Hyvin hoidetusta vasikasta kasvaa hyvinvoiva lehmä

Vasikoiden hyvinvointi on tärkeä asia, sillä läpi elämän jatkuvalla oikeanlaisella ruokinnalla ja hyvällä hoidolla vasikoista kasvaa hyvinvoivia ja hyvin lypsäviä lehmiä.

Emon huolenpitoa heti syntymän jälkeen

Jotta pieni vasikka voi hyvin elämänsä ensihetkistä asti, synnytyspaikan tulee olla rauhallinen, puhdas ja hyvin kuivitettu. On suositeltavaa, että hoitaja valvoo synnytystä mutta auttaa vain tarvittaessa. Heti syntymänsä jälkeen vasikka tarvitsee emon huolenpitoa. Emo huolehtii vasikasta nuolemalla sen kuivaksi. Nuoleminen herättää vasikan ruuansulatuselimistön ja edistää pötsin toimintaa. Vasikka tarvitsee myös 38-asteista ternimaitoa, josta se saa vasta-aineita tauteja vastaan.
 

Pienelle vasikalle puhdas karsina ja lämmintä maitoa

Pieni vasikka tarvitsee puhtaan, pehmeän ja mieluiten runsaalla oljella kuivitetun karsinan. Tilan on oltava vedoton ja ilman raikasta. Lehmä on pienestä pitäen laumaeläin, ja siksi pikkuvasikalle on tärkeää voida koskettaa naapurikarsinan vasikkaa. Pieni vasikka juo sopivanlämpöistä maitoa ja myöhemmin juomarehua tuttiämpäristä. Toisesta elinviikosta alkaen vasikka totuttelee syömään karkearehua ja vasikoiden väkirehua. Lisäksi vasikka tarvitsee puhdasta vettä. Vasikat eivät pidä muutoksista, joten niitä ei saisi olla enempää kuin yksi viikossa.
 

Isommalle vasikalle ystävät ovat tärkeitä

Kun vasikka kasvaa, leikki ja ystävyyssuhteet tulevat sille entistäkin tärkeämmiksi. Noin kahdesta kuukaudesta eteenpäin vasikat viihtyvät puhtaassa, kuivitetussa ja vedottomassa ryhmäkarsinassa 3-7 samanikäisen vasikan kanssa. Ravinnoksi vähän isommalle vasikalla sopivat märehtijälle tyypilliseen tapaan säilö- ja väkirehu sekä vesi.
 

Hiehokin tarvitsee seuraa ja laadukasta rehua

Kun vasikka tulee noin kahdeksan kuukauden ikään, sitä aletaan kutsua hiehoksi. Hiehon hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita ovat raikas ilma, valo, riittävä tila, mukava ja kuiva makuualusta, laadukas rehu ja vesi. Hieho kaipaa samanikäisiä kavereita ja hoitajan seuraa. Kesäisin laiduntaminen on hiehoille hyväksi.
 

Hiehosta tulee lehmä ensimmäisen poikimisen myötä

Hieho poikii tavallisesti ensimmäisen kerran noin kahden vuoden iässä, ja silloin siitä tulee aikuinen, lypsävä lehmä. Voidakseen hyvin aikuinenkin lehmä tarvitsee muiden muassa laadukasta rehua, puhdasta vettä, puhtaan ja kuivan makuualustan, lajitoverien seuraa sekä raikasta ilmaa.


Energiatarpeesi