Valio Oivariini® 40 vuotta -ystävyyskampanjan säännöt

Valio järjestää 18.3.2019 - 31.5.2019 aikavälillä Valio Oivariini® 40 vuotta -ystävyyskampanjan (jäljempänä ”Kampanja”). Kampanjassa etsimme oikeita ystäväpareja sekä heidän tarinoitaan ja muistojaan ystävyy-destä. Yhteisen tarinansa jakaneet osallistujat voivat voittaa itselleen ja yhdelle (1) ystävälleen unohtu-mattoman illan Oivariinin syntymäpäiväjuhlilla muiden ystäväparien kanssa hyvä ruoan ja yllätysohjelman parissa Helsingin Valkosaaren telakalla torstaina 13.6.2019 (jäljempänä myös ”Tapahtuma”). Valio tarjoaa voittajille illan ohjelman, ruokailut sekä lauttakuljetuksen saareen Helsingin Kauppatorilta.

Osallistumalla Kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä Kampanjan sääntöjä.

1. Järjestäjä Valio Oy, Meijeritie 6, 00370 Helsinki (jäljempänä ”Valio”). Kampanjaan liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen digi@valio.fi.

2. Kampanja-aika Kampanja alkaa 18.3.2019 ja päättyy 31.5.2019.

3. Osallistumisoikeus Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt.

4. Kampanjaan osallistuminen Kampanjaan osallistutaan seuraavasti: Kampanjaan ilmoittaudutaan kampanjasivulla 18.3.2019 - 31.5.2019 välisenä aikana. Kerro kampanjasivulla ystävyystarinasi ja liitä halutessasi mukaan kuva ystäväsi kanssa. Jos lataat sivustolle kuvan, vastaat siitä, että sinulla on mahdolliset tarvittavat suostumukset ja muut oikeudet kuvan jakamiseksi ja julkaisemisek-si. Lisäksi vastaat muutoinkin siitä, että ilmoittautumisen yhteydessä jättämäsi materiaali (tarinat ja valo-kuvat) eivät riko kolmansien immateriaali- tai muita oikeuksia.

Valio valitsee viikoittain osallistujien keskuudesta voittajia. Kampanjan aikana voittajiksi valitaan yhteensä kaksikymmentä (20) kampanjaan ilmoittautunutta ystäväparia, yhteensä neljäkymmentä (40) voittajaa. Valio ottaa voittajiin yhteyttä puhelimitse, jolloin tarkennetaan mahdolliset ruoka-aineallergiat sekä anne-taan tarkemmat tiedot Tapahtumasta. Ilmoittautuminen on sitova.

Valio ei ole erikseen yhteydessä kaikkiin osallistujiin Kampanjan aikana tai sen päätyttyä. Valio kontaktoi henkilökohtaisesti vain Kampanjan voittajat.

5. Kampanjan tiedot Valio valitsee Kampanjaan osallistuvien henkilöiden joukosta voittajat sekä heidän mukaan ilmoittamansa ystävän, jotka saavat paikan ilmaiseen juhlailtaan Helsingin Valkosaaressa torstaina 13.6.2019. Valio vastaa lisäksi osallistujien lauttakuljetuksesta osoitteesta Ehrenströmintie 16 (Helsinki) Valkosaareen. Tapahtu-massa otetaan kuva- ja/tai videomateriaalia, jossa Tapahtumaan osallistuvat saattavat esiintyä.

Paikka Tapahtumassa on voittajille henkilökohtainen. Paikkaa ei voi luovuttaa toiselle henkilölle, muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan. Valio ei vastaa osallistujille mahdollisesti muista syntyvistä kuluista Kampanjaan liittyen. Valio ei vakuuta Tapahtumaa ja siihen osallistuvia.

Osallistumalla Kampanjaan annat Valiolle oikeuden käyttää Kampanjan ilmoittautumisen yhteydessä jät-tämääsi materiaalia (tarinat ja valokuvat) sekä Tapahtumassa mahdollisesti sinusta kuvattua materiaalia kampanjasivustolla sekä Valion markkinoinnissa mm. sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa, Instagramissa ja Youtubessa sekä valio.fi -sivustolla.

6. Henkilötiedot Kampanjaan osallistuvien sekä näiden ystävien (jos osallistuja ilmoittanut ystävän koko nimen ja/tai la-dannut kampanjasivustolle kuvan) henkilötietoja käsitellään Valio Oivariini® 40 vuotta -ystävyyskampanjan tietosuojaselosteessa esitetyn mukaisesti.

7. Muuta huomioitavaa Nämä säännöt ja Valion niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia Kampanjan osallistujia. Sään-töjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Valio.

Valio pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta. Valio pidättää itsellään myös oikeuden perua tai muuttaa Kampanjaa Valiosta johtumattomien ongelmien johdosta.

Mikäli osallistujan antamat tiedot eivät ole hänen omiaan tai osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, on Valiolla oikeus hylätä kaikki kyseisen henkilön osallistumiset ilman erillistä ilmoitusta.

Valio ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai joka väitetään aiheutuneen, välittömästi tai välillisesti osallistumisesta Kampanjaan tai Tapahtumaan.

Päivitetty 13.3.2019