Stipendit liikuntaan ja hyvinvointiin

Valio Akatemia® jakaa raha-, ravitsemus-, tuote- ja tapahtumastipendejä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Mikä stipendimuoto on paras teidän tarpeeseen?

Rahastipendi

Rahastipendi on tarkoitettu suoraan lasten liikunta- ja urheiluharrastusta edistäviin kohteisiin, kuten leiri- ja harjoitusmaksuihin, matkakuluihin, tilavuokriin ja varusteiden hankintaan.

Stipendien rahallinen arvo arvioidaan tapauskohtaisesti ja sen perusteella, mihin stipendi aiotaan käyttää. Suuruus siis vaihtelee. Stipendien arvoon vaikuttaa myös kokonaisuus: kuinka paljon ja millaisia hakemuksia kullakin hakukerralla saadaan. Valion myöntämä stipendi voi poiketa arvoltaan haetusta. Vuodelle 2019 myönnetyt rahastipendit olivat pääosin 250-750 euron arvoisia.

Syö oikein, treenaa tehokkaammin – Valio Akatemia® ravitsemusstipendit tuovat lisätehoa treeniin

Haluaisitko jaksaa harjoituksissa paremmin? Mietitkö, syötkö oikein omaa treeniäsi ajatellen? Valio Akatemia® tarjoaa urheileville ja aktiivisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää ratkaisuja ravitsemuskysymyksiin, ruokailun ja treenien rytmitykseen sekä opastusta ruoanlaittoon.

Tehosta ruokavaliolla

Oikein ajoitetulla ja koostetulla ruokavaliolla palautuminen ja kehittyminen tehostuvat. Näin harjoituksissa ja normaalissa kouluarjessa jaksaa paremmin. Jokainen hyötyy oikeasta ravitsemuksesta, ja mitä aktiivisemmasta nuoresta on kyse, sitä tärkeämpi ravinnon painoarvo on. Ruoanlaitto voi kuitenkin tuntua vaikealta: miten valitsen oikeanlaisen välipalan, miten rytmitän treenit ja ruokailun. Valio Akatemia® tarttuu näihin haasteisiin ja tarjoaa nuorille mahdollisuutta hakea stipendiä kokkauskurssille, välipalakurssille tai ravitsemusohjaukseen.

Ohjaus voi olla henkilökohtaista tai koko joukkueelle/koululaisryhmälle suunniteltua. Kurssit toteutetaan yhteistyössä Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkoston sekä Marttaliiton kanssa.

Kiinnostuitko? Voit hakea seuraavanlaisia stipendejä:

Välipala- ja kokkauskurssit

Valion stipendiaateille tarjottavat välipala- ja kokkauskurssit on tarkoitettu 10–18-vuotiaille urheileville lapsille ja nuorille. Kursseilla keskitytään innostamaan nuoria ruoanlaittoon, terveellisten välipalojen tekemiseen ja nauttimiseen sekä lisätään ymmärrystä hyvästä ravitsemuksesta.

Ja tietenkin tiedon lisäksi kurssi tarjoaa mielekästä ja mukavaa yhdessä tekemistä. Välipala- ja kokkauskurssit järjestetään yhteistyössä Marttapiirien kanssa.

1) Välipalakurssi: arvo 500 €

Marttapiirien koulutetut kotitalousneuvojat pitävät liikkuville lapsille ja nuorille 2−3 tunnin pituisia välipalakursseja, joissa opetellaan valmistamaan ravitsevia ja monipuolisia, helposti mukaan otettavia ja säilyviä välipaloja.

Käytännön ruoanvalmistuksen ohessa nuorille annetaan tietoa järkevästä syömisestä, ruokarytmistä, urheilijan lautasmallista, juomista ja kilpailupäivän rytmityksestä. Kurssilaiset saavat kotiin käytännöllisen välipalaoppaan. Välipalakurssit pidetään Marttapiirin opetuskeittiössä (ks. alueesi Marttapiirit) tai sopimuksen mukaan esim. oppilaitoksen kotitalousluokassa. Kurssiryhmän koko on noin 12 nuorta. Stipendin arvo on 500 euroa.

2) Kokkauskurssi: arvo 500 €

Marttapiirien koulutetut kotitalousneuvojat pitävät liikkuville nuorille noin kolmen tunnin pituisia kokkauskursseja, joissa opetellaan valmistamaan helppoja, ravitsevia ja monipuolisia aterioita.

Käytännön ruoanvalmistuksen ohessa nuorille annetaan tietoa järkevästä syömisestä, ruokarytmistä, urheilijan lautasmallista, juomista ja kilpailupäivän rytmityksestä. Kokkauskurssit pidetään Marttapiirin opetuskeittiössä (ks. alueesi Marttapiirit) tai sopimuksen mukaan esim. oppilaitoksen kotitalousluokassa. Kurssiryhmän koko on noin 12 nuorta. Stipendin arvo on 500 euroa.

Ravitsemusohjaus

Valion stipendiaateille tarjottava ravitsemusohjaus on tarkoitettu 10–18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän valmentajilleen ja vanhemmilleen. Kursseilla opetetaan käytännön avulla nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteita. Ravitsemusohjaus toteutetaan yhteistyössä Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkoston kanssa. Verkoston asiantuntijat ovat urheiluun perehtyneitä ravitsemusasiantuntijoita tai -terapeutteja (ETM tai TtM). Verkoston jäsenet toimivat oman alueensa urheilijoiden urheiluravitsemuksen asiantuntijoina ja valmentajien kouluttajina. Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkostoa koordinoi UKK-instituutin Terve Urheilija -ohjelma.

1) Pienryhmäohjaus urheilijaryhmälle tai joukkueelle: arvo 500-600 €

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntijalta voit saada yksilöllistä ravitsemusohjausta joukkueellesi tai urheilija- tai koululaisryhmälle. Ravitsemusohjaukseen osallistuva ryhmä saa ohjausta ateriarytmistä, treenin ja ruokailun ajoittamisesta sekä ruokavaliosta ryhmän tai joukkueen laji huomioiden. Stipendin arvo on 500-600 euroa.

2) Ravitsemusluento tapahtumassa / koulussa / urheiluseurassa: arvo 250 €

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntija voi pitää luennon/tietoiskun erilaisissa tapahtumissa, koululla tai urheiluseuroissa. Luento/tietotoisku sisältää asiaa urheilijan ateriarytmistä, treenin ja ruokavalion ajoittamisesta sekä ruokavalion laadusta. Stipendin arvo on 250 euroa.

3) Urheilijan henkilökohtainen ravitsemusohjaus: arvo 300 €

Urheiluravitsemusverkoston asiantuntija voi antaa yksilöllistä ravitsemusohjausta ruokapäiväkirjan avulla. Ravitsemusohjaukseen osallistuva henkilö täyttää viiden päivän ruokapäiväkirjan etukäteen. Ruokapäiväkirjan avulla pureudutaan yhdessä asiantuntijan kanssa valmennettavan ateriarytmiin, treenin ja ruokailun rytmittämiseen sekä ruokavalion laatuun. Henkilökohtaista ravitsemusohjausta voi hakea 13 vuotta täyttänyt. Stipendi koostuu kolmesta tunnin ohjauskerrasta ja on arvoltaan 300 euroa.

Tutustu palveluntarjoajiin

Tuotestipendi

Tuotestipendit pitävät sisällään esimerkiksi Valion tuotteiden sponsorointia tapahtumiin.

Tarvitsetteko terveellisiä välipaloja treeneihin, kisamatkoille, leirille tai arkeen? Tuotestipendillä saatte 250 euron arvosta välipaloja tarpeeseenne, proteiinijuomia, puuroja, smoothieta tai marjakeittoja.

Tapahtumastipendi

Tapahtumastipendin voi saada esimerkiksi turnaukseen, leiriin tai erilaisiin kilpailuihin ja liikuntatapahtumiin.

Valio Akatemia® tekee myös tapahtumayhteistyötä lasten ja nuorten liikuntatapahtumien kanssa. Hakemuksessa tulee kertoa tapahtumasta ja siitä, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, tilastoimiseen sekä mainosten näyttämiseen. Lisätietoja ›