Antibiootteja käytetään suomalaisessa maidontuotannossa harkiten

Suomalainen maito kuuluu maailman puhtaimpiin. Yksi syy siihen on antibioottien harkittu käyttö eläinten lääkinnässä. Antibiootteja käytetään Suomessa ainoastaan sairaiden eläinten hoitoon, ja huolellisen testaamisen ansiosta elintarvikkeiden valmistukseen käytettävä maito ei sisällä jäämiä lääkkeistä.

Suomessa lypsykarjan terveystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Eläinten lääkinnässä käytetään erittäin vähän antibiootteja moniin EU-maihin verrattuna. Antibiootteja ei syötetä lehmille ennaltaehkäisevästi, vaan ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä sairaan lehmän hoitamiseen.

– Suomessa lypsykarjan terveydenhuollossa on jo pitkään panostettu ennaltaehkäisevään työhön, minkä ansiosta suomalaiset lehmät kuuluvat EU:n terveimpiin, Valion eläinlääkäri Laura Kulkas sanoo.

Maidon puhtaus varmistetaan testeillä

Lääkehoidon jälkeen on varoaika, jonka kuluessa lääke poistuu lehmän elimistöstä. Sairauksien hoidossa käytetyt lääkkeet ja varoajat ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymiä. Varoajat vaihtelevat käytetyn antibiootin mukaan.

Hoidettavan lehmän maitoa ei käytetä elintarvikkeisiin hoidon ja varoajan aikana. Maidon puhtaus varmistetaan lisäksi kattavalla antibioottijäämien testauksella. Maito testataan kolmeen kertaan: ensin tilalla varoajan jälkeen, sitten kaikista maitokuormista meijerissä ennen maidon purkua ja lopuksi ennen maidon siirtämistä valmistukseen. Monivaiheisella testaamisella varmistetaan, että elintarvikkeiden valmistukseen käytettävä maito on aina taatusti puhdasta.

 


Energiatarpeesi