Hackathonissa luotiin lantaa ja ratkottiin metaanihaastetta

Olemme järjestäneet kaksi hackathon-kilpailua maidon ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Parhaat joukkueet jatkojalostavat konseptiaan yhdessä Valion kanssa.

"Milk farm methane hack"-kilpailussa helmikuussa 2018 kehitettiin tulevaisuuden maitotilaa, joka synnyttää uutta liiketoimintaa metaanista. Luonnonvarakeskus Luken ja VTT:n voittajajoukkue Methanovores ratkaisi haasteen jo navetassa: metaani otetaan talteen ilmasta ja hyödynnetään paikan päällä.

ProLanta-hackathonissa helmikuussa 2019 luotiin konkreettisia ratkaisuja, joilla lanta saataisiin eri puolilta Suomea prosessoinnin piiriin.

Kilpailussa syntyi useita hienoja ratkaisuja: mädätys, kompostointi, biokaasun valmistus, lannoitepellettien valmistus, kuivikkeen valmistus, lannasta erotetun veden sähkökemiallinen puhdistus sekä logistiikkaoptimoinnit.

"Tapahtumassa oli rento ilmapiiri ja samalla mahdollisuus verkostoitua muiden tiimien kanssa. Ratkaisuja annettuun haasteeseen saattaa löytyä myös yhdistelemällä tiimien ideoita", voittajatiimin Jaakko Tukia (JAMK) ja Ville Pyykkönen (Luke) sanovat.

Joulukuussa 2019 järjestämme hackathonin turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi. Kutsumme joukkueet tutkijoista ja maitotiloista maatalousalan opiskelijoihin ideoimaan käytännön pilotteja.

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Tunnemme maidontuotannon ympäristövaikutukset ja vastuunamme on vähentää niitä aktiivisesti. Maidontuottajat maatalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Lue lisää