Valion jäätelötuuttikysely

Valio jäätelötuuttikyselyn ja arvonnan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi, jos joko (i) osallistut Valio jäätelötuuttikyselyyn tai (ii) osallistut Valio jäätelötuuttikyselyyn sekä osallistut samalla arvontaan.

1. Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Valio Oy (y-tunnus 0116297-6), Meijeritie 6, 00370 Helsinki.

2. Mitä henkilötietojasi käsittelemme ja mihin tarkoituksiin?

Mikäli osallistut ainoastaan Valio jäätelötuuttikyselyyn, käsittelemme sinusta seuraavia, meille antamiasi henkilötietoja: ikäsi, sukupuolesi ja asuinpaikkakuntasi sekä muut mahdolliset vastauksesi yhteydessä ilmoittamasi henkilötiedot. Mikäli osallistut Valio jäätelötuuttikyselyn lisäksi arvontaan, käsittelemme sinusta lisäksi seuraavia, meille antamiasi henkilötietoja; nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Käsittelemme henkilötietojasi Valio jäätelötuuttikyselyn järjestämiseksi sekä siihen liittyvän arvonnan järjestämiseksi. Käsittelyn oikeusperusteena on Valion oikeutettu etu (kyselyn järjestämisen osalta) ja sopimuksen täytäntöönpano sinun ja Valion välillä (osallistumalla arvontaan sitoudut samalla sen sääntöihin).

3. Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijämme, jotka ovat mukana järjestämässä Valion jäätelötuuttikyselyä sekä arvontaa. Kyseisillä työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Keräämme henkilötietosi Survey Pal -verkkopalautelomakkeen kautta.

4. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi Valio jäätelötuuttikyselyn järjestämisen, ja arvontaan osallistuvien osalta arvonnan keston, ajan. Poistamme henkilötietosi kahden viikon kuluessa sen jälkeen, kun kysely ja soveltuvilta osin arvonta on päättynyt.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Huolehdimme henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Olemme rajanneet henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Valion käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat palvelimilla, joita Valio säilyttää lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Valio on suojannut palvelimet ja tietoverkot asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla. Palvelintilat on suojattu kulunvalvontajärjestelmillä.

6. Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus: • saada pääsy henkilötietoihisi (saada henkilötiedot itsellesi nähtäväksi sähköisessä tai muussa kirjallisessa muodossa) • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojesi oikaisemista tai niiden täydentämistä • vaatia henkilötietojesi poistamista • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista Sinun on esitettävä edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntösi kohdan 7 mukaisesti.

Voimme pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi tai tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen toteuttamista. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Kehen voit ottaa yhteyttä?

Jos haluat toteuttaa edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Valion tietosuojavastuulliseen sähköpostitse: privacy.office@valio.fi, puhelimitse +358 10 381 2185, tai postitse: Valio Oy Tietosuojavastuullinen, Meijeritie 6, 00370 Helsinki.

Päivitetty 22.1.2021