Syö oikein, treenaa tehokkaammin – Valio Akatemia® ravitsemusstipendit tuovat lisätehoa treeniin

Haluaisitko jaksaa harjoituksissa paremmin? Mietitkö, syötkö oikein omaa treeniäsi ajatellen? Valio  Akatemia® tarjoaa nyt urheileville ja aktiivisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää ratkaisuja ravitsemuskysymyksiin, ruokailun ja treenien rytmitykseen sekä opastusta ruoanlaittoon.

Oikein ajoitetulla ja koostetulla ruokavaliolla urheilevan nuoren palautuminen ja kehittyminen tehostuvat. Näin harjoituksissa ja normaalissa kouluarjessa jaksaa ja pärjää paremmin. Ihan jokainen hyötyy oikeasta ravitsemuksesta, ja mitä aktiivisemmasta nuoresta on kyse, sitä tärkeämpi ravinnon painoarvo on. Ruoanlaitto voi kuitenkin tuntua vaikealta: miten valitsen oikeanlaisen välipalan, miten rytmitän treenit ja ruokailun. Valio Akatemia® haluaa nyt tarttua näihin haasteisiin ja tarjoaa siksi nuorille mahdollisuutta hakea stipendiä kokkauskurssille, välipalakurssille tai ravitsemusohjaukseen. Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai koko joukkueelle/koululaisryhmälle suunniteltua. Kurssit toteutetaan yhteistyössä Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkoston sekä Marttaliiton kanssa.

 

Kiinnostuitko? Voit hakea seuraavanlaisia stipendejä:

Välipala- ja kokkauskurssit

Valion stipendiaateille tarjottavat välipala- ja kokkauskurssit on tarkoitettu 10–18-vuotiaille urheileville lapsille ja nuorille. Kursseilla keskitytään innostamaan nuoria ruoanlaittoon, terveellisten välipalojen tekemiseen ja nauttimiseen sekä lisätään ymmärrystä hyvästä ravitsemuksesta. Ja tietenkin tiedon lisäksi kurssi tarjoaa mielekästä ja mukavaa yhdessä tekemistä. Välipala- ja kokkauskurssit järjestetään yhteistyössä Marttapiirien kanssa. 

1) Välipalakurssi 

Marttapiirien koulutetut kotitalousneuvojat pitävät liikkuville lapsille ja nuorille 2−3 tunnin pituisia välipalakursseja, joissa opetellaan valmistamaan ravitsevia ja monipuolisia, helposti mukaan otettavia ja säilyviä välipaloja. Käytännön ruoanvalmistuksen ohessa nuorille annetaan tietoa järkevästä syömisestä, ruokarytmistä, urheilijan lautasmallista, juomista ja kilpailupäivän rytmityksestä.

Kurssilaiset saavat kotiin käytännöllisen välipalaoppaan. Välipalakurssit pidetään Marttapiirin opetuskeittiössä (ks. Alueesi Marttapiirit) tai sopimuksen mukaan esim. oppilaitoksen kotitalousluokassa. Kurssiryhmän koko on noin 12 nuorta. Stipendin arvo on 500 euroa.

2) Kokkauskurssi

Marttapiirien koulutetut kotitalousneuvojat pitävät liikkuville nuorille noin kolmen tunnin pituisia kokkauskursseja, joissa opetellaan valmistamaan helppoja, ravitsevia ja monipuolisia aterioita. Käytännön ruoanvalmistuksen ohessa nuorille annetaan tietoa järkevästä syömisestä, ruokarytmistä, urheilijan lautasmallista, juomista ja kilpailupäivän rytmityksestä. Kokkauskurssit pidetään Marttapiirin opetuskeittiössä (ks. alueesi Marttapiirit) tai sopimuksen mukaan esim. oppilaitoksen kotitalousluokassa. Kurssiryhmän koko on noin 12 nuorta. Stipendin arvo on 500 euroa.

Ravitsemusohjaus

Valion stipendiaateille tarjottava ravitsemusohjaus on tarkoitettu 10–18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän valmentajilleen ja vanhemmilleen. Kursseilla opetetaan käytännön avulla nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteita. Ravitsemusohjaus toteutetaan yhteistyössä Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkoston kanssa. Verkoston asiantuntijat ovat urheiluun perehtyneitä ravitsemusasiantuntijoita tai -terapeutteja (ETM tai TtM). Verkoston jäsenet toimivat oman alueensa urheilijoiden urheiluravitsemuksen asiantuntijoina ja valmentajien kouluttajina. Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkostoa koordinoi UKK-instituutinTerve Urheilija -ohjelma.

1) Ryhmän ravitsemusvalmennus välipalakurssin tai kokkauskurssin yhteydessä

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntija on halutessasi mukana välipala- ja kokkauskursseilla antamassa ravitsemusohjausta urheilija- tai koululaisryhmälle. Käytännön ruoanvalmistuksen ohessa nuorille annetaan tarkempaa tietoa järkevästä syömisestä, ruokailujen rytmittämisestä suhteessa harjoitteluun, urheilijan lautasmallista, juomista ja kilpailupäivän evästyksistä. Stipendin arvo on 150 euroa. 

2) Pienryhmäohjaus urheilijaryhmälle tai joukkueelle

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntijalta voit saada yksilöllistä ravitsemusohjausta joukkueellesi tai urheilija- tai koululaisryhmälle. Ravitsemusohjaukseen osallistuva ryhmä saa ohjausta ateriarytmistä, treenin ja ruokailun ajoittamisesta sekä ruokavaliosta ryhmän tai joukkueen laji huomioiden. Stipendin arvo on 200-600 euroa. 

3) Ravitsemusluento tapahtumassa/koulussa/urheiluseurassa

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntija voi pitää luennon/tietoiskun erilaisissa tapahtumissa, koululla tai urheiluseuroissa. Luento/tietotoisku sisältää asiaa urheilijan ateriarytmistä, treenin ja ruokavalion ajoittamisesta sekä ruokavalion laadusta. Stipendin arvo on 250 euroa.

4) Urheilijan henkilökohtainen ravitsemusohjaus

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntija voi antaa yksilöllistä ravitsemusohjausta ruokapäiväkirjan avulla. Ravitsemusohjaukseen osallistuva henkilö täyttää viiden päivän ruokapäiväkirjan etukäteen. Ruokapäiväkirjan avulla pureudutaan yhdessä asiantuntijan kanssa valmennettavan ateriarytmiin, treenin ja ruokailun rytmittämiseen sekä ruokavalion laatuun. Henkilökohtaista ravitsemusohjausta voi hakea 14 vuotta täyttänyt. Stipendi koostuu kolmesta tunnin ohjauskerrasta ja on arvoltaan 300 euroa. 

Tutustu tarkemmin Marttojen toimintaan

Tutustu tarkemmin Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkostoon

Tutustu tarkemmin UKK-instituutin Terve Urheilija -ohjelmaan

 


Energiatarpeesi