Monimuotoisuuskartoituksista maitotilallisille arvokasta tietoa maitotilan monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuuden parantaminen on tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Valio ja Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelut ovat yhteistyössä tehneet kolmen vuoden ajan monimuotoisuuskartoituksia valiolaisille maitotiloille. Maitotilan monimuotoisuuskartoituksessa tarkastellaan maitotilayrittäjän kanssa, millaisia lajeja ja arvokkaita luontokohteita maitotilalta löytyy sekä pohditaan keinoja tilan luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.

Maitotilallisten innostus kartoituksista kertoo, että maidontuottajat haluavat toimia monimuotoisuuden edistämiseksi. Kartoitukset ovat myös poikineet monimuotoisuutta lisääviä toimia maitotiloilla. Esittelemme tässä muutaman

Reima Leiviskän tilalla toteutettiin metsälaidun

Reima Leiviskän maitotila on Tavastkengän kylällä, joka on määritelty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Pohjalaiselle kylälle epätyypillisesti Tavaskengässä maasto on kumpuilevaa ja siellä täällä on jokia, puroja ja järviä. Tilalla tehdyn monimuotoisuuskartoituksen suositusten perusteella tilalla päätettiin perustaa metsälaidun.

”Eläimet pitävät laitumen ja metsän avoimena syödessään sieltä nurmen ja pajukot. Samalla kaunis perinnemaisema pysyy avoimena. Lehmiäni laiduntaa myös Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran ylläpitämällä rantalaitumella, mistä iloitsee koko Tavastkengän kylä.” Reima Leiviskän mielestä on tärkeää, että maitotilalliset toimivat monimuotoisuuden puolesta. Tämä projekti on tuonut paljon iloa niin yrittäjän, kyläläisten kuin lehmien arkeen.

”Siellä ne hiehot ovat nyt laiduntaneet kesäkuusta lähtien. On kiva katsoa, kun ne laukkasivat uudelle laitumelle. Metsään ne pääsevät paarmoja pakoon ja saavat suojaa helteeltä ja sateelta. Samalla ne myös lannoittavat maata”, Reima kuvailee.

Perinnelaidun lisää luonnon monimuotoisuutta ja hoitaa maisemaa

Hankasalmelainen maitotilayrittäjä Annukka Makkonen on perustanut monimuotoisuuskartoituksen jälkeen uuden laitumen rantaviivan ja metsikön läheisyyteen. Hän haluaa säilyttää sen perinnemaisemana, jossa laiduntavat eläimet edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Annukka Makkonen innostui kovasti, kun monimuotoisuusneuvoja vieraili hänen tilallaan. Neuvoja kirjasi ylös tilalta löytyviä niittykasveja.

”Kaivoin heti vanhan kasvioni esiin palauttaakseni mieleeni kasvien nimet. Nyt huomaan katsovani kaikkia kasveja aivan uusin silmin”.

Annukka Makkonen kertoo haluavansa viljellä niin, että maan voi siirtää vähintään samassa tai jopa paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville.

”Laiduntavat lehmät raivaavat pusikoituneen alueen. Nyt järvi näkyy kauniisti meidän tilalle, mikä miellyttää omaakin silmää. Lehmät lisäävät myös monimuotoisuutta, kun ne houkuttelevat paikalle perhosia ja muita hyönteisiä sekä lintuja,” hän kertoo.

Ilmasto
Kottarainen ja kimalainen bongattu – maitotilat ja lehmät töissä luonnon monimuotoisuuden puolesta
Ilmasto
Monilajinen nurmi sitoo tehokkaasti hiiltä maaperään ja tukee luonnon monimuotoisuutta
Ilmasto
Luonnon monimuotoisuus maitotiloilla