Sidosryhmätyö

Valion tärkeiden sidosryhmien ja niiden odotusten tunnistaminen, sekä odotusten huomioiminen mahdollisuuksien mukaan liiketoiminnassa ovat Valion sidosryhmätyön keskeisiä kulmakiviä. Valio toimii vuorovaikutuksessa sekä paikallisten että kansallisten sidosryhmien kanssa. Valion sidosryhmiä ovat omistajayrittäjät, henkilöstö, asiakkaat, kuluttajat, tavaran- ja palvelujen toimittajat sekä yhteiskunnalliset päättäjät ja vaikuttajat.

Yhteydenpito sidosryhmiin on säännöllistä ja vuorovaikutteista. Yhteydenpidon tapoja ovat henkilökohtaiset tapaamiset ja tilaisuudet, Valion verkkopalvelut ja some-kanavat, kuluttajapalvelu, asiakas- ja omistajalehdet sekä kohderyhmäkohtaiset uutiskirjeet.

Fountain Park teki vuonna 2015 Valiolle sidosryhmätutkimuksen verkkoaivoriihenä, johon osallistui 2 108 henkilöä, jotka tuottivat yli 3 000 ideaa ja kommenttia Valion ja maidontuotannon vastuullisuudesta. Tutkimuksen tulosten pohjalta tehtiin olennaisuusanalyysi. (Niina Niemelä, diplomityö, Aalto yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu, Biotuotetekniikan koulutusohjelma, 2015)

Tutkimus osoitti, että Valion sidosryhmät pitivät tärkeänä maitoketjun vastuullista hoitamista, mikä pitää sisällään tuotantoeläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisen, kotimaisuuden, maidontuotannon elinvoimaisuuden varmistamisen, työllistämisen ja investoimisen, tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä huolehtimisen. Lisäksi tärkeänä pidettiin avointa vuorovaikutusta ja terveellisiä ja ravitsevia tuotteita.

Eniten kehitettävää sidosryhmät näkivät viestinnän avoimuudessa ja maidontuotannon sekä maidonjalostuksen ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Tulosten pohjalta vuonna 2016 kehitettiin vuoropuhelua aloittamalla Seinäjoella ja Oulussa Valion Eettisten neuvottelukuntien toiminta. Vuonna 2017 Eettiset neuvottelukunnat perustettiin Pohjois-Savon alueelle ja Osuuskunta Tuottajain Maidon alueelle. Lue aiheesta lisää täältä.

Poliittisia lahjoituksia Valio antaa tasapuolisuuden periaatteella ja hakemusten perusteella niille ehdokkaille, joiden uskotaan toimivan Valion toimintaedellytyksiä edistävällä tavalla. 

Valion sponsorointi vuonna 2016

Vuonna 2016 Valion sponsorointi keskittyi lasten ja nuorten liikunnan ja ravitsemuksen tukemiseen Valio Akatemia® ohjelman stipendien kautta.

Valio Akatemia® auttaa tekemään lasten ja nuorten unelmista totta jakamalla raha-, ravitsemus, tuote- ja tapahtumastipendejä.

Keväällä 2013 perustettu ohjelma tarjoaa yhdessä ohjelman esikuvien kanssa konkreettisia, arkisia elämyksiä liikuntaan ja hyvinvointiin, kertoo tarinoita oikeasta elämästä ja toimii sillanrakentajana sukupolvelta toiselle.

Valio Akatemia® jakoi 125 000 euron arvosta stipendejä noin 280 lapselle ja nuorelle ympäri Suomen vuonna 2016. Stipendiaattien joukko on monimuotoinen mitä tulee lajiin, ikään ja asuinpaikkaan. Joukossa on niin yksilöurheilijoita, joukkueita kuin koululaisryhmiäkin.

Valio Akatemia® ohjelman kummeina vuonna 2016 toimivat Kiira Korpi, Kerttu Niskanen, Joel Pohjanpalo ja Topi Raitanen. Vuonna 2017 kummeina jatkavat Kerttu Niskanen, Joel Pohjanpalo ja Topi Raitanen.

MML hoitaa Valion edunvalvontaa

Valion edunvalvontaa on hoitanut 31.12.2011 alkaen Maidonjalostajien ja Meijeritukkukauppiaiden liitto (MLL).

MML hoitaa kansainvälistä ja kotimaista edunvalvontaa.

MML:n toiminnanjohtajana toimii Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt.


Energiatarpeesi