset eivät riko kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia.

Omistus- ja muut oikeudet Valion tapahtumaa varten toimittamaan tausta- ja muuhun materiaaliin kuuluvat Valiolle, eikä tapahtuman osallistujilla ole oikeutta käyttää tällaista materiaalia muuhun tarkoitukseen kuin tapahtuman ratkaisuehdotuksen laatimiseksi. Tapahtuman päätyttyä osallistujien tulee lopettaa Valion toimittaman tausta- ja muun materiaalin käyttäminen ja tuhota se.

Design Hackathon -tapahtuman voittajatiimi sitoutuu siihen, että immateriaali- ja muut oikeudet, ml. oikeus muokata ja edelleen luovuttaa, tapahtumassa syntyneeseen voittajatiimin ratkaisuehdotukseen tulokseen kuuluvat Valiolle. Moraaliset oikeudet voittajatiimin ratkaisuehdotukseen kuuluvat voittajatiimille.

5. Muuta huomioitavaa

Nämä säännöt koskevat kaikkia tapahtumaan hakeneita ja osallistuneita henkilöitä. Nämä säännöt ja Valion niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Valio pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja pyrkii tällöin ilmoittamaan muutoksista osallistujille sähköpostitse. Valio ratkaisee näiden sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet.

Näiden sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Valion tapahtumassa mahdollisesti antamia ohjeistuksia.

Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Valiolla on oikeus hylätä kyseisen henkilön osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.

Valio ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tapahtumaan, tai tapahtumassa jaetun palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Tapahtuman osallistujat vastaavat itse mahdollisista majoitus-, matkustus-, ja ravitsemiskustannuksistaan.

6. Tapahtuman yhteyshenkilöt

Tapahtuman yhteyshenkilöinä toimivat Marianne Manninen (marianne.manninen(a)valio.fi) ja Aino Laakso (aino.laakso(a)valio.fi), jotka vastaavat mahdollisiin tapahtumaan liittyviin kysymyksiin.

Päivitetty 3. huhtikuuta 2019