Siirry sisältöön

1.8.2017

IDF:n Suomen komitea allekirjoitti maitoalan sitoumuksen

Riitta Judith rajattu uutisiin

Maailman eri järjestöt kantavat huolta siitä, miten maapallon kasvavalle väestölle pystytään tulevaisuudessa turvaamaan riittävä ruoan saanti ja ravitsemuksen taso. YK:n vuoden 2017 ennusteen mukaan maapallon väkiluku kasvaa 7,6 miljardista 8,6 miljardiin vuonna 2030 ja 9,8 miljardiin vuonna 2050. On elintärkeää turvata kestävä ja ravitsemuksellisesti riittävä ruoan tuotanto.

Lokakuussa 2016 Kansainvälinen meijeriyhdistys (IDF) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) allekirjoittivat julkilausuman kestävän maidontuotannon edistämiseksi maailmassa (The Dairy Declaration of Rotterdam). Julkilausumassa maitoala sitoutuu maidontuotannon kestävään kehittämiseen.

Lokakuun 2016 jälkeen useat IDF:n kansalliset komiteat ovat puoltaneet sitoumusta ja allekirjoittaneet maitoalan julkilausuman. IDF:n Suomen kansallinen komitea liittyi allekirjoittajien joukkoon 1.8.2017. Allekirjoittajina toimivat IDF:n Suomen kansallisen komitean puheenjohtaja, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Riitta Brandt ja IDF:n puheenjohtaja Dr Judith Bryans.

FAO pitää maitotaloutta tärkeänä alkutuotannon osa-alueena maailman väestön ravitsemuksen ja toimeentulon turvaamiseksi. Maitotalous työllistää, turvaa köyhien alueiden toimeentuloa, ja maitotuotteet ovat ravitsemuksellisesti erinomaisia elintarvikkeita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) ohjaavat toimintaa kohti kestävää kehitystä sosiaalisesta, taloudellisesta, terveydellisistä ja ympäristönäkökulmista. FAO:n apulaispääjohtaja Ren Wangin mukaan maitoalalla on tärkeä rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

IDF:n Suomen kansalliseen komiteaan kuuluu koko maitosektori: koulutus (HY), tutkimus (LUKE), viranomaiset (EVIRA), ravitsemusviestintä (Maito ja terveys), alkutuotanto (MTK) ja teollisuus (Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ja ETL:n Meijeriyhdistys).

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search