Siirry sisältöön

28.9.2017

Valion maine parani vuodesta 2016

Valio Oy pääkonttori

Valion maine parani tilastollisesti merkitsevästi 3,59:stä 3,65:een viisiportaisella asteikolla mitattuna T-Median kesällä 2017 tekemässä Luottamus ja Maine -tutkimuksessa. Kymmenen parhaan yrityksen joukkoon nousi uusia yrityksiä ja top-yrityksistä osa paransi myös lukemiaan, joten Valion sijoitus putosi viime vuoden kuudennelta sijalta kymmenenneksi.

Maine vaikuttaa yrityksen saamaan sidosryhmätukeen eli haluun ostaa ja suositella tuotteita, hakea yritykseen töihin tai luottaa yritykseen kriisienkin hetkellä. Valion sidosryhmätuki pysyi käytännössä ennallaan vuoteen 2016 verrattuna, pudotusta oli vain 2 sadasosaa. Maineen osatekijöistä Valion saamaan sidosryhmätukeen vaikuttivat tänä vuonna eniten Valion vastuullisuus, hallinto ja johto.

”Vastuullisuus” mittaa sitä, miten oikein ja vastuullisesti yrityksen koetaan toimivan suhteessa mm. ympäristöön, yhteiskuntaan ja tuotantoeläimiin. ”Hallinto”-osatekijää mitataan kysymyksillä, jotka kartoittavat miten avoimesti, läpinäkyvästi ja oikein yrityksen koetaan toimivan liiketoiminnassaan. ”Johto” mittaa johdon koettua kyvykkyyttä ja yrityksen selkeää tulevaisuuden visiota. Muita maineeseen vaikuttavia osatekijöitä ovat tuotteet ja palvelut, innovatiivisuus, taloudellinen menestyminen, vuorovaikutus ja houkuttelevuus työnantajana.

Yrityksen maine on hyvä lukemilla 3,50 – 3,99 ja erinomainen, jos luku on 4 tai suurempi. Valion maine on hyvä arvolla 3,65.  Valion saama sidosryhmätuki on myös hyvällä tasolla 3,67.

Jatkossa pyrimme tekemään entistä näkyvämmäksi Valion vastuullisia tekoja, toimimaan läpinäkyvästi sekä panostamaan vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa.

Valion vahvuuksina suuri yleisö näkee Valion hyödyn maidonjalostukselle ja suomalaiseen yhteiskuntaan sekä mielenkiintoiset uutuustuotteet.

Kymmenen maineikkaimman Suomessa toimivan yrityksen kärki on vuonna 2017: Kone, Supercell, Ponsse, Fazer, Google, Finlayson, Pekkaniska, OP-Ryhmä, S-ryhmä ja Valio.

Tarkka mainetutkimus tehtiin 30 yritykselle, jotka valikoituivat esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa noin 1000 suomalaista nimesi spontaanisti 2 hyvämaineista ja 2 huonomaineista yritystä, joista 30 eniten mainintoja saanutta yritystä poimittiin tarkkaan analyysiin. Tutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa 2017.

Lue viimeisimmät uutiset tai tutustu uutisarkistoon

Search