Rekisteriseloste

Valion verkko- ja mobiilipalvelun henkilörekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Valio Oy
Meijeritie 6
Helsinki
PL 10
00039 VALIO

Henkilörekisteriä hoitava henkilö
Leena Korkia-aho, Valio Oy
Puhelin: 0103812514

Henkilötietojen käsittelyn  tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn  tarkoituksena on Valion ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Valio-konsernin liiketoiminnan ja valio.fi palvelun suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Valio-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Valio verkko- ja mobiilipalvelun Käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Syntymävuosi
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero
- Matkapuhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnus ja salasana

Personointitiedot
- Sukupuoli
- Käyttäjän talouden henkilömäärä
- Käyttäjän perheen lasten syntymävuodet
- Käyttäjän kiinnostuksen kohteet: ruokaohjeet, ruokakulttuuri, uudet tuotteet, ravitsemus, tuotteet, Valio yrityksenä, kilpailut ja pelit
- Palvelun käyttökertojen lukumäärä
- Palautteen antamisen lukumäärä
- Valion tervehdyspalvelujen käyttökerrat: Palvelun suositteleminen, postikortin, ruokaohjeen yms. lähettäminen
- Valion järjestämiin markkinointiarpajaisiin osallistumisten lukumäärä
- Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Tilauspisteen (verkkokauppa) asioimistiedot
- Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot
- Reklamaatiot ja muu yhteydenpito verkkokauppaan liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Valion yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Valion toimeksiannosta ja lukuun Valion verkkopalveluun liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Valion lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Energiatarpeesi