Asennetta ja riskienarviointia

Kysyimme Valion turvallisuuspäällikkö Seppo Moranderilta työturvallisuudesta. Haastattelu on julkaistu Maitotalouslehdessä (2/2020) laajemman työsuojeluartikkelin yhteydessä. ​Teksti: Tarja Rauhala.

Mitä hyvä työturvallisuus Valiolle merkitsee?

Hyvä työturvallisuus on meille ykkösasia. Painotamme työturvallisuudessa asennetta sekä oman henkilökohtaisen riskinarvioinnin tekemistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen meistä miettisi hetken sitä, mitä lähtee tekemään, osaako tehdä asiat oikein ja tiedostaako mitä vaaroja on olemassa ja miten niitä voi välttää. Kun nämä kaikki on varmistanut, niin sitten voi aloittaa työt. Tällainen painotus työturvallisuusasioissa on vallalla nyt globaalistikin.

Miten panostaminen työturvallisuuteen näkyy työpaikoillanne?

Se näkyy tietysti monellakin alueella. Koulutamme varsin paljon henkilöstöämme ja tiedotamme työturvallisuusasioista. Erityisesti esimiesten kanssa on käyty koulutusta ja turvallisuuden johtaminen on yksi painopistealueistamme. Tarkoitus on, että jokainen esimies miettisi, mitä turvallisuus omalla vastuualueellaan tarkoittaa ja mitä vaaroja siellä on olemassa ja miten niitä pystytään välttämään.

Kuinka paljon esimerkiksi rahaa säästyy, kun tapaturmia ei satu?

Merkittäviä summia. Yleisesti arvioidaan jokaisen menetetyn työpäivän maksavan kaksin tai jopa viisinkertaisesti palkkakustannuksiin nähden. On myös tutkimustuloksia siitä, että jokainen työturvallisuuteen satsattu euro tuo kolmesta neljään euroa takaisin säästöinä.

Miten työturvallisuus on vuosien varrella kehittynyt?

Minusta meillä Valiolla asenne ja työturvallisuuteen liittyvä toiminta ovat parantuneet huikeasti viimeisen viidentoista vuoden aikana. Tästä saa antaa kiitoksen ihan kaikille työntekijöillemme. Selvästi näkee, että työntekijät ovat alkaneet ottaa työturvallisuusasiat huomioon omassa toiminnassaan, ja tämä näkyy muun muassa poissaolojen ja työpaikalla tapahtuvien tapaturmien vähenemisenä. Toisaalta kodin ja työpaikan välisellä matkalla tapahtuneet tapaturmat, kuten pyörällä kaatumiset ja liukastumiset, jotka myös luetaan työtapaturmiksi, eivät ole samassa suhteessa laskeneet. Olemme jo vuosien ajan tiedottaneet työntekijöillemme, että he huomioisivat ja huolehtisivat myös omasta työmatkaliikkumisestaan.

Työturvallisuus on meitä jokaista varten, jotta kukin meistä olisi yhtä terve työpäivän jälkeen kuin töihin tultaessakin.