Hyppää sisältöön

15.6.2017

Valio sai kunniamaininnan energiatehokkuustyöstään

riihimaki teuvo lev 1500

Valio palkittiin vuosina 2008-2016 tehdystä energiankäytön tehostamisesta energiatehokkuussopimusten 20-vuotisjuhlaseminaarissa 15.6.2017 Finlandia-talolla. Valio ylitti asetetut energian säästötavoitteet 1,5-kertaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat yhteensä 18 yritystä ja kuntaa tuloksellisesta ja esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–2016. Valiolle annettua kunniamainintaa perusteltiin näin:

Valio on toiminut esimerkillisesti, tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmassa vuosina 2008–2016. Yritys on saavuttanut sopimustavoitteensa puolitoistakertaisesti vuoden 2016 lopussa. Kaikkiaan tämän säästön syntymiseksi yhtiö on ilmoittanut toteuttaneensa yli 130 energiatehokkuustoimenpidettä. Suurimmat energiansäästöt yhtiö on saanut aikaan investoimalla lämpöpumpputekniikkaan. Valio on liittynyt mukaan myös uudelle sopimuskaudelle ja on sitoutunut tehostamaan energiankäyttöään tulevinakin vuosina.

Tänä vuonna alkaneessa uudessa elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksessa tavoitellaan 4 prosentin energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosentin säästöä vuoteen 2025. Säästöksi lasketaan tehtyjen toimenpiteiden energian säästövaikutukset verrattuna tilanteeseen, että toimenpiteitä ei olisi tehty. Se ei tarkoita, että käytetyn kokonaisenergian määrä vähenisi. Esimerkiksi Valiossa käytetty kokonaisenergia riippuu mm. valmistetusta tuotevalikoimasta.

”Valio pitää energian säästämistä ja uusiutuvan energian lisäämistä tärkeänä osana vastuullista liiketoimintaa, sekä ympäristön että taloudellisen hyödyn kannalta. Kiitos tavoitteiden ylittämisestä kuuluu henkilöstölle 12 tuotantolaitoksessamme, joissa on tehty loistavaa työtä. Jokaisella tehtaalla on energiatehokkuusasioista vastaava henkilö, joka tuntee tuotantoyksikkönsä ja osaa tunnistaa energiaa säästäviä ratkaisuja. Konsernitason tehtävänä on tukea, välittää hyviä ideoita ja sparrata tuotantolaitoksia entistä parempiin suorituksiin energiansäästössä. Aina ei välttämättä tarvita rahallisia panostuksia, vaan olemme löytäneet myös käyttöteknisiä parannuksia, joilla säästetään energiaa”, Valion energiapäällikkö Peter Fabritius sanoo.

Valiossa lämpöenergiaa kuluu esimerkiksi jauhemaisten tuotteiden kuivaukseen, tuotteiden lämpökäsittelyyn, pesuihin ja kiinteistöjen lämmitykseen. Sähköä taas tarvitaan prosessilaitteistojen käyttöön ja tuotteiden jäähdytykseen.

”Eniten säästöä ovat tuoneet lämpöpumppuhankkeet, jotka ovat olleet suurimpia investointeja energiatehokkuus-asioissa. Lämpöpumppujen etu on, että niistä saadaan sekä lämpöä että kylmää. Sopimuskauden suurin energiatehokkuushanke toteutettiin Valion tehtaalla Seinäjoella, jonne asennettiin vuonna 2012 kaksi suurta lämpöpumppua. Isoja energiatehokkuushankkeita ovat myös erilaiset lämmön talteenottohankkeet. Esimerkiksi pastöroinnin yhteydessä maitotuotteet kuumennetaan korkeaan lämpötilaan, jolloin prosessista syntyvän hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen uudelleen on tärkeää”, Fabritius kuvailee.

Elintarviketeollisuusyritykset ovat osallistuneet muun teollisuuden ohella esimerkillisesti energian säästötalkoisiin vapaaehtoisuuteen pohjautuvilla sopimuksilla. Tällaiset sopimukset ovat tehokas keino täyttää EU:n tiukkoja velvoitteita energian tehokkaammasta käytöstä sekä vastata huutoon ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi.

Suomalaisten yritysten ja kuntien vuosina 2008–2016 tekemät energiansäästötoimet tehostivat energiankäyttöä lähes 16 terawattitunnilla vuoden 2016 lopussa. Määrä ylittää koko Suomen asuinkerrostalojen lämpöenergian vuotuisen kulutuksen. Säästö on syntynyt, kun sadat yritykset ja kunnat ovat toteuttaneet yhteensä yli 20 000 erilaista toimenpidettä ja investoineet energiatehokkuuteen selvästi yli miljardi euroa.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Etsi