Lehmien metaanipäästöjä voidaan vähentää 30 prosenttia uudella rehun lisäaineella

Valio ja Atria ovat pilotoineet ensimmäisenä Suomessa Hollantilaisen DSM:n valmistamaa rehulisäainetta. Bovaer® rehulisäaine vähentää lehmien metaanipäästöjä 30 prosenttia. Testatulla lisäaineella on saatu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lupaavia koetuloksia. Testijaksolla 400 lehmää Valion kolmella eri maitotilalla ruokittiin 12 viikon ajan Bovaer® rehulisäainetta sisältävällä rehulla.

On hienoa olla ensimmäisten joukossa tutkimassa rehulisäainetta, jonka avulla pystytään vaikuttamaan päästöihin. Tämä Atrian tytäryhtiö A-Rehun ja Valion toteuttama ruokintakoe on ensimmäinen kerta, kun Bovaer®-rehulisäainetta on käytetty lypsylehmien rehustuksessa Suomessa. Pilotin tavoitteena oli kerätä käytännön kokemuksia lisäaineen käytöstä lehmien ruokinnassa. Pilotin aikana todettiin, että lehmien maidontuotanto ja maidon koostumus säilyivät normaalina eikä lehmien hyvinvoinnissa havaittu mitään poikkeavaa. Lisäainetta voidaan siis turvallisesti käyttää lehmien rehustukseen.

Metaani on kuitupitoisen nurmirehun sulamisen sivutuote

Kun lehmä syö rehua, sen pötsin mikrobit sulattavat rehun, mikä vapauttaa vetyä ja hiilidioksidia. Bovaer®-rehulisäaineen avulla metaania ei synny. Lisäaineen avulla metaania on mahdollista vähentää noin 1 000 kg CO2-ekvivalenttia jokaista lehmää kohden vuodessa. Lisäaineen pienentävä vaikutus maidon hiilijalanjälkeen on noin 10–15 prosenttia.

Metaaninvähennyksellä on selkeä vaikutus naudanlihan ja maidon hiilijalanjälkeen. Lisäaineella on siten kokonaisuudessaan huomattava merkitys alkutuotannon ympäristövaikutusten kannalta.

Lisäkuluja tiloille – taloudellisia kannustimia tarvitaan

Neljäsosa teelusikallinen päivässä vähentää metaanipäästöjä kolmanneksella. Vaikka rehulisäaineen ruokintamäärä on pieni, syntyy lisäaineen käytöstä lisäkuluja maitotilallisille. Tiloilla on halukkuutta ottaa ”ilmastorehulisä” pikaisesti käyttöön. Maatalouden kustannuskriisi sekä Ukrainan sodan mukanaan tuoma tuotantokustannusten suuri nousu hidastaa kuitenkin rehulisän käyttöönottoa ja tilojen ilmastotyötä.

Jotta metaanipäästöjä merkittävästi vähentävä rehulisä saataisiin laajalti käyttöön maitotiloilla, on sen laajamittaiseen käyttöönottoon luotava riittävät taloudelliset kannustimet. Rehulisä on valmis ratkaisu metaanipäästöjen vähentämiseen, joka otetaan tiloilla innokkaasti käyttöön, kunhan se mahdollistetaan rahallisella tuella.