11/19/2014

Valion yt-neuvottelut päättyivät

Valio Oy:n yhteistoimintaneuvottelut pääkonttoritoiminnoissa päättyivät 19.11.2014. Neuvottelujen piirissä oli noin 760 henkilöä.

Neuvottelujen tuloksena päädyttiin 168 henkilötyövuoden kokonaisvähennykseen, joista irtisanottavia työsuhteita on noin 100 ja loput hoidetaan eläke- ja muiden järjestelyjen avulla. Neuvottelujen alussa arvioitiin henkilöstön vähennystarpeeksi 140 – 210 henkilötyövuotta.

Henkilöstön vähentämisen syynä ovat vaikean markkinatilanteen aiheuttamat tuotannollis-taloudelliset syyt.