Valio Oltermanni® on Suomen luotetuin juustomerkki 2016

Valitut palat järjestää vuosittain Luotetuin merkki -tutkimuksen, jossa kuluttajat valitsevat omat luottomerkkinsä 43 kategoriassa. Valio Oltermanni® valittiin Suomen luotetuimmaksi juustoksi 25 %:n äänimäärällä. Toiseksi luotetuimmaksi merkiksi mainittiin yleisesti Valio ja kolmannella sijalla oli Valio Polar®. Alle 50-vuotiaista vastaajista yli kolmannes (35 %) ja vastaajista, joiden taloudessa on alle 16-vuotiaita lapsia jopa 37 % valitsi Valio Oltermannin® omaksi suosikkijuustokseen.

Korkeimmat arvosanat laadusta ja kuluttajien ymmärtämisestä

Tuotemerkkeihin liittyvät kysymykset toteutettiin avoimina eli vastaajille ei annettu valmista listaa vaihtoehdoista. Vastaajat  nimesivät ensin omasta mielestään luotetuimman tuotemerkin, jonka jälkeen sen ominaisuudet arvioitiin asteikolla 1–5 seuraavin kriteerein: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen.  Valio Oltermanni® sai korkeimmat arvosanat laadusta (4,63) ja kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä (4,41).

"Valio Oltermanni® on perinteisesti koko perheen suosikki. Suomalaisten vahva luottamus tuotteen laatuun ja makuun näkyy myös siinä, miten hyvin uudet Valio Oltermanni® Cheddar ja Valio Oltermanni® Tilsit on otettu vastaan. Kotimaisuudellakin on kuluttajille merkitystä", markkinointipäällikkö Anu Kalliokoski summaa.

Valittujen palojen vuosittainen tutkimus tehtiin Suomessa jo kuudennentoista kerran. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja siihen vastasi 1 967 Valitut Palat -lehden tilaajaa.  Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.


Energiatarpeesi