Hiilensidonta todennetaan tutkimuksella

Kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut ovat tehokkain ja halvin tapa poistaa hiiltä ilmakehästä. Jotta hiilinieluja vahventavia toimenpiteitä voidaan hyödyntää, on hiilensidonta todennettava. Ilmatieteen laitos. Luonnonvarakeskus Luke ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana Valion vetämässä CARBO-hankekokonaisuudessa.

"Kehitämme Ilmatieteen laitoksella järjestelmän, jolla nurmen kasvillisuuden ja maaperän hiilensidontaa voidaan mitata luotettavasti. Mittausjärjestelmän avulla maaperän hiilensidontaa vahvistavia toimenpiteitä voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön laajamittaisesti", kertoo yksikön päällikkö, tutkimusprofessori Jari Liski Ilmatieteen laitokselta.

Hankkeessa tutkitaan myös millä käytännön toimilla hiiltä voidaan ruoantuotannon yhteydessä parhaiten sitoa maaperään.

”Koetiloilla selvitetään esimerkiksi, miten nurmikasvilajien määrä, nurmen niittokorkeus ja käytetty lannoitus vaikuttavat nurmen kykyyn sitoa hiiltä.”

Luonnonvarakeskus Luke ja Itä-Suomen yliopisto tekevät työparina hiilitasemittauksia maaninkalaisilla pelloilla Pohjois-Savossa: "Selvitämme miten viljelyteknisillä keinoilla saadaan yhdistettyä nurmen hiilensidonta ja rehuntuotanto järkevästi. Tämä on tärkeää etenkin nyt, koska maataloustuotannon heikon kannattavuuden vuoksi ympäristöratkaisujen tulee olla toteutettavissa kustannustehokkaasti", Luken johtava tutkija Perttu Virkajärvi kertoo.

Lue lisää Carbo-hankkeesta.

  • Hiiliviljely

    Mitä on hiiliviljely? Se tarkoittaa viljelytoimenpiteitä, jotka vähentävät maatalouden kasvihuonepäästöjä ja / tai lisäävät hiilen varastoitumista maaperään.

Ilmasto
Maitotilalliset ilmastonmuutosta jarruttamassa: Anu Ellä varastoi hiilidioksidia maaperään
Ilmasto
Hiiliviljelijä hidastaa ilmastonmuutosta

Kohti hiilineutraalia maitoa 2035

Tunnemme maidontuotannon ympäristövaikutukset ja vastuunamme on vähentää niitä aktiivisesti. Maidontuottajat maatalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Lue lisää